AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Barbara Oakley, Głowa do liczb, Helion, Gliwice 2015

Aby efektywnie zdobywać wiedzę, należy najpierw nauczyć się, jak się uczyć. O tym właśnie - na przykładzie nauki matematyki - traktuje polecana publikacja. Autorka proponuje czytelnikom konkretne narzędzia usprawniające proces uczenia się, omawiając przy tym sposób działania ludzkiego mózgu. Prezentując przykłady, przestrzega przed popełnianiem powszechnych błędów i traceniem czasu np. na kilkukrotne czytanie tych samych notatek. Książkę polecamy zarówno osobom studiującym oraz uczącym się, jak i wykładowcom czy nauczycielom.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://helion.pl

Kazimierz Pawlik, Radosław Zenderowski, Dyplom z internetu. Jak korzystać z Internetu, pisząc prace dyplomowe? (wyd. III), CeDeWu, 2015

Internet umożliwia wygodny dostęp do wielu cennych zasobów naukowych, dlatego też coraz częściej staje się głównym źródłem wiedzy podczas pisania prac dyplomowych. Autorzy polecanej publikacji radzą, jak sprawnie, efektywnie i w zgodzie z prawem autorskim korzystać z sieciowych materiałów. Sugerują odejście od prostego przeglądania zbioru najpopularniejszych linków z wyszukiwarki na rzecz pogłębionych „wizyt” w bibliotekach wirtualnych oraz zapoznawania się z e-czasopismami czy encyklopediami dostępnymi online. Przedstawiają też zasady gromadzenia i selekcji materiału oraz sposoby cytowania i udostępniania tekstów w internecie. Przestrzegają ponadto przed nieświadomym popełnieniem plagiatu i ghostwritingiem.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://cedewu.pl

Russell J. Quaglia, Michael J. Corso, Głos ucznia. Instrument dobrych zmian w edukacji, Wolters Kluwer, Warszawa 2015

Autorzy polecanej publikacji przekonują, że usprawnienie procesów w szkolnictwie jest w dużej mierze zależne od tego, czy potrafimy wysłuchać potrzeb i opinii uczniów. Głos ucznia, zaniedbywany i zbywany, może często ukazać problemy, które z pozycji nauczyciela czy dyrektora nie są widoczne. Książka podzielona jest na trzy części. Pierwsza z nich, pt. Słuchanie, dotyczy aspiracji uczniów i modelu ich rozwoju. W części drugiej, pt. Uczenie się, dotknięto tematyki poczucia własnej wartości ucznia, zaangażowania i dążenia do celu. Trzecia część, pt. Kierowanie, przedstawia uczniów jako współliderów, biorących aktywny udział w zarządzaniu szkołą.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
https://www.profinfo.pl

Jan Fazlagić, Kreatywni w biznesie, Poltext, Warszawa 2015

Autor polecanej publikacji, bazując na koncepcji kreatywności stworzonej przez Jamesa M. Rhodesa, pokazuje, że należy skupić się na kreatywności organizacji, a nie pojedynczego pracownika. Książka została napisana w formie poradnika, skierowanego zarówno do pracodawców, jak i do pracowników. W jasny i zrozumiały sposób tłumaczy znaczenie kreatywności, która ma olbrzymi wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Publikacja omawia kluczowe aspekty kreatywności w biznesie, zawiera przykłady dobrych praktyk stosowanych zarówno przez firmy z Polski, jak i ze świata, a także dostarcza czytelnikowi informacji o technikach rozwijających kreatywność. Dodatkowym atutem pracy są testy diagnostyczne.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.poltext.pl

Frederic Laloux, Pracować inaczej. Nowatorski model organizacji inspirowany kolejnym etapem rozwoju ludzkiej świadomości, Studio EMKA, 2015

Autor polecanej publikacji uważa, iż powszechnie stosowany w przedsiębiorstwach model zarządzania ludźmi nie spełnia już swojej funkcji. W dzisiejszych czasach - inaczej niż kilkanaście lat temu, gdy praca stanowiła tylko źródło utrzymania - dla pracownika bardzo duże znaczenie ma możliwość samorealizacji i rozwijania swoich pasji. W pierwszej części książki autor skupił się na zaprezentowaniu, jak zmieniała się ludzka świadomość, a co za tym idzie - stosowane modele organizacyjne. Druga część jest wynikiem obserwacji przeprowadzonych w przedsiębiorstwach, które wprowadziły zmiany w sposobie zarządzania ludźmi, skupiając się m.in. na poprawie kultury organizacyjnej. Obserwacje te stały się punktem wyjścia do stworzenia nowej koncepcji zarządzania ludźmi, prezentowanej w omawianej publikacji. Z kolei część ostatnia stanowi zbiór wskazówek dotyczących dokonywania zmian we własnej firmie i wprowadzania w życie opisanego nowatorskiego modelu organizacyjnego.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.studioemka.com.pl

Adrianna Lewandowska, Jacek Lipiec, Konstytucje firm rodzinnych. W kierunku długowieczności, Wolters Kluwer, 2015

Prezentowana publikacja stanowi cenną pozycję na polskim rynku, na którym brakuje literatury poświęconej firmom rodzinnym. Polecamy ją szczególnie wszystkim osobom zarządzającym tego typu przedsiębiorstwami, które chciałyby zapewnić im trwałość i stabilność. Autorzy, wskazując wyzwania i bariery towarzyszące rozwojowi firm rodzinnych, zachęcają uczestnika do opracowania „konstytucji”. Rozwiązanie to jest stosowane szerzej na Zachodzie. Nie jest proste, wymaga wytrwałej pracy i dużego zaangażowania, ale w opinii autorów stworzenie „rodzinnego ładu własności” zapewni polskim firmom rodzinnym długowieczność.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
https://www.profinfo.pl

