AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Zachęcamy wszystkich do korzystania z Elektronicznego Formularza Oceny. Ten wirtualny dziennik służy pomocą indywidualnym nauczycielom w prowadzeniu tradycyjnych zajęć. Jest to aplikacja przygotowana przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych do bezpłatnego wykorzystywania przez nauczycieli akademickich.
http://www.fundacja.edu.pl/efo/

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z serwisem e-learningeuropa.info tworzonym przy wsparciu Komisji Europejskiej. Pod adresem: http://www.elearningeuropa.info znajdują się użyteczne i ciekawe informacje dotyczące kształcenia na odległość.

Główne działy: About e-learning oraz Good practice zawierają artykuły opisujące bieżące projekty e-learningowe prowadzone na całym świecie oraz międzynarodowe doświadczenia w tej dziedzinie. Serwis zawiera także spis nadchodzących wydarzeń tematycznych (dział Events), forum dyskusyjne i newsletter. E-learning Directory to katalog, który ułatwia szybkie wyszukanie interesujących nas stron internetowych dotyczących kształcenia online w różnych krajach. Strona w języku angielskim.


Portal European Knowledge Management Community w pełni poświęcony jest zagadnieniom związanym z zarządzaniem wiedzą. Powstał jako projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej. Obecnie działalność EKMC wykracza znacznie poza publikowanie artykułów czy forum dyskusyjne. Na szczególna uwagę zasługują liczne warsztaty online czy spotkania z uznanymi międzynarodowymi ekspertami z dziedziny zarządzania wiedzą. Portal Knowledgeboard.com jest również doskonałym źródłem informacji zarówno dla osób, które rozpoczynają interesować się zarządzaniem wiedzą, jak i dla doświadczonych profesjonalistów. Zawartość portalu zorganizowana jest w pięciu głównych obszarach: aktualności, ZONEs&SIGs (Special Interest Groups, również w podziale na poszczególne obszary językowe), biblioteka, społeczności, zasoby. Portal umożliwia indywidualną personalizację profilu. Wykorzystywane funkcjonalności umożliwiają szybki i łatwy wgląd do poszukiwanych zasobów. Na stronach knowledgeboard.com publikowane są także materiały z seminariów czy warsztatów; można znaleźć tu zarówno opisy, z dziedziny zarządzania wiedzą jest sekcja Who is who.
Więcej informacji: www.knowledgeboard.com


Serwis Informacyjny e-biznes.pl powstał w 1999 r. i obecnie należy do czołowych serwisów w Polsce poświęconych tematyce e-commerce. Na łamach wortalu można znaleźć bieżące informacje z zakresu prowadzenia biznesu z wykorzystaniem internetu. Użytkownicy mają również możliwość skorzystania m.in. ze specjalistycznego eForum, Katalogu Firm Internetowych, fachowych raportów tematycznych i badań rynku.

Serwis Informacyjny www.e-biznes.pl
Dostęp do zasobów e-biznes.pl możliwy jest również za pomocą urządzeń mobilnych: PDA i telefonów komórkowych (WAP i SMS).

Serwis Informacyjny e-biznes.pl jest odwiedzany przez około 20 tys. użytkowników w skali miesiąca.


EUCEN - European Universities Continuing Education Network,

http://www.eucen.org

- największa europejska sieć uniwersytetów oferujących kształcenie ustawiczne.

EDEN - European Distance and E-learning Network,

http://www.eden-online.org
- europejska sieć e-edukacji i kształcenia na odległość.

TRANSFINE - Transfer between Formal, Informal and Non-formal Education,

http://www.transfine.net
Projekt w ramach Programu SOCRATES, koordynowany przez EUCEN, realizowany jako badania wstępne dla Komisji Europejskiej, dotyczące struktury organizacyjnej procesu akredytacji kształcenia nieformalnego we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

ELLPROFT - European Lifelong Professional Training,

http://www.ellproft.org
Projekt w ramach programu GRUNDVIG 1, koordynowany przez University of Haute-Alsace w Mulhause we Francji. Oferuje serię szkoleń i seminariów dla kadry nauczającej w obszarze kształcenia ustawicznego.

THENUCE - European Thematic Network in University Continuing Education,

http://www.thenuce.net
Projekt w ramach Programu SOCRATES- ERASMUS związany z realizacją Europejskiej Sieci Tematycznej Uniwersytetów Oferujących Kształcenie Ustawiczne, organizowanej przez EUCEN, której celem jest stworzenie podstaw rozwoju kształcenia ustawicznego i wspieranie działań uniwersytetów współpracujących w sieci.

Zapraszamy również do bazy instytucji opublikowanej na platformie e-sgh.pl
http://www.e-sgh.pl/baza.php