Edukacja dorosłych wobec zjawiska marginalizacji

Komentarze do artykułu:

kiedyś szeroko rozmawiano na temat alienacji sołecznej, psychologowie oraz socjologowie podkreślali niebezpieczeństwo nadmiernego rozprzestrzeniania się zjawiska alienacji społecznej jednostek indywidualnych a czasen nawet całych społeczności, nie mylono wtedy alienacji społecznej z koniecznością wypoczynku w ciągu roku jednostki społecznej, alienacja społeczna nie dotyczyła kiedyś tylko osób pozostających bez pracy, alienacja społeczna była już nawet kilkadziesiąt lat temu zauważalna w kęgach społecznych średnio oraz dobrze sytuowanych zawodowo oraz materialnie, ponieważ alienacja społeczna najczęściej nie prowadziła do marginalizacji, zwłaszcza krótkotrwała alienacja społeczna więc nie łączono jej z zagadnieniem marginalizacji społecznej wynikającej z pozostawania bez pracy lub bez rodziny oraz pracy, piszę o tym ponieważ to nie jednostka społeczna się marginalizuje ale także środowisko społeczne potrafi oddziaływać przyczynowo na jednostkę społeczną powodując jej marginalizację, tak więć powinniśmy analizująć zagadnienie marginalizacji społecznej także bardziej krytycznie spojrzeć na całą społeczność a nie tylko skupiać się na zmarginalizowanej przez to środowisko społeczne jednostce, w tej kwestii społeczność czy nawet całę społeczeństwo nie pozostaje bez winy, alienacja społeczna zwłaszcza ta krótkotrwała o charakterze pozytywnym, twórczym lub odtwórczym nie powoduje marginalizacji społecznej jednostki społecznej, natomiast chciałabym zwrócić uwagę, że alienacja społeczna negatywna o charakterze ciągłym może wpłynąć na marginalizację nie tylko jednostki społecznej ale także całej społeczności, urszula solecka urszulamonikasolecka@o2.pl ekonomia oraz nauki społeczne

Szanowna Pani, Byłam uczestnikiem tej konferencji i mogę Panią zapewnić, iż poruszana podczas niej tematyka dotycząca marginalizacji osób dorosłych ujmowała to zjawisko również w kontekście marginalizacji całej społeczności. Zachęcam do zapoznania się z publikacją pokonferencyjną wydaną pod redakcją Artura Fabisia.

Dodaj komentarz

captcha

działanie 2

 
  Weź udział w dyskusjach komentujących inne artykuły:
okladka big pobierz pdf

Data wydania: 24 kwietnia 2006 r.
wersja online: ISSN 1731-7428
wersja drukowana: ISSN 1731-6758

info Artykuły naukowe zawarte w niniejszym czasopiśmie są recenzowane.