AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Mama Tata Tablet

Prezentowana strona internetowa stworzona została w ramach kampanii Mama, tata, tablet prowadzonej przez Fundację Dzieci Niczyje i Polskie Centrum Programu Safer Internet. Głównym patronem projektu jest Fundacja Orange. Celem działań jest wskazanie rodzicom korzyści wynikających ze stosowania tabletów i smartfonów w procesie rozwoju dzieci, a także zagrożeń związanych z ich niekontrolowanym udostępnianiem najmłodszym. Akcja jest adresowana do rodziców dzieci w wieku do 6 lat. Na stronie znajdą oni broszurę zawierającą wskazówki, jak w bezpieczny sposób umożliwiać podopiecznym korzystanie ze smartfonów i tabletów, listę przydatnych aplikacji, a także pełny raport z badania Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.mamatatatablet.pl