AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje

Nadzór korporacyjny - perspektywa inwestorów instytucjonalnych, 4-5 kwietnia 2016 r., Łódź

Katedra Ekonomii Instytucjonalnej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym i Katedra Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowej, która odbędzie się w Łodzi w dniach 4-5 kwietnia 2016 r. Jest to już dziesiąta edycja konferencji z cyklu Nadzór korporacyjny, organizowanych na Uniwersytecie Łódzkim. Stanowi ona forum wymiany poglądów osób zainteresowanych tą problematyką, reprezentujących takie dyscypliny jak: ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse, rachunkowość, prawo, socjologia, psychologia. Stała się również płaszczyzną integracji środowiska akademickiego oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej z kraju i zagranicy. Kolejne edycje konferencji koncentrowały się przede wszystkim na analizie aktualnych procesów gospodarczych w kontekście ich wpływu na funkcjonowanie mechanizmów nadzoru korporacyjnego w spółkach. Wątkiem wiodącym obecnej edycji konferencji jest problematyka inwestorów instytucjonalnych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.kei.uni.lodz.pl/nadzor


e-Technologie w Kształceniu Inżynierów - eTEE 2016, 11 kwietnia 2016 r., Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie wraz z Politechniką Gdańską, zapraszają do udziału w III Konferencji e-Technologie w Kształceniu Inżynierów - eTEE 2016. Celem konferencji jest integracja środowiska akademickiego zajmującego się dydaktyką wspomaganą technologiami, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, a także poszukiwanie inspiracji do dalszych działań. Oś tematyczną spotkania stanowi wykorzystanie e-technologii w dydaktyce technicznej szkoły wyższej. Gospodarzem III konferencji e-TEE będzie AGH. Konferencja jest adresowana do osób związanych ze środowiskiem akademickim - pracowników uczelni i doktorantów prowadzących zajęcia na kierunkach technicznych i stosujących e-technologie w edukacji oraz studentów kierunków technicznych zainteresowanych wykorzystywaniem e-technologii w celu wzbogacenia swojego kształcenia, a także do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, administratorów platform nauczania na odległość i przedstawicieli firm produkujących oraz sprzedających narzędzia do edukacji online.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://etee.edu.pl


Konferencja Open Education Global Convergence through collaboration, 11-14 kwietnia 2016 r., Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie wraz z Open Education Consortium zapraszają do udziału w konferencji, której celem jest zintegrowanie środowiska osób zajmujących się tematyką otwartych zasobów (Open Educational Resources), otwartego dostępu (Open Access) i otwartych narzędzi (Open Source), promocja otwartości i dobrych praktyk oraz kształtowanie polityki związanej z tymi zagadnieniami. Konferencja jest adresowana do przedstawicieli organów ustawodawczych i wykonawczych w obszarze edukacji, kultury, szkolnictwa wyższego i nauki oraz cyfryzacji, a także do praktyków i badaczy. Dyskusja skupiać się będzie m.in. wokół praktyk i rozwiązań protowartościowych stosowanych w różnych krajach, a także istotnych osiągnięć Polski w dziedzinie otwartości. Organizatorzy chcą zapewnić przestrzeń do współpracy różnorodnych środowisk, której celem będzie wypracowanie strategii, praktycznych rozwiązań i rekomendacji służących rozwojowi otwartości na świecie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://conference.oeconsortium.org/2016

  • Kongres Rozwoju Edukacji, 18-19 listopada 2015 r., Warszawa, http://www.kre.edu.pl
  • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Internet a współczesna ekonomia - nowe wyzwania dla społeczeństwa z cyklu Społeczeństwo internautów a kultura globalna, 7 grudnia 2015 r., Opole, http://goo.gl/BQ2VPE

  • Corporate Learning Week 2015, 9-12 listopada 2015 r., Dallas, Teksas, USA, http://www.clnweek.com
  • International Conference on Distance Education and Learning 2015, 14-15 listopada 2015 r., Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, http://www.icdel.org
  • VII Konferencja Młodych Naukowców - Wyzwania Nowych Mediów pt. Edukacja medialna 2.0, 9-11 grudnia 2015 r., Warszawa, http://edukacja2.0.uksw.edu.pl

Stan na 30 października 2015 roku.

Zobacz wszystkie konferencje w Kalendarzu „e-mentora”