Działalność PKA w procesie doskonalenia systemu szkolnictwa wyższego w Polsce - z prof. Markiem Rockim, przewodniczącym Państwowej Komisji Akredytacyjnej, rozmawia Marcin Dąbrowski

Komentarze do artykułu:

E-LEARNING W DYDAKTYCE AKADEMICKIEJ Rozumiem, że skromne ramy wywiadu uniemożliwiły rozwinięcie również tego najbardziej mnie interesującego aspektu działania PKA. Jestem bowiem głęboko przekonany o tym, że "e-learning jest konieczny" nie tylko "dla uczelni kształcących studentów, którzy nie mogą korzystać ze studiów stacjonarnych". Jest on również konieczny dla uczelni, które swych przyszłych absolwentów widzą w rolach zawodowych i społecznych mających integralny wymiar "odległościowy". Im więcej tacy studenci w przyszłości będą zmuszeni działać "na odległość", tym więcej powinni na studiach mieć zajęć realizowanych właśnie "na odległość". Bardziej jeszcze konkretnie - zajęć nie zamykających ich kontakt z najszerzej pojętym otoczeniem uczelnianym do wybranej platformy uczelnianej, a wprost przeciwnie, zajęć otwartych jak najszerzej na zewnętrzne kontakty z ekspertami i osobami podzielającymi ich zainteresowania danymi przedmiotami studiów. Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować PKA za zaakceptowanie koncepcji tak właśnie planowanych przeze mnie przedmiotów [Europe's Information Society ( http://www.geocities.com/eklezjastka/ester2.html ), Multilingual Europe ( http://geocities.com/eklezjastka/ester3.html ), The language services in the European Union oraz Information technology for translation] w ramach specjalności "Filologia angielska w komunikacji europejskiej" na kierunku studiów "Filologia" w Wyższej Szkole Zawodowej Kadry dla Europy w Poznaniu ( http://www.kde.edu.pl/page.php/1/0/show/1 ), gdyż nie wyobrażam sobie prawidłowego zrealizowania założeń tej specjalności ( http://www.kde.edu.pl/page.php/1/0/show/658/ ) bez takiego właśnie podejścia. Mam nadzieję, że w charakterze jednej z osób minimum kadrowego na studiach pierwszego stopnia kierunku "Europeistyka" planowanych do uruchomienia w tejże szkole, też uzyskam akceptację dla prowadzenia "na odległość" dwóch z powyższych przedmiotów (Europe's Information Society oraz Multilingual Europe) i przedmiotu kierunkowego "Integracja gospodarcza w Europie". Nie zapominajmy bowiem w tym wszystkim o jeszcze jednym celu, jaki można tą drogą osiągnąć z korzyścią dla dydaktyki akademickiej, a czemu dałem wyraz przed chwilą, odpowiadając jednemu z dyskutantów na polskojęzycznym forum ogólnoeuropejskiej debaty ( http://forums.ec.europa.eu/debateeurope/viewtopic.php?p=4328&highlight=#4328 ). Natomiast z pozycji jednej z osób minimum kadrowego kierunku studiów "Inżynieria bezpieczeństwa" zapytałbym PKA o to, na ile łatwiej byłoby mi, prowadząc "na odległość" przedmioty "Bezpieczeństwo informacji" oraz "Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa", zachęcić swoich studentów Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej do nader pożytecznej lektury takiego choćby czasopisma jak "Security Management" ( http://www.securitymanagement.com/ ) i wypróbowania przez nich swoich sił na forum tego czasopisma ( http://66.250.218.74/security-bin/ubb/Ultimate.cgi?action=intro )? Z lekka truistyczne pytanie w dobie ogólnoświatowej walki z terroryzmem, nieprawdaż?

Dodaj komentarz

captcha

działanie 2

 
  Weź udział w dyskusjach komentujących inne artykuły:
okladka big pobierz pdf

Data wydania: 14 lutego 2008 r.
wersja online: ISSN 1731-7428
wersja drukowana: ISSN 1731-6758

info Artykuły naukowe zawarte w niniejszym czasopiśmie są recenzowane.