AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www


Entrepreneuria Start-up Academy, 10 lipca - 4 września 2013 r., Warszawa

Fundacja MOST organizuje wakacyjny ośmiotygodniowy program adresowany do osób, które chciałyby prowadzić własny biznes w branży IT (studentów i naukowców). W ramach warsztatów odbędą się spotkania z mentorami, wspólne prace nad aplikacjami i usługami, eksperymenty i inspirujące dyskusje. Akademia zakończy się prezentacją stworzonych prototypów i biznesplanów przed potencjalnymi inwestorami podczas Demo Day.
Akademia to element projektu Entrepreneuria (Akcelerator Przedsiębiorczości), który współfinansowany jest przez NCBiR w ramach programu „Kreator Innowacyjności - Wsparcie innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.entrepreneuria.eu

(KO)MEDIA, 18-20 września 2013 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre oraz Vysoká škola finanční a správní Praha zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji (KO)MEDIA. Konteksty dyskursu medialnego: (KO)munikacja, (KO)operacja, (KO)ntestacja. Tematyka konferencji obejmuje m.in.: rolę mediów i specyfikę komunikowania się w ponowoczesności; związki pomiędzy mediami, ekonomią i prawem; dziennikarstwo ekonomiczne i obywatelskie; kontestację władzy, rewolucję technologiczną, społeczną odpowiedzialność mediów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.komedia2013.ue.katowice.pl

Społeczeństwo informacyjne w Europie - teraźniejszość i przyszłość, 19-21 września 2013 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Zapraszamy na międzynarodową konferencję Sieci Krajów Grupy Wyszehradzkiej PGV pt. Społeczeństwo informacyjne - perspektywa europejska i globalna. Celem spotkania jest „wieloaspektowe i międzynarodowe spojrzenie na problematykę konsumenta, gospodarstwa domowego i rynku w warunkach społeczeństwa informacyjnego”. Podczas spotkania omówione zostaną także wyniki badań prowadzonych w Katedrze Rynku i Konsumpcji UE w Katowicach w ramach grantu E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowań.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.ue.katowice.pl


ICEEE 2013: The Second International Conference on E-Learning and E-Technologies in Education, 23-25 września 2013 r., Łódź

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej organizuje po raz drugi międzynarodową konferencję poświęconą e-learningowi i zastosowaniu e-technologii w edukacji. W spotkaniu uczestniczyć będą międzynarodowi eksperci. Zakres tematyczny jest bardzo szeroki i obejmuje różnego rodzaju aspekty, m.in. pedagogiczne, techniczne czy metodologiczne. Referaty zgłoszone na konferencję będą podlegały podwójnej recenzji, a po przyjęciu zostaną przedłożone IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) do potencjalnej publikacji. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://sdiwc.net


ICETE 2013 International Joint Conference on e-Business and Telecommunications, 29-31 lipca 2013 r., Reykjawik, Islandia

Konferencja ICETE złożona jest z sześciu spotkań, z których każde poświęcone jest innej tematyce. DCNET dotyczy komunikacji i networkingu, ICE-B - stricte e-biznesu, zaś OPTICS - optycznych systemów komunikacji. SECRYPT to spotkanie na temat systemów bezpieczeństwa i kryptografii, SIGMAP - przetwarzania