Franciszek Bereźnicki, Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015

Polecany podręcznik akademicki stanowi nowe wydanie Zarysu dydaktyki szkolnej - zmienione i rozszerzone m.in. o zagadnienia z książki Podstawy kształcenia ogólnego (obie tego samego autora). Pierwsze rozdziały traktują o przedmiocie i zadaniach dydaktyki szkolnej oraz celach, programach i treściach nauczania. Następnie autor omawia proces i zasady, a także dokonuje przeglądu metod nauczania i uczenia się. W rozdziale poświęconym formom organizacyjnym zaprezentowano m.in. rodzaje i typy lekcji, a w kolejnym - środki dydaktyczne wykorzystywane w procesie nauczania. Autor odnosi się także do planowania pracy dydaktycznej oraz zapoznaje czytelników z zasadami sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów. Krótko omówiono ponadto sposoby pracy z uczniami zdolnymi i opóźnionymi w nauce.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.impulsoficyna.com.pl

Guy Kawasaki, Peg Fitzpatrick, Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Sztuka autopromocji w mediach społecznościowych, Helion, Gliwice 2015

W dzisiejszych czasach trudno znaleźć osobę, która nie wiedziałaby, czym jest Facebook, Instagram czy Twitter. Media społecznościowe są wokół nas, a zamieszczane w nich posty stanowią w dużej mierze obraz postrzegania nie tylko osób, ale również firm. Jednakże z pozoru łatwa obsługa mediów społecznościowych może okazać się bardzo skomplikowana, a nawet niewielkie pomyłki - zgubne. Publikację polecamy osobom, które chciałyby poczuć się pewniej w wirtualnym świecie i skutecznie wykorzystywać potencjał portali społecznościowych do kreowania wizerunku swojego oraz swojej firmy.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://helion.pl/ksiazki

Marcin Zaremba, Mobile dla menedżerów, czyli jak tworzyć dobre produkty mobilne, Poltext, Warszawa 2015

Z roku na rok coraz więcej firm usługowych i konsultacyjnych wykorzystuje stworzone przez siebie aplikacje mobilne. Przedsiębiorstwa te z dnia na dzień zwiększają swoją konkurencyjność na rynku. Natomiast firmy, które z mobilnych aplikacji jeszcze nie korzystają, planują ich wprowadzenie, zlecając swoim menedżerom realizację mobilnych projektów. Jak takimi projektami zarządzać? Na co należy zwrócić uwagę? Jak zaplanować i przeprowadzić przedsięwzięcie? Odpowiedzi m.in. na te pytania można znaleźć w polecanej publikacji. Autor kieruje ją szczególnie do menedżerów, którzy w projektach mobilnych upatrują swoją szansę na dalszy rozwój, właścicieli start-up'ów, którzy - pragnąc utrzymać się na rynku - poszukują coraz nowszych rozwiązań, i pracowników branży cyfrowej.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.poltext.pl

Łukasz Kępiński, Marcin Kordowski, Damian Sałkowski, Kamil Sztubecki, Marketing internetowy. Nowe możliwości, nowi klienci, nowe rynki, Poltext, Warszawa 2015

Polecamy poradnik przeznaczony dla osób, które zaczynają swoją przygodę z marketingiem internetowym. Krok po kroku przedstawiono w nim zasady zamieszczania reklam w wyszukiwarkach, korzystania z Google AdWords oraz pozycjonowania stron. Autorzy opowiadają również o sile oddziaływania mediów społecznościowych i radzą, jakie treści zamieszczać w internecie. W ostatniej części zaprezentowano także katalogi firm: m.in. Yellow Pages i Panoramę Firm.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.poltext.pl

Maciej Tanaś, Sylwia Galanciak (red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja. Tom 1, Cyfrowa przestrzeń kształcenia, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015

Prezentowana publikacja to pierwsza część obszernego zbioru artykułów naukowych poruszających problematykę pedagogiki medialnej. Artykuły zostały przyporządkowane do trzech obszarów: funkcjonowania człowieka w świecie współczesnych technologii, wykorzystania technologii jako źródła wiedzy o edukacji oraz zastosowania technologii w procesie kształcenia. Opracowania zebrane w książce stanowią cenny wkład do rozważań nad kierunkami rozwoju pedagogiki medialnej i mogą stać się podstawą do prowadzenia dalszych badań nad przyszłością edukacji.

Publikacje można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.impulsoficyna.com.pl

Józef Bednarek, Anna Andrzejewska (red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja. Tom 2, Dylematy społeczności cyfrowej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015

Drugi tom monografii dotyczącej wykorzystania cyberprzestrzeni przez człowieka, omawianego z perspektywy procesów edukacji. Tym razem redaktorzy zebrali artykuły poruszające problematykę szans, wyzwań i problemów, jakie stawia przed pedagogiką medialną szerokie wykorzystanie technologii informatycznej w dzisiejszym świecie. Redaktorzy niniejszej publikacji mają nadzieję, że praca ta stanie się inspiracją do dalszych badań w tym zakresie i przyczyni się nie tylko do lepszego rozpoznawania istniejących zagrożeń, ale również rozwoju sposobów ich ograniczania.

Publikacje można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.impulsoficyna.com.pl