AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje

 • IX Bałtycka Konferencja Zarządzanie i Organizacja Bibliotek, 14-15 maja 2015 r., Gdańsk, http://e-mentor.pl/bd59
 • IV Konferencja Krajowa Modelowanie danych panelowych: teoria i praktyka, 15 maja 2015 r., Warszawa, http://www.konferencjasgh.pl
 • Konferencja Edukacja ekonomiczna w XXI wieku, 11 kwietnia 2015 r., Warszawa

  W dniu 11 kwietnia 2015 r. Forum Obywatelskiego Rozwoju organizuje konferencję pt. Edukacja ekonomiczna w XXI wieku, która adresowana jest do nauczycieli wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Konferencja składać się będzie z trzech części. Część pierwsza będzie mieć charakter wykładowy. Prelekcje wygłoszą m.in. prof. Leszek Balcerowicz, dr Katarzyna Kopczewska i Jan Wróbel. Drugą część konferencji stanowić będzie panel dyskusyjny zatytułowany Nauczanie ekonomii w szkołach – problemy i rozwiązania. Konferencję zakończą warsztaty dla nauczycieli dotyczące zarządzania projektami.

 • XV Konferencja Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka,
  24-26 czerwca 2015 r., Warszawa

  W dniach 24-25 czerwca 2015 r. już po raz piętnasty odbędzie się konferencja z cyklu Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka. Jest to wydarzenie organizowane corocznie przez cztery czołowe warszawskie uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Warszawską, Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Skupia ono specjalistów zajmujących się zagadnieniami szeroko rozumianego e-learningu z wiodących ośrodków naukowo-dydaktycznych w Polsce i na świecie. Gospodarzem tegorocznej konferencji będzie Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji, a jej temat przewodni brzmi „Edukacja w dobie nowych technologii”. Do udziału w spotkaniu organizatorzy zapraszają wykładowców, nauczycieli, doktorantów i inne osoby w różny sposób zaangażowane w kształcenie oraz zainteresowane doskonaleniem polskiej edukacji w dobie wszechobecnego internetu i dynamicznego rozwoju urządzeń mobilnych.

  Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://vu2015.come.uw.edu.pl/index.html
 • Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji
  9-11 czerwca 2015
  Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

  Celem tegorocznej konferencji jest dyskusja nad obecną kondycją edukacji informacyjnej, informatycznej i medialnej oraz stojącymi przed nimi wyzwaniami. Liczymy na wymianę poglądów, doświadczeń, wiedzy i umiejętności oraz sformułowanie konkretnych wniosków dla teorii i praktyki pedagogicznej. Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców i badaczy, nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, producentów oprogramowania i wszystkich, dla których tematyka tegorocznej konferencji jest ogromnie ważna. W trakcie Konferencji poruszane będą następujące zagadnienia: 1. Rola nowych technologii w kulturze, edukacji, informacji i komunikacji. 2. Nowa dydaktyka. Pedagogiczne pytania o modele kształcenia informacyjnego i informatycznego. 3. Neuronauki we współczesnej i przyszłej edukacji. 4. Doświadczenia w zakresie e-learningu - zagadnienia aksjologiczne, społeczno-kulturowe, dydaktyczne, metodyczne i prawne. 5. Perspektywy edukacji medialnej i informatycznej. 6. Komputerowa diagnostyka i terapia pedagogiczna. 7. Otwarta edukacja a nowe technologie edukacyjne. 8. Kulturowe i społeczne aspekty mediów.

  Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.edukacja.torun.pl/XIIkonf
 • E-learning w kształceniu studentów na uniwersytetach przyrodniczych i rolniczych, 20 marca 2015 r., Warszawa, http://omega.sggw.waw.pl/konls
 • Edukacja Filmowa i Medialna w Polsce i na świecie - rozwiązania systemowe i studia przypadków, 6-7 maja 2015 r., Warszawa, http://www.come.uw.edu.pl/peam/konferencja2.html
 • International Educational Technology Conference - IETC, 27-29 maja 2015, Istambuł, http://www.iet-c.net
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Technologie edukacyjne 2015, 28-30 maja 2015 r., Świnoujście - Ystad, http://edutechconf.com/2014/11/24/komunikat-nr-1

 • II Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Zawodowych i Centrów Kształcenia Praktycznego... z tabletem, 9-11 kwietnia 2015 r., Łódź, http://e-mentor.pl/a9be

Stan na 27 lutego 2015 roku.

Zobacz wszystkie konferencje w Kalendarzu „e-mentora”