AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

AACE - Association for the Advancement of Computing in Education

Stowarzyszenie powstało w 1981 r. Jest to międzynarodowa instytucja edukacyjna non-profit, która zajmuje się rozwojem wiedzy, teorii i jakości nauczania oraz kształcenia na wszystkich poziomach IT.

Cel ten jest osiągany przez zachęcanie do badań naukowych w zakresie IT w edukacji i rozpowszechnianie ich rezultatów przez publikacje, konferencje i międzynarodowe projekty.

Członkami AACE są badacze i praktycy w szkołach i na uniwersytetach, decydenci, trenerzy administratorzy oraz inni specjaliści w edukacji, przemyśle i gospodarce interesujący się zastosowaniem IT w kształceniu.

Na stronie internetowej AACE znajdują się ogólne informacje na temat stowarzyszenia, zapowiedzi zbliżających się konferencji, a także opis publikacji oraz centrum karier.

Więcej szczegółów: http://www.aace.org/.

EADL - European Association for Distance Learning

European Association for Distance Learning jest międzynarodowym stowarzyszeniem skupiającym szkoły, instytucje i osoby indywidualne zajmujące się kształceniem korespondencyjnym i kształceniem przez internet. Zrzeszając członków z 15 krajów europejskich, jest ono reprezentacyjnym forum wymiany informacji i pomysłów na temat bieżących działań i rozwoju tej dziedziny edukacji.

Główne cele EADL to:

 • promocja edukacji,
 • promocja używania mediów w celu ułatwienia i ulepszenia nauki,
 • promocja badań w zakresie edukacji online,
 • dzielenie się ideami, wspólne prowadzenie projektów,
 • promowanie jakości i wysokich standardów,
 • zbieranie informacji o nowych obszarach rozwoju edukacji na odległość,
 • podtrzymywanie kontaktów i współpraca z Komisją Europejską.


Na stronie internetowej oprócz opisu zasad uczestnictwa, konferencji i publikacji, znajduje się baza linków do ciekawych stron internetowych e-learningowych.

Więcej szczegółów: http://www.eadl.org/.

ICDE - International Council for Open and Distance Education

International Council for Open and Distance Education to globalna organizacja członkowska, skupiająca narodowe instytucje edukacyjne i regionalne stowarzyszenia, korporacje, władze edukacyjne i agencje z dziedziny otwartego nauczania, edukacji na odległość, kształcenia ustawicznego. ICDE jest wspierany przez rząd Norwegii.

Członkowie ICDE pochodzą z 142 krajów i reprezentują sieć specjalistów i ekspertów w tej dziedzinie.

ICDE zostało zaakceptowane przez ONZ jako Globalna Organizacja Członkowska z dziedziny Edukacji na Odległość (Global Membership Organization in Open Distance Education). Działając od 1938 r., zdobyła duże doświadczenie, także w zakresie dostosowywania się do nowych warunków.

Jest ona globalną, niezależną organizacją non-profit. Umożliwia partnerstwo i współpracę, posiada doświadczenie we współpracy między różnymi kulturami. Strona internetowa ICDE zawiera dodatkowe informacje na temat organizacji oraz opis jej działalności.

Więcej szczegółów: http://www.icde.org/.

Special Interest Group, Narrative and Learning Environment

Twórcy projektu Narrative and Learning Environment zwracają uwagę na rolę opowieści, opowiadań, historii w rozwoju ludzkości. Wskazują na wykorzystywanie ich w m.in. grach komputerowych oraz inteligentnych środowiskach edukacyjnych. Uważają, że zastosowanie narracji i opowieści w edukacji pozwala na promowanie interakcji i ułatwia zrozumienie treści.

Celem projektu NLE jest zebranie doświadczeń związanych z zastosowaniem narracji i opowieści w edukacji. W ramach realizacji tego celu grupa projektowa zamierza promować powiązania pomiędzy ekspertami w dziedzinie edukacji, badaczami i osobami uczącymi się, organizować spotkania i warsztaty, przyspieszyć wdrożenie technik narracyjnych w środowiskach nauczania. Projekt jest dotowany z funduszy Unii Europejskiej.

