Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość - koncepcja i realizacja projektu

Komentarze do artykułu:

Projekt Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość zwyciężył w prestiżowym konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Dobre Praktyki EFS". SCENO znalazło się pośród pięciu projektów z największą liczbą punktów i uzyskał tytuł "Najlepsza inwestycja w człowieka 2007". Na konkurs nadesłano 329 zgłoszeń od instytucji, organizacji i firm realizujących projekty w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Ocenie merytorycznej podlegało 316 projektów, które przeszły pomyślnie weryfikację formalną. Na ocenę merytoryczną złożyły się: opinia właściwej Instytucji Wdrażającej, dotycząca stopnia realizacji wskaźników oraz przebiegu współpracy z beneficjentem, a także ocena istoty projektów i jakości nadesłanych materiałów dokonana przez niezależne jury. Podczas oceny preferowane były ciekawe, napisane „przyjaznym” językiem teksty, które pokazywały, w jaki sposób udział w projekcie odmienił życie osób w nim uczestniczących. O atrakcyjności zgłoszonych opisów projektów decydowały również zdjęcia, filmy, prezentacje i inne materiały ukazujące istotę projektów.

Dodaj komentarz

captcha

działanie 2

 
  Weź udział w dyskusjach komentujących inne artykuły:
okladka big pobierz pdf

Data wydania: 4 października 2006 r.
wersja online: ISSN 1731-7428
wersja drukowana: ISSN 1731-6758

info Artykuły naukowe zawarte w niniejszym czasopiśmie są recenzowane.