AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

  • Organizacja wiedzy w XXI wieku: od historycznych wzorców ku przyszłości (ISKO 2014), 19-22 maja 2014 r., Kraków, http://www.isko2014.confer.uj.edu.pl
  • Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy, 31 maja - 3 czerwca 2014 r., Szczecin - Sztokholm - Wyspy Alandzkie, http://www.lacznosc.wzieu.pl

  • Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku, 9-10 maja 2014 r., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, http://konferencjactd.pl
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi wyzwaniem dla edukacji dorosłych, 4 czerwca 2014 r., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, http://www.ikn.umk.pl

Stan na 30 kwietnia 2014 roku.

Zobacz wszystkie konferencje w Kalendarzu „e-mentora”