AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 31 maja - 2 czerwca 2017 r., Kraków

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza do udziału w konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 31 maja - 2 czerwca 2017 r. To już dziewiąta edycja tego wydarzenia.

Główne obszary tematyczne konferencji to:

 • teoretyczne i aplikacyjne problemy zarządzania
 • zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku globalnym
 • zarządzanie informacjami, wiedzą i kapitałem intelektualnym
 • systemy informatyczne w zarządzaniu
 • innowacyjność i przedsiębiorczość
 • komercjalizacja badań naukowych
 • metody i narzędzia ilościowe w zarządzaniu
 • zarządzanie finansami
 • rachunkowość w zarządzaniu organizacjami
 • marketingowe aspekty zarządzania przedsiębiorstwem
 • zarządzanie w sektorze turystycznym i rekreacyjnym.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.cfm.uek.krakow.pl

Innovative and Creative Education and Technology International Conference (ICETIC), 21-23 czerwca 2017 r. Badajoz, Hiszpania

Konferencja ma być forum wymiany doświadczeń, nowych pomysłów oraz wyników badań z zakresu twórczej edukacji i technologii dla badaczy, naukowców oraz studentów. W programie konferencji m.in.:

innowacje w e-learningu, edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju,

 • Web 2.0/3.0 w nauce,
 • edukacja i nauczanie w erze informacyjnej,
 • współpraca międzynarodowa w zakresie ICT i Engineering Education,
 • dobre praktyki w edukacji opartej na multimediach,
 • szkolenia dla twórczego i krytycznego myślenia.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.icetic.net

Konferencja Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka, 28-29 czerwca 2017 r., Warszawa

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych zaprasza na XVII edycję konferencji Uniwersytet Wirtualny 2017. Konferencja odbywa się w ramach porozumienia czterech uczelni: Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. W tym roku będzie organizowana przez PJATK. Opiekę merytoryczną nad Konferencją sprawuje Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej. Referaty będą wygłaszane w języku polskim i angielskim. Organizatorzy zapraszają do rejestracji oraz zgłaszania tematów referatów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.pja.edu.pl

Stan na 17 maja 2017 roku.

Zobacz wszystkie konferencje w Kalendarzu „e-mentora”