Więcej szczegółów: http://gaips.inesc-id.pt/nle/en/context.html.

TELEPEERS

TELEPEERS to projekt przeprowadzany przy wsparciu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Dotyczy on samoregulowanego uczenia się w środowiskach stosujących nowe technologie (Self-Regulated Learning in Technology Enhanced Learning Environments). Twórcy projektu wychodzą z założenia, że współcześnie, gdy proces uczenia trwa niemal całe życie, każdy z nas chce sam sprawować kontrolę nad swoją edukacją - oznacza to nie tylko monitorowanie przebiegu nauki, ale także podejmowanie strategicznych decyzji, które pozwolą na uzyskanie satysfakcjonujących efektów. Istotne jest także opanowanie stresu i procesy motywacyjne.

Nowe technologie oferują narzędzia wspierające samoregulowane kształcenie. Czy są również w stanie stworzyć odpowiednie środowisko nauczania? Jak powinno ono wyglądać? Projekt TELEPEERS przez zestaw studiów przypadku będzie starał się odpowiedzieć na te pytania.

Więcej szczegółów: http://tv-lmi.ub.es/telepeers/.

International Research Foundation for Open Learning (IRFOL)

IFROL jest specjalistyczną agencją badawczą, która zajmuje się prowadzeniem projektów badawczych w dziedzinie otwartego kształcenia na odległość stosowanego w edukacji podstawowej i wyższej, a także kształceniu nauczycieli.

Funkcje IRFOL:

 • prowadzenie badań dla decydentów/twórców polityki edukacyjnej - porównanie otwartego kształcenia i kształcenia na odległość z tradycyjnymi systemami edukacji (jakość, efektywność, koszty, zasadność);
 • prowadzenie badań dla praktyków - zarządzanie i administracja, nauczanie, uczenie się, ocena, technologie komunikacyjne;
 • udzielanie wsparcia i szkolenie badaczy - szczególnie w instytucjach lub krajach o ograniczonych środkach;
 • publikowanie wyników badań.


Opis obecnie prowadzonych projektów oraz raporty z badań zamieszczone są na stronie internetowej IRFOL: http://www.col.org/irfol/.

Kursy online organizowane przez The British Broadcasting Corporation (BBC)

BBC oferuje zestaw darmowych kursów z różnych dziedzin wiedzy dostępnych online. Tematyka obejmuje podstawową wiedzę z zakresu m.in. historii, ogrodnictwa, IT, zdrowia, nauki, mediów czy sportu. Można również w ten sposób uczyć się podstaw języków obcych.

Kursy zawierają wiele interaktywnych narzędzi, np.: drag and drop, quizy, możliwość odsłuchania materiału, przypomnienia mailowe itp. Umożliwiają także wydrukowanie certyfikatu ukończenia kursu.

Oprócz kursów, BBC stworzyło także wiele internetowych stron edukacyjnych dotyczących innych dziedzin nauki, np. muzyki, sztuki, religii czy rozwoju osobistego.
Więcej na http://www.bbc.co.uk/learning/onlinecourses.

NBPortal.pl: ponad pół miliona użytkowników w 2004 roku

Portal Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego - NBPortal.pl (www.nbportal.pl) zadebiutował oficjalnie w globalnej sieci internetowej wiosną 2004 r., ale prace nad przygotowaniem tej przeznaczonej dla masowego odbiorcy platformy trwały oczywiście już wiele miesięcy wcześniej. Ten dedykowany ekonomii serwis jest stale rozbudowywany merytorycznie. Jego potencjał wzmacniają kolejne e-learnigowe kursy multimedialne. To w pełni multimedialne systematyczne wykłady podstaw ekonomii. Poszczególne kursy poświęcone są np. fundamentom makroekonomicznym, analizie finansowej, historii monetarnej czy finansowym aspektom funkcjonowania Unii Europejskiej i euro. W ubiegłym roku, dzień po dniu, w NBPortal.pl pojawiały się kolejne materiały, newsy, porady, ekonomiczne prezentacje multimedialne, edukacyjne gry (także strategiczne), puzzle, krzyżówki - w sumie tysiące materiałów, zarówno o charakterze edukacyjnym, jak i poradniczym. W stale rozbudowywanej Wirtualnej Bibliotece można znaleźć już ponad tysiąc specjalnie przygotowanych publikacji. Oferta portalu jest faktycznie bardzo szeroka - wiele ciekawych materiałów znajdą tam zarówno zupełni nowicjusze (i ci najmłodsi, i ci najstarsi), nauczyciele przedsiębiorczości poszukujący pomocy dydaktycznych, jak i interesujący się finansami studenci czy pracownicy.

