AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

DebateGraph

DebateGraph jest platformą internetową służącą do tworzenia map myśli, połączoną z forum dyskusyjnym. Za jej pomocą użytkownicy mogą współtworzyć schematy, które w przejrzysty sposób zaprezentują zagadnienia związane z danym tematem. Największą zaletą tego programu jest fakt, że pozwala on pracować nad jedną mapą wielu osobom. Może to więc być idealne e-learningowe uzupełnienie wszelkiego rodzaju kursów i szkoleń czy narzędzie pomocne w przygotowaniu i podsumowaniu prowadzonej debaty. W programie można również przygotowywać schematy do wykorzystania w trakcie prezentacji. Rozwiązanie jest wykorzystywane już w ponad 100 krajach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://debategraph.org

Przedsiębiorcze szkoły

Strona internetowa projektu Przedsiębiorcze szkołyzrealizowanego przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie umożliwia dostęp do bazy wiedzy dla nauczycieli przedsiębiorczości - do scenariuszy zajęć, materiałów dydaktycznych, gier dla uczniów czy linków do ciekawych inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości. Projekt ten zakończył się w czerwcu 2013 roku i był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe. Celem projektu było zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki, a także wprowadzenie do programu nauczania innowacyjnych narzędzi dydaktycznych.

Wszystkie materiały stworzone w trakcie realizacji projektu znajdują się na stronie: http://www.przedsiebiorczeszkoly.pl