AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy wwwChmura Czytania - Kanon kulturalnego człowieka

Przedstawiamy wyjątkowy serwis internetowy, który daje bezpłatny dostęp do dzieł literatury polskiej i światowej (m.in. B. Leśmiana, C.K. Norwida, H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza, F. Kafki, J.W. Goethego, J. Conrada). Książki można pobrać jako e-booki i czytać za pomocą tabletów lub czytników albo jako wersje audio i słuchać ich, np. wykorzystując telefon komórkowy. Można też pobrać specjalnie przygotowane pliki na komputer czy notebook. Przy każdej pozycji książkowej znajdują się informacje o autorze i lektorze oraz opis utworu. W katalogu Czytelnicy znajdą poezję, prozę i poradniki.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://chmuraczytania.pl

Narodowy Program Rozwoju E-learningu 2.0.

Firma Funmedia wraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty realizuje drugą edycję Narodowego Programu Rozwoju E-learningu 2.0, w ramach którego na okres jednego roku akademickiego udostępniona zostaje uczestnikom jedna z trzech platform e-learningowych do nauki języka obcego (do wyboru j. angielski, niemiecki lub hiszpański). Program adresowany jest do dyrektorów placówek oświaty, nauczycieli, wykładowców uczelni wyższych, pracowników administracji szkolnej oraz bibliotek, a także centrów kształcenia nauczycieli.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.narodowy20.pl

Standardy kwalifikacji

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej udostępniło bazę, w której znaleźć można 300 standardów kompetencji zawodowych, 253 standardy kwalifikacji zawodowych oraz 257 modułowych programów szkolenia zawodowego. Informacje mają wspierać podwyższanie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz pomagać w lepszym powiązaniu usług edukacyjnych z wymogami rynku pracy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.praca.gov.pl

Digital Public Library of America (DPLA)

Najcenniejsze zasoby bibliotek, archiwów i muzeów amerykańskich można znaleźć w cyfrowej publicznej bibliotece DPLA. Jest to portal, z którego korzystać mogą studenci, nauczyciele i inne zainteresowane osoby poszukujące materiałów edukacyjnych. Jest to także platforma z otwartym kodem, który może być wykorzystywany przez programistów do tworzenia nowoczesnych środowisk i narzędzi edukacyjnych. Zasoby można przeglądać za pomocą mapy (pogrupowanie pod względem źródła pochodzenia), osi czasowej (względem daty powstania) oraz wyszukiwać je na „półce z książkami”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://dp.la