AAA

Konferencja Online Educa Berlin 2014 - globalne nauczanie

Dorota Myko

Relacja

W dniach 3-5 grudnia 2014 roku w Berlinie odbyła się jubileuszowa 20. Konferencja Online Educa. Wydarzenie to zgromadziło ponad 2300 delegatów ze 100 krajów. Podczas ponad 70 sesji wystąpiło łącznie 330 osób, a swoje oferty zaprezentowało 81 wystawców z 26 krajów. OEB była skoncentrowana, jak co roku, na rozwijającym się dynamicznie modelu współczesnej edukacji i możliwościach, jakie dają towarzyszące jej różnorodne nowe technologie.

W konferencji wzięli udział goście z całego świata i przedstawiciele różnych sektorów działalności. Największą grupę - 46 proc. uczestników - stanowiły osoby zajmujące się edukacją na różnym poziomie. Licznie (43 proc.) uczestniczyli w konferencji również przedstawiciele biznesu, zaś najmniej przybyło reprezentantów sektora publicznego. W Online Educa brali udział także przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń.

Wśród krajów, z których przybyła największa liczba uczestników, znalazły się: Niemcy, Norwegia, Holandia, Wielka Brytania oraz Dania. Łącznie prawie 70 proc. osób przybyło z Europy. Polska delegacja (ósma pod względem liczebności, 58 osób) przyjechała do Berlina po raz jedenasty. Na konferencji wystąpiło trzech prelegentów z Polski: jedna osoba z SuperMemo World (Grupa PWN) z Poznania i dwie prelegentki z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa. Swoją ofertę prezentowało również trzech polskich wystawców: SuperMemo World, Way2 z Warszawy (po raz pierwszy) oraz 4Systems z Zielonej Góry.

Główne bloki tematyczne konferencji określono następująco: e-learning w biznesie (zastosowanie dla klientów firm lub dla ich pracowników) oraz zastosowanie e-learningu na różnego typu uczelniach wyższych (technicznych, medycznych, lingwistycznych czy ekonomicznych).

Plenarną sesję panelową rozpoczynającą konferencję OEB poprowadziła Aida Opoku-Mensach z Etiopii, pełniąca funkcję specjalnego doradcy Post-2015 Development Agenda United Nations Economic Commission for Africa (UNECA). Następnie głos zabrali eksperci o światowej renomie: Howard Rheingold z USA (pisarz, wydawca i edukator), który mówił o mediach społecznościowych i wzajemnym uczeniu się studentów, Lisa Lewin, także z USA (dyrektor zarządzająca i technolog produktów z firmy Pearson), która opowiadała o rewolucji edukacyjno-technologicznej w obrębie dużych baz danych, znaczących idei i wielkich osiągnięć nauki, oraz Mark Stevenson z Wielkiej Brytanii (autor i futurysta), którego wystąpienie dotyczyło przyszłości e-nauczania.

Drugiego dnia konferencji odbyły się dwie sesje plenarne. Pierwsza ukazywała aspekty zindywidualizowanej edukacji i była prowadzona przez Patricię Manson z Komisji Europejskiej, zaś na forum wypowiadali się: Stephen Downes z National Research Council z Kanady, Dan Peters z holenderskiego oddziału firmy Blackboard oraz Ola Rosling z Gapminder Foundation ze Szwecji. Drugą sesję prowadził dziennikarz z Wielkiej Brytanii - Nik Gowing, a prelegentami byli m.in. wysocy rangą menedżerowie firm McKinsey (Holandia) i D2L (Kanada), a także przewodniczący UNESCO - UNEVOC International. Łącznie podczas czterech sesji plenarnych na Online Educa wystąpiło trzynaścioro gości specjalnych.

W przeddzień konferencji od kilku lat odbywało się forum dotyczące różnych aspektów e-learningu w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Podczas ostatniej Online Educa zagadnienia te zostały włączone bezpośrednio do prezentacji konferencyjnych 4 i 5 grudnia.

Równolegle do wydarzeń konferencyjnych od 3 do 5 grudnia odbywały się sesje demonstracyjne. W dniu 3 grudnia przeprowadzono również liczne warsztaty poświęcone e-edukacji i zorganizowano spotkanie pt. Languages & Business Forum na temat nauczania języków obcych w firmach i instytucjach. Wtedy także rozpoczęły się targi towarzyszące Online Educa oraz 6th School Forum - dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i średnich oraz branży IT.

Na świecie coraz bardziej popularne stają się kursy typu MOOC, tj. Massive Open Online Courses. Wraz z pojawieniem się tej tendencji wzrosła na Online Educa liczba prezentacji dotyczących przygotowywania materiałów wideo, zarządzania, bazami danych i analityki big data. Mniej niż na poprzednich spotkaniach Online Educa zajmowano się natomiast edukacją ze wspomaganiem chmury, otwartym nauczaniem web 2.0, grami w edukacji czy mediami społecznościowymi.

Partnerami promującymi organizację polskiej delegacji do Berlina były w roku 2014: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (Koweziu.pl), Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce (PITWIN) oraz „e-mentor”, a także uczelnie wyższe, organizatorzy konferencji oraz liczne organizacje non profit i organizacje branżowe związane z e-learningiem. Łącznie współpracowało w tym zakresie 14 instytucji.

