AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Europejskie uniwersytety rozwijają działalność e-learningową

Uniwersytety w Europie planują zintensyfikować swoje działania w dziedzinie e-learningu - informuje BBC News na podstawie badań prowadzonych przez firmę WebCT. Trzy czwarte ze 150 badanych instytucji stwierdziło, że nauczanie w oparciu o systemy komputerowe odgrywa główną rolę w większości prowadzonych przez nie kursów lub też zacznie taką rolę pełnić w ciągu najbliższych trzech lat. Uczelnie traktują e-learning jako "misję krytyczną", która zwiększy dostęp do lepszej jakościowo edukacji. Uważają również, że dzięki niemu nauka staje się bardziej efektywna. Według badań, zwiększa się popyt na kursy online, nawet mimo niepowodzenia projektu brytyjskiego uniwersytetu online UKeU.

Więcej informacji na: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/4361711.stm

SIG-GLUE www.sig-glue.net

SIG-GLUE (www.sig-glue.net) to skrót od nazwy Special Interest Group for Game-based Learning in Universities and Lifelong Learning - instytucji, która propaguje częstsze i lepsze wykorzystywanie gier w nauczaniu. Misją SIG-GLUE jest:

  • przekonywanie osób, które nie korzystają z gier o ich wartości edukacyjnej,
  • wspieranie kreatorów gier edukacyjnych,
  • poszerzanie wiedzy pedagogów nt. wykorzystania gier w edukacji.


Celem SIG-GLUE jest ustanowienie obszaru współpracy i badań w dziedzinie gier edukacyjnych, wymiana wiedzy i doświadczeń, monitorowanie jakości i ustanowienie znaku jakości dla zasobów związanych z grami, wspieranie innowacyjności europejskich i światowych uniwersytetów i instytucji.

Zapraszamy do udziału w grupach dyskusyjnych SIG-GLUE

Ocena jakości gier edukacyjnych
Celem jest stworzenie zespołu zadaniowego, zajmującego się wdrażaniem standardów jakości (kryteria, metody i narzędzia) dla oceny gier edukacyjnych w celu:

  • doprowadzenia do konsensusu w sprawie kryteriów jakości odnoszących się do GBL pomiędzy różnymi zainteresowanymiosobami,
  • przetestowania i oceny tych standardów.


Udział w grach edukacyjnych
Zadania grupy skupiają się na grach, w które można grać, używając do tego forów dyskusyjnych, czatu, e-maila oraz platform e-learningowych - komercyjnych i open source. Niektóre dyskusje będą moderowane w celu promowania konstruktywnej wymiany zdań pomiędzy uczestnikami i wyłonienia kluczowych kwestii. Zapraszamy pedagogów i studentów.

Projektowanie gier edukacyjnych
Obszar badawczy dla członków SIG-GLUE zainteresowanych projektowaniem gier edukacyjnych. Celem jest stworzenie zespołu zadaniowego, którego członkowie będą dyskutować o kwestiach związanych z projektowaniem i rozwijaniem gier edukacyjnych. Zachęcamy do udziału członków SIG-GLUE, którzy zajmują się projektowaniem i rozwijaniem gier, grafików i programistów, ale także użytkowników gier - wykładowców i studentów.

Kwestie pedagogiczne i dydaktyczne
Celem jest stworzenie zespołu zadaniowego dyskutującego na temat innowacyjnych dydaktycznych inicjatyw bazujących na role-play, scenariuszu i grze z perspektywy osoby uczącej. Szukamy osób, które mają doświadczenie w nauczaniu opartym o gry, szczególnie story based learning. Obszary tematyczne: aspekty motywacyjne, aspekty emocjonalne, lepsze rezultaty nauczania z wykorzystaniem kształcenia w oparciu o gry, jak napisać dobry scenariusz?, odczucia pedagogów, sukcesy i porażki różnych podejść.

Powyższe grupy dyskusyjne uruchamiane są w okresie luty - kwiecień 2005 r.

UWAGA! Forum dyskusyjne w języku polskim

Zapraszamy chętnych do pojęcia starań o stworzenie polskojęzycznej grupy dyskusyjnej, podejmującej problematykę wirtualnych gier w edukacji akademickiej. Celem forum jest wymiana doświadczeń zdobytych w dziedzinie nauczania w oparciu o gry na gruncie polskim. Zapraszamy osoby zajmujące się game-based learning, a także osoby zainteresowane tematyką do zgłaszania potrzeb utworzenia takiej grupy dyskusyjnej - redakcja@e-mentor.edu.pl.

eLearningScotland, www.elearningscotland.com

w Szkocji. Można na nim znaleźć opis aktualnie prowadzonych projektów, zapoznać się z materiałami i poradnikami, a także przeanalizować praktyczne rozwiązania e-edukacyjne. Służy on również jako platforma komunikacji, dając sposobność dzielenia się swoimi spostrzeżeniami na forum, a także wymiany doświadczeń. Portal zawiera kalendarz nadchodzących wydarzeń: seminariów, warsztatów - zgłaszanych do publikacji przez użytkowników. Jest podzielony na cztery działy: Edukacja, Biznes, Sektor Publiczny oraz Dostawcy, co ułatwia dotarcie do potrzebnych informacji.


Portal Polskiej Sieci Centrów Informacji dla Naukowców,
www.eracareers-poland.gov.pl


Portal publikuje informacje przydatne mobilnym naukowcom, zainteresowanym stypendiami i naukowymi wyjazdami zagranicznymi. Jest on podzielony na podstrony krajowe, informujące o ogólnych aspektach związanych z wyjazdem oraz regionalne, zawierające bazy użytecznych adresów instytucji regionalnych. Serwis tworzony jest przez Polską Sieć Centrów Informacji dla Naukowców, która jest członkiem Europejskiej Sieci "ERA-MORE" (działającej w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej). Głównym zadaniem Centrów Informacji jest udzielanie wsparcia polskim i zagranicznym pracownikom naukowym.


Serwis Polskiego Portalu Rozwoju

Polski Portal Rozwoju (PlDG - Poland Development Gateway) jest elementem międzynarodowej inicjatywy Banku Światowego oraz Development Gateway Foundation, którą zainicjowano w 2000 r.

Misją Polskiego Portalu Rozwoju jest udział w propagowaniu nowatorskiego i efektywnego sposobu wykorzystania internetu oraz nowoczesnych technologii komunikacji i informacji (ICT - Information and Communication Technologies) w społeczeństwie, gospodarce i administracji. Portal jest zbiorem zasobów informacyjnych o dostępnych technologiach oraz rozwiązaniach technicznych, prawnych i organizacyjnych z zakresu e-rozwoju w Polsce i na świecie. Intencją twórców portalu jest jego głębokie zorientowanie na zagadnienia związane z elektroniczną administracją (eGovernment), edukacją na odległość (eLearning) oraz gospodarką opartą na wiedzy (Knowledge Based Economy). Celem PlDG jest również zapewnienie synergii pomiędzy środowiskami zaangażowanymi w proces kreowania zmian ekonomicznych, społecznych i kulturowych poprzez stosowanie elektronicznych narzędzi i systemów.

Więcej informacji na: http://www.pldg.pl


Adult Learning Australia

reprezentująca australijskie instytucje i indywidualnych decydentów działających w sektorze edukacji dorosłych. Prowadzi różnorodną działalność społeczno-naukową, mającą na celu promowanie idei społeczeństwa uczącego się oraz wspomaganie rozwoju jego struktur. Główne obszary działalności ALA dotyczą: kształtowania polityki oświatowej państwa w zakresie edukacji dorosłych, promowania wysokich standardów jakości kształcenia ustawicznego oraz wspierania rozwoju idei uczenia się przez całe życie m.in. przez realizację i koordynowanie ogólnoaustralijskich projektów edukacyjnych, konferencji naukowych, wydawanie kwartalnika "Quest" oraz czasopisma "Australian Journal of Adult Learning", tworzenie i zarządzanie portalem internetowym www.ala.asn.au oraz elektronicznym biuletynem informacyjnym "Curent".

Więcej informacji na: http://www.ala.asn.au/about.html

Zapraszamy również do bazy instytucji opublikowanej na platformie e-sgh.pl
http://www.e-sgh.pl/baza.php

 

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz

Przypisy

1 Opinia prof. dr hab. Zdzisława Sadowskiego wygłoszona w trakcie seminarium Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa, 20 stycznia 2005 r.