AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy wwwEduentuzjaści

Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi projekt systemowy Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego (Entuzjaści Edukacji), którego celem jest wzmocnienie systemu edukacji w zakresie badań edukacyjnych oraz zwiększenie wykorzystywania wyników badań naukowych w polityce i praktyce edukacyjnej oraz w zarządzaniu oświatą. Rezultatem ma być poprawienie, począwszy od 2015 roku, stanu wiedzy na temat systemu edukacji i zwiększenie dostępu do informacji o badaniach, stworzenie narzędzi pomiaru osiągnięć edukacyjnych oraz narzędzi do prowadzenia badań edukacyjnych, a także wzmocnienie zaplecza instytucjonalnego dla badań.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://eduentuzjasci.pl

HEInnovate

Komisja Europejska oraz OECD stworzyły nowy serwis HEInnovate, który służy jako narzędzie samooceny dla uczelni wyższych. Aby sprawdzić swoją uczelnię, należy zarejestrować się w serwisie i wypełnić kwestionariusz obejmujący siedem dziedzin: przywództwo i zarządzanie, zdolności organizacyjne, poziom nauczania i uczenia, wsparcie dla przyszłych przedsiębiorców, współpracę z biznesem, internacjonalizację działalności oraz oddziaływanie uczelni na otoczenie. W rezultacie można uzyskać tabelę ze swoimi wynikami oraz zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi dalszego rozwoju.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://heinnovate.eu

TechLaw.pl – prawo nowych technologii

Polecamy serwis TechLaw.pl, którego celem jest wyjaśnianie kwestii dotyczących prawa nowych technologii, a więc kwestii prawnych odnoszących się do otaczającej nas rewolucji technologicznej. Autor – prawnik Jakub Kralka – publikuje komentarze dotyczące m.in. prawa autorskiego, cywilnego, prasowego, prawa własności przemysłowej i prawa w internecie. Znajdziemy w nich odniesienia do zagadnień bieżących, komentowanych w mediach. Są one jednak pokazane z innej – prawniczej perspektywy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://techlaw.pl

OPAEN: Open Access Publishing in European Networks

OPAEN to non-profitowa fundacja, której celem jest wspieranie otwartego dostępu do publikacji akademickich. W jej serwisie internetowym tworzony jest zbiór tekstów, głównie z obszaru humanistyki i nauk społecznych (ponad 1500 pozycji), ale także z ekonomii (ponad 200), prawa czy geografii. Książki można łatwo wyszukiwać i zapisywać w formie PDF. OPAEN współpracuje też z wydawcami, bibliotekami i fundatorami badań naukowych w celu udostępniania wyników, zapewnienia jakości oraz tworzenia odpowiedników cyfrowych publikacji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.oapen.org/home

The Social Tech Guide

W serwisie zebrano 100 najbardziej inspirujących światowych innowacji społecznych, które wykorzystują nowoczesne technologie. Mowa tu o przedsięwzięciach wpływających na poprawę sytuacji ludzi w danym regionie. Przykładem może być aplikacja mobilna Dr Math, dzięki której studenci University of Pretoria są SMS-owymi tutorami dla uczniów w RPA, pomagając im np. w odrabianiu pracy domowej z matematyki. W chwili obecnej zarejestrowanych jest 28 tys. użytkowników aplikacji. To i inne rozwiązania wspierane są przez brytyjską organizację Nominet Trust.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.socialtech.org.uk

Nominet Trust

Nominet Trust to brytyjska organizacja wspierająca innowacyjne przedsięwzięcia wykorzystujące nowe technologie, których celem jest przyczynienie się do rozwiązywania problemów społecznych w obszarze edukacji, zatrudnienia, opieki zdrowotnej i środowiska. Na jej stronie internetowej można zapoznać się z dofinansowanymi projektami (trwającymi i już zakończonymi) oraz dowiedzieć się, jak aplikować o fundusze dla swojego przedsięwzięcia. Od 2009 roku w projekty zainwestowano już ponad 15 milionów funtów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.nominettrust.org.uk

INSEAD Knowledge

INSEAD Knowledge to serwis zawierający informacje na temat najnowszych badań i globalnych trendów m.in. w obszarze ekonomii, finansów, zarządzania, marketingu, przedsiębiorczości czy CSR. Poruszane są także zagadnienia różnorodności, etyki, kobiet w biznesie oraz zarządzania talentami. Informacje prezentowane są w formie artykułów, plików wideo, wywiadów z liderami oraz blogów. Wydawcą jest INSEAD - globalna szkoła biznesowa obejmująca swoim zasięgiem trzy kontynenty.

Więcej informacji na: http://knowledge.insead.edu