W dniach 3-5 grudnia 2014 r. symbol Online Educa #OEB14 był odwiedzany na Twitterze aż 5102 razy. Relacje z obrad konferencyjnych i wywiady z uczestnikami przeprowadzało internetowe RadioActive Europe. Ponadto nagrywano krótkie filmy z wypowiedziami prelegentów i uczestników, które znalazły się następnie na stronie internetowej konferencji www.online-educa.com.

Kolejna edycja konferencji Online Educa Berlin odbędzie się w dniach 2-4 grudnia 2015 roku. Organizatorzy zapraszają serdecznie do udziału, zgłaszania referatów oraz do współpracy medialnej przy tworzeniu - już po raz dwunasty - polskiej delegacji.

Komentarze uczestników z Polski

Urszula Ślepowrońska - Young Digital Planet SA

Z moich doświadczeń mogę powiedzieć, że OEB ma bardzo podobną formę do konferencji Content In Context (Waszyngton). Spotkanie w międzynarodowym środowisku to wspaniała okazja do poznania doświadczeń, osiągnięć oraz zaimplementowanych już rozwiązań technologicznych innych uczestników przeróżnych narodowości. OEB to także idealne miejsce do nawiązania nowych interesujących relacji biznesowych. Jedyną niedogodność stanowił fakt, że było tak wiele równoległych interesujących wydarzeń i trzeba było decydować się na konkretną sesję, niejednokrotnie tracąc okazję do wysłuchania ciekawych wystąpień.

Krzysztof Biedalak - Supermemo (Grupa PWN)

Cieszę się, że nasz najnowszy i najgorętszy produkt, czyli OliveGreen (olivegreenthemovie.com), kurs języka angielskiego oparty na interaktywnym filmie akcji, mogliśmy zaprezentować nie tylko na stoisku, ale też w części konferencyjnej. Nawiązaliśmy kilkadziesiąt obiecujących kontaktów z potencjalnymi klientami i partnerami ze sfery szkolnictwa wyższego i biznesu.
Educa to impreza, na której sporo się dzieje, bo nawet kilkanaście różnych wątków wykładowo-warsztatowych jest prowadzonych równolegle w kilku kolejnych sesjach dziennie. Dlatego warto mieć dość skonkretyzowane oczekiwania - trochę czasu poświęcić wcześniej na analizę agendy oraz doświadczeń prowadzących. Nie wiem, czy to kwestia szczęścia, czy rosnącego cały czas poziomu konferencji, ale nawet przy ograniczonym czasie, który mogłem poświęcić na uczestnictwo w zajęciach, były to z reguły świetne wybory i żałowałem tylko, że nie mogę być w przynajmniej dwóch miejscach na raz. Renoma niektórych prelegentów jest naprawdę wysoka, co przekłada się na poziom i oryginalność zajęć.

Agnieszka Chrząszcz - AGH, Centrum e-learningu

Podczas 20. edycji konferencji Online Educa Berlin Centrum e-Learningu AGH zorganizowało całodniowe warsztaty poświęcone e-portfolio. Sądząc po ponad 60-osobowej grupie uczestników, tematyka e-portfolio nadal nie straciła na aktualności. Co więcej, rozwój nowych rozwiązań technologicznych, stale zwiększający się udział uczenia się online oraz zastosowanie Open Badges do oznaczania zdobytych kompetencji wskazują nowe kierunki rozwoju tej metody pracy.
Wraz z Europortfolio - internetową społecznością praktyków i ekspertów - zaproponowaliśmy cztery ścieżki warsztatowe poświęcone czterem najważniejszym rezultatom wypracowanym na potrzeby społeczności. W ścieżce „Maturity Matrix” uczestnicy mogli przeanalizować rezultaty samooceny stopnia dojrzałości e-portfolio, a podczas „Accreditation Framework” wypracowywali rozwiązania wspomagające uznawalność kwalifikacji i kompetencji. Blok dotyczący wsparcia dla praktyków i instytucji skupił się na „Implementation Guidelines”, czyli wskazówkach wdrażania e-portfolio wśród nauczycieli i instytucji. Materiały i rezultaty dostępne są na portalu www.europortfolio.eu.
Istotnym momentem spotkania było proklamowanie Europortfolio German Chapter (czyli niemieckiej grupy praktyków e-portfolio) i podpisanie deklaracji współpracy między sześcioma instytucjami edukacyjnymi z tego kraju.

INFORMACJE O AUTORZE

Dorota Myko

Autorka jest Absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej). Następnie kontynuowała naukę na studiach podyplomowych o specjalizacji wydawniczej (DESS - Edition Universite Paris-Nord XIII - Francja) oraz uzyskała tytuł Master zarządzania i marketingu przemysłowego europejskiego (kierunek organizowany wspólnie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Haute Ecole de Commerce we Francji). Od 2001 prowadzi własną działalności gospodarczą - Wydawnictwo i Nowe Technologie - WINT. Autorka zajmuje się również działalnością szkoleniową na rynku wydawniczym oraz współpracuje z partnerami w Europie na polu nowych technologii i publikacji elektronicznych, konferencji i targów. Od 2003 r. współpracuje także z Online Educa Berlin.

 

Informacje o artykule

DOI: https://doi.org/10.15219/em58.1159

W wersji drukowanej czasopisma artykuł znajduje się na s. 81-82.

pdf pobierz artykuł w wersji PDF

pdf abstract in English

Jak cytować

D. Myko, Konferencja Online Educa Berlin 2014 - globalne nauczanie, „e-mentor” 2015, nr 1 (58), s. 81-82, http://dx.doi.org/10.15219/em58.1159.

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz