AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

 • Środki unijne dla bibliotek w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, 5 lutego 2015 r., Warszawa, http://e-mentor.pl/f155
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Contemporary Organization 2015. Organizacja wobec konkurencyjności i współczesnych trendów w procesie zarządzania, 5-6 marca 2015 r., Łomża, http://e-mentor.pl/1153

 • Od becika każdy klika, 12-14 lutego 2015 r., Kołobrzeg, http://sopk.pl
 • iLearning Forum 2015, 27-28 stycznia 2015 r., Paryż, http://www.ilearningforum.org/en
 • eLearning 2015, 18-21 lutego 2015 r., Las Vegas, http://www.itcnetwork.org/elearning-conference.html
 • W kwietniu 2015 r. odbędzie się w Gdańsku II Konferencja E-technologie w kształceniu inżynierów. Jej cel to popularyzacja najnowszych technologii w edukacji oraz dobrych praktyk w tym zakresie. Ważnym tematem obrad będą także kwestie związane z organizacją, tworzeniem i prowadzeniem kursów typu MOOC.
  Tematyka konferencji ma obejmować przykłady wykorzystania najnowszych technologii w kształceniu na kierunkach inżynierskich, tworzenia zasobów edukacyjnych współdzielonych zdalnie, wykorzystywania mobile learningu oraz oprogramowania do tworzenia multimediów będących modułami kursów. Zachęcamy do udziału w konferencji zarówno osoby, które chcą podzielić się swoimi osiągnięciami, jak i słuchaczy. Obrady będą prowadzone w języku polskim i angielskim, w formie wystąpień oraz sesji plakatowej.
  Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://etee2015.pg.edu.pl

 • III międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Projektowanie ideału pt. „Ideał uniwersytetu a potrzeby społeczne”, 21 stycznia 2015 r., Kraków, http://e-mentor.pl/f9fa
 • Ogólnopolska Konferencja PASE Biznes i język, 21 lutego 2015 r., Warszawa, http://e-mentor.pl/dfcf

Stan na 19 grudnia 2014 roku.

Zobacz wszystkie konferencje w Kalendarzu „e-mentora”