Polubić chaos!, Z prof. Piotrem Płoszajskim rozmawia Beata Mierzejewska

Komentarze do artykułu:

Piotr Płoszajski wstąpił do PZPR w 1968 r. Po uzyskaniu dyplomu technika chemicznej obróbki włókna w Państwowej Szkole Technicznej w Łodzi zaczął pracować jako inspektor BHP. Kończył równocześnie Studium Handlu Zagranicznego na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu. Należał wówczas do ZHP i ZMS. W latach 1967–1971 studiował na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. W tym czasie działał w ZSP jako przewodniczący rady wydziałowej. W 1971 r. wstąpił do ZNP. W roku następnym został skierowany do Zakładu Prakseologii PAN w Warszawie. W wyniku reorganizacji trafił do Instytutu Organizacji i Kierownictwa PAN, gdzie w 1976 r. obronił pracę doktorską. W latach 1974–1980 był członkiem egzekutywy POP PZPR w Instytucie Organizacji i Kierowania PAN. Trafił następnie do egzekutywy POP w IFiS PAN – „jednej z kluczowych organizacji partyjnych naukowego frontu ideologicznego” – jak sam to wówczas określił w jednej z notatek. W Instytucie Filozofii i Socjologii PAN uzyskał tytuł docenta, później pełnił funkcję zastępcy, a wreszcie dyrektora Instytutu. Wykładał w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR. Prowadził systematyczne szkolenia partyjne i wykłady dla kadry kierowniczej różnych szczebli. Działał w radach naukowych wielu ministerialnych ośrodków doskonalenia kadr. Od 1971 r. był doradcą naukowym przy Wydziale Młodzieży Robotniczej Zarządu Głównego ZSMP. Na początku lat 80. został powołany na członka Komisji Ekspertów ds. Reformy Gospodarczej. Przedstawiał się również jako wieloletni doradca i członek Rady Głównej Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. W 1972 r. uzyskał stypendium Fundacji Forda, które odbywał w Harvard Business School w USA. W 1980 r. wyjechał na roczne stypendium do Sloan School of Management w MIT. Za działalność wykładowcy i doradcy ministerialnej kadry kierowniczej był wielokrotnie nagradzany – m.in. przez rektora UW i Zarząd Główny TNOiK (Złota i Srebrna Odznaka Honorowa). Był członkiem władz Międzynarodowego Towarzystwa Rozwoju Organizacyjnego (IODA) z siedzibą w Waszyngtonie i Rady Głównej Doradztwa Organizacyjnego przy Zarządzie Głównym TNOiK oraz zewnętrznym ekspertem w KC PZPR i doradcą wicepremiera. W PRL był autorem i uczestnikiem wielu nagrań telewizyjnych dla komunistycznej kadry kierowniczej oraz programów mających na celu kształtowanie orientacji ideologicznej i wyborów moralnych młodzieży. Prof. dr hab. Piotr Płoszajski jest autorem licznych publikacji, m.in. dla MOP w Genewie z zakresu teorii doradztwa organizacyjnego, oraz pierwszych książek o polskiej transformacji wydanych na Zachodzie. Zajmował się przez wiele lat transformacją ustrojową w kontekście managementu. W latach 1999–2005 uczestniczył w dużym programie szkolenia profesorów na Ukrainie.

Chyba ktoś tu przegina...może tak druga strona medalu ??? Jest świetnym wykładowcą i to się liczy !

Prof. dr hab. Piotr Płoszajski – SGH Wykładowca i speaker na kilkudziesięciu uniwersytetach i centrach badawczych w Europie, USA, Japonii i Nowej Zelandii. Członek Rady Doradczej w Salzburg Seminar. Doradca organizacyjny (New Man@gement Solutions). Absolwent zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim i Harvard Business School, USA. W latach 1993-1998 Dyrektor Generalny Polskiej Akademii Nauk. Prorektor d/s Współpracy Międzynarodowej, profesor i kierownik Katedry Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. W r. 2003 wybrany przez studentów “Inspiracją Roku”, a w r. 2005 – „Najwyżej Ocenianym Wykładowcą SGH”. Członek Rady Nadzorczej Banku Tokyo-Mitsubishi (Polska) i Infovide-Matrix S.A. Przewodniczący Rady Programowej i wykładowca Warsaw Executive MBA (jednego z czołowych programu MBA w Polsce) prowadzonego w SGH wspólnie z Carlson School of Management, USA. Zajmuje się Nową Ekonomią i strategiami zarządzania w gospodarce sieciowej. W latach 1990-2005 współautor szeregu badań międzynarodowych nt. m.in. nowej przedsiębioczości post-socjalistycznej, zarządzania wiedzą, innowacyjności i „tacit knowledge”. Od 2000 r. - Adjunct Professor in International Business Studies w Carlson School of Management, University of Minnesota, USA. Od 2003 Visiting Professor w Kiev Mohyla Business School w Kijowie. Od 2004 r. Visiting Professor w International School of Management w Dortmundzie.

świetny artykuł!

Dodaj komentarz

captcha

działanie 2

 
  Weź udział w dyskusjach komentujących inne artykuły:
okladka big pobierz pdf

Data wydania: 18 czerwca 2007 r.
wersja online: ISSN 1731-7428
wersja drukowana: ISSN 1731-6758

info Artykuły naukowe zawarte w niniejszym czasopiśmie są recenzowane.