Efekty? Niemal 800 tys. wizyt, ponad pół miliona użytkowników, blisko 200 tys. uczestników multimedialnych kursów ekonomicznych - to statystyka 2004 roku - liczby, które pokazują jak trafnym pomysłem okazała się budowa e-learningowej platformy edukacyjnej podjęta przez Narodowy Bank Polski. Korzystanie z NBPortal.pl jest bezpłatne, a użytkownicy, po zarejestrowaniu, mogą otrzymywać codzienne biuletyny informacyjne.

W uzyskaniu tak dobrych wyników przez NBPortal.pl pomogła jedna z najważniejszych operacji prowadzonych od jesieni 2004 r. do końca stycznia 2005 r. Była to ogólnopolska akcja edukacyjna, prowadzona we współpracy z "Gazetą Wyborczą". Celem akcji Obierz kurs na ekonomię była popularyzacja wiedzy ekonomicznej m.in. poprzez zachęcanie do korzystania z kursu e-learningowego Ekonomia wokół nas. Wszystkim chętnym zaproponowano prawdziwą przygodę z ekonomią - nowoczesny kurs multimedialny, w którym ekonomia tłumaczona jest prostym i przystępnym językiem, a wszystko ilustrowane grafiką i animacją. We wszystkich kursach przewodnikiem uczestników jest lektor.

W NBPortal.pl sporo uwagi poświęca się obserwacji i tłumaczeniu wydarzeń w gospodarce, a szczególnie - na rynkach finansowych kraju i świata. Regularnie publikowane są np. podsumowania wydarzeń na rynkach światowych, na krajowym rynku kapitałowym i na rynku walutowym. Najciekawsze wydarzenia w gospodarce tłumaczone są w newsach. Wyjaśnienie wielu pojęć i wydarzeń gospodarczych jest łatwiejsze dzięki funkcjonowaniu szeregu tzw. bloków tematycznych, w których znaleźć można napisane przystępnym językiem informacje dotyczące ciekawych, lecz rzadko wyjaśnianych w innych mediach spraw.


Serwis eGospodarka.pl został stworzony z myślą o małej i średniej wielkości firmach z różnych sektorów gospodarki, które planują zaistnieć w internecie. Z reguły największym utrudnieniem rozpoczęcia działań realizujących to zamierzenie, jest brak odpowiednio rozbudowanego działu IT i przede wszystkim zbyt małe środki budżetowe na zlecenie całości prac na zewnątrz.

Stąd potrzeba dostępu zarówno do praktycznych informacji: jak zacząć?, co robić?, gdzie szukać?, jak i do niedrogich lub darmowych narzędzi internetowych umożliwiających wykorzystanie atutów sieci.

Misją serwisu eGospodarka jest: dostarczanie praktycznych informacji i narzędzi, pomaganie w decyzjach i kojarzenie ludzi mających podobne problemy lub mogących sobie pomóc nawzajem.

eGospodarka jest praktycznym poradnikiem internetu dla małych i średnich firm:

 • stanowi kompendium wiedzy praktycznej pomocnej w podejmowaniu decyzji dotyczących wykorzystania internetu - aktualności, prasa, materiały szkoleniowe i konferencyjne, bazy wiedzy, słowniki i inne;
 • dostarcza narzędzi pomocnych w decyzjach o skorzystaniu z dostępnych ofert: narzędzia porównawcze, wyszukiwarki, kalkulatory;
 • zapewnia pierwszy kontakt z ofertą - formularze bezpośrednio wysyłanych zapytań ofertowych, formularze zamówieniowe, oferty sklepów;
 • dostarcza narzędzi e-biznesowych - kreatory sklepów, stron WWW oraz usługi ISP;
 • pomaga w komunikacji firm wykorzystujących internet, ludzi podejmujących i wykonujących decyzje w celu wymiany doświadczeń i opinii - forum, listy dyskusyjne, czaty i inne;
 • jest internetowym miejscem spędzania czasu ludzi, których łączy wspólny temat, praca i zainteresowania.

