AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www


e-Administracja dla Biznesu, 6-7 listopada 2013 r., Poznań

Instytut Logistyki i Magazynowania, Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zapraszają na konferencję e-Administracja dla Biznesu. Celem spotkania jest stworzenie platformy wymiany wiedzy o rządowych planach rozwoju oraz potrzebach i problemach świata biznesu w obszarze e-gospodarki. Konferencja ma umożliwić wypracowanie i przekazanie do administracji państwowej informacji na temat oczekiwań biznesu oraz niezbędnych rozwiązań w zakresie kierunków rozwoju e-gospodarki w Polsce. Ważnym elementem będzie prezentacja dobrych praktyk, rozwiązań i wdrożeń z zagranicznych rynków. Oprócz wystąpień ekspertów, paneli dyskusyjnych oraz prezentacji dobrych praktyk odbędzie się również wystawa, w ramach której przedstawione zostaną możliwości wykorzystania innowacyjnych rozwiązań z zakresu e-gospodarki w codziennej działalności gospodarczej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.konferencja-eab.pl


XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja XXI wieku”, 23-25 października 2013 r., Zakopane

Temat tegorocznej konferencji brzmi: Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań. Problematyka spotkania obejmuje różne aspekty edukacji międzykulturowej: jej powiązania z orientacją konsumpcyjną i zjawiskiem płynnej tożsamości, jej istotę w odniesieniu do zjawisk społecznych takich jak emigracja, wykluczenie społeczne, stygmatyzacja, mniejszości narodowe. Omówione będą także aspekty praktyczne, m.in. kompetencje pedagoga-wychowawcy czy też bariery w realizacji programów edukacyjnych.

Więcej informacji na stronie: http://www.konferencja.21.edu.pl


12th European Conference on e-Learning ECEL-2013, 30-31 października 2013 r., Sophia Antipolis, Francja

Już po raz dwunasty odbędzie się konferencja ECEL poświęcona zagadnieniom edukacji na odległość. W tym roku organizatorzy chcą skupić się na rzeczywistej wartości i narzędziach e-learningu. Inne tematy do dyskusji to kształcenie ustawiczne, innowacje w e-edukacji, nowe trendy i perspektywy czy rola mediów społecznościowych. Omawiane będą studia przypadków, prezentacje produktów oraz wyniki badań.

Więcej informacji na stronie: http://academic-conferences.org

Online Educa Berlin 2013, 4-6 grudnia 2013 r., Berlin, Niemcy

W grudniu odbędzie się kolejna edycja największego na świecie spotkania pasjonatów e-learningu. Konferencja tradycyjnie zorganizowana zostanie w Berlinie, a uczestniczyć w niej będą reprezentanci ponad 100 krajów. Tegoroczne spotkanie poświęcone jest zmianom i roli technologii w promowaniu kreatywności i innowacyjności. Sześć głównych bloków tematycznych konferencji to: kreatywność i zaangażowanie; globalne uczenie się; nowoczesne problemy - sprytne rozwiązania; redefiniowanie formalnego uczenia się; analityka uczenia się; uczenie się w pracy i w ciągu życia. Serdecznie zapraszamy na to niezwykłe wydarzenie.

Więcej informacji na stronie: http://www.online-educa.com


ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2013), 27 października - 1 listopada 2013 r., San Francisco, USA

W San Francisco odbędzie się dwudziesta druga edycja konferencji CIKM poświęconej zdobywaniu informacji, zarządzaniu wiedzą i bazom danych. Celem spotkania jest zidentyfikowanie wyzwań w zakresie rozwoju przyszłych systemów wiedzy i informacji oraz kształtowanie przyszłych kierunków badań przez opublikowanie rezultatów i wniosków z bieżących projektów. O popularności konferencji świadczy fakt, że organizatorzy otrzymali w tym roku ponad 1000 referatów. Sponsorami konferencji są najbardziej znane firmy na świecie, m.in.: Microsoft, Facebook, Google oraz Yahoo.

Więcej informacji na stronie: http://www.cikm2013.org

ICKM 2013 - 9th International Conference on Knowledge Management, 1-2 listopada 2013 r., Montreal, Kanada

Międzynarodowa konferencja poświęcona zarządzaniu wiedzą (ICKM) odbywa się od 2004 roku. Pierwszym gospodarzem spotkania był Singapur, a w kolejnych latach uczestnicy odwiedzali Europę, USA i Afrykę. Głównym tematem tegorocznej konferencji są mierniki w zarządzaniu wiedzą, mierzenie wyników oraz certyfikacja (Knowledge Management Metric, Performance Measurement; Capacity Building and Certifications). Uczestnicy będą również dyskutować na temat zastosowań zarządzania wiedzą m.in. w takich dziedzinach, jak opieka zdrowotna, bibliotekarstwo, zarządzanie projektami czy też działalność organizacji non profit.

Więcej informacji na stronie: http://www.asis.org

The 17th annual KMWorld Conference, 6-8 listopada 2013 r., Waszyngton, USA

Siedemnasta edycja konferencji KM World pt. Ludzie, platformy, programy poświęcona będzie wzmacnianiu współpracy pomiędzy pracownikami dzięki zastosowaniu nowoczesnych platform i programów do zarządzania wiedzą. Spotkanie połączone będzie z kilkoma innymi wydarzeniami, m.in. sympozjum na temat programu SharePoint, które pozwoli uczestnikom zapoznać się z praktycznymi informacjami o produktach i usługach. Prezentowane będą sposoby wzmocnienia produktywności i zastosowania nowych aplikacji w biznesie.

Więcej informacji na stronie: http://www.kmworld.com

Digital Learning Congress, 9 grudnia 2013 r., Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Zapraszamy na II edycję wydarzenia Digital Learning Congress - środkowoeuropejskiego spotkania branży technologicznej i zarządzania wiedzą w biznesie. Podczas kongresu odbędzie się ponad 40 prelekcji prowadzonych przez gości z kraju i z zagranicy. Zorganizowane zostaną także krótkie wystąpienia - „Shorttalks”. Udział w kongresie jest bezpłatny. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://dlcongress.pl


Modele kształcenia na studiach doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych, 28 listopada 2013 r., Katowice

Konferencja jest kontynuacją wymiany doświadczeń dotyczącej kierunków doskonalenia procesu kształcenia w ramach studiów III stopnia realizowanych przez uczelnie ekonomiczne.

W kontekście dynamicznych i głębokich zmian zachodzących w Europie w obszarze kształcenia młodych naukowców oraz nowych regulacji prawnych wprowadzonych w polskim szkolnictwie wyższym w latach 2010-2011 istotny jest problem wypracowania przez polskie środowisko akademickie właściwego modelu studiów doktoranckich.

Więcej informacji na stronie: http://www.ue.katowice.pl

Stan na 15 października 2013 roku.