AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje

IX Konferencja Naukowa Media a Edukacja. Edukacyjne zastosowania nowych mediów, 16-18 listopada 2016 r., Poznań

Zakład Technologii Kształcenia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Rzeszowski oraz Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych zapraszają na IX Konferencję Naukową Media a Edukacja. Edukacyjne zastosowania nowych mediów, która odbędzie się w dniach 16-18 listopada 2016 roku w Poznaniu. Konferencja wpisywać się będzie w nurt szeroko rozumianej edukacji medialnej i służyć ma przeglądowi dorobku dotyczącego miejsca i roli nowych mediów zarówno w instytucjach edukacyjnych, jak i w życiu każdego z nas. Wystąpienia będą koncentrowały się wokół pięciu obszarów zastosowań nowych mediów w edukacji: kompetencji, wsparcia, badań, instytucji edukacyjnych oraz promocji edukacji. Proponowane zakresy tematyczne to: cyberprzestrzeń jako obszar edukacyjny; dzieci jako aktywni twórcy rzeczywistości medialnej; całożyciowa edukacja (LLL) w rzeczywistości medialnej; media w instytucji edukacyjnej - szkoła, przedszkole; uczelnia jako przestrzeń zastosowania nowych mediów; nowe media w sytuacji trudnej w życiu człowieka: wspieranie, wspomaganie, towarzyszenie; metodologia badań zastosowań nowych mediów w edukacji; nowomedialna promocja edukacji; infobroker edukacyjnych zastosowań nowych mediów.

Więcej informacji o konferencji można znaleźć na na stronie: http://edunet.home.amu.edu.pl

  • INNO:FUTURE Przedsiębiorczość, Zarządzanie, Ekoinnowacyjność, 15-16 września 2016 r., Rzeszów, http://www.innofuture.weebly.com
  • International Conference on Knowledge Engineering and Semantic Web, 21-23 września 2016 r., Praga, Czechy, http://2016.kesw.ru
  • I Ogólnopolska Konferencja Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego, 13-15 października 2016 r., Dobczyce, http://koncepcje.uek.krakow.pl

Stan na 6 lipca 2016 roku.

Zobacz wszystkie konferencje w Kalendarzu „e-mentora”