Realizacja postawionych założeń dotyczących serwisu, opiera się o współpracę z firmami z branży IT i nie tylko, posiadającymi ofertę skierowaną do podobnej grupy odbiorców.

Więcej informacji: http://www.egospodarka.pl


Eduk@tor z@wodowy

Wortal przeznaczony dla nauczycieli, konsultantów, doradców metodycznych i edukatorów kształcenia zawodowego. Funkcjonuje głównie jako czasopismo elektroniczne w formie ciągłej, redagowane przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Publikacje umieszczane są na stronie bezpłatnie oraz zaliczane autorom do dorobku zawodowego. Artykuły publikowane są w następujących działach tematycznych: edukacja za granicą; metodyka kształcenia zawodowego; poradnictwo zawodowe; problemy szkoły zawodowej, różności; technologie informacyjne w edukacji, z arsenału nauczyciela; z naszych doświadczeń.

Więcej informacji: http://www.koweziu.edu.pl/edukator/index.php.

Projekt EQUIPE - European Quality in Individualised Pathways in Education

Uniwersytety coraz częściej stają się instytucjami kształcenia ustawicznego. Z tego powodu ustalenia dotyczące jakości muszą być dostosowane do szerszego kręgu odbiorców oraz nowych działań, np. kształcenia na odległość, indywidualnych programów kształcenia itp. Celem trzyletniego projektu EQUIPE jest rozwój indywidualnych ścieżek naukowych osób dorosłych, kształconych na uniwersytetach europejskich (w zakresie dostępu do kształcenia i rekrutacji, przebiegu i form kształcenia, wpływu i postępów w nauce). Ponad 32 partnerów projektu pracuje nad stworzeniem zestawu narzędzi wspierających procesy jakościowe w kształceniu dorosłych - podręcznika, studiów przypadku z 38 uniwersytetów z 30 krajów europejskich, przeglądu modeli jakościowych, interaktywnej strony WWW z przykładami, serii artykułów. W ramach projektu organizowane są również warsztaty, seminaria, konsultacje i wizyty oceniające. Wspiera on także rozwój grup ekspertów we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie.

Koordynatorem Projektu EQUIPE z ramienia SGH jest prof. Elżbieta Marciszewska. Współpracuje z nią dr Anna Zbierzchowska. Więcej informacji na stronie: www.equipe.up.pt.

Projekt EULLearN - European University Lifelong Learning Network

Projekt sieci EULLearN ma na celu stworzenie spójnych strategii i praktycznych mierników, które przyspieszą rozwój kształcenia ustawicznego w jednostkach szkolnictwa wyższego. Zmierza on do lepszego wykorzystania istniejących zasobów, a także dostosowania ich do potrzeb indywidualnych ścieżek rozwoju edukacyjnego dorosłych osób.

W projekcie bierze udział 87 partnerów z 31 krajów (w tym z Polski: Szkoła Główna Handlowa, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Uniwersytet Łódzki oraz Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej). Partnerzy projektu pracują w trzech grupach tematycznych.

Koordynatorem Projektu EULLearN z ramienia SGH jest dr Anna Zbierzchowska. Więcej informacji: www.eullearn.net.

Zapraszamy również do bazy instytucji opublikowanej na platformie e-sgh.pl
http://www.e-sgh.pl/baza.php

 

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz

Przypisy

1 Opinia prof. dr hab. Zdzisława Sadowskiego wygłoszona w trakcie seminarium Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa, 20 stycznia 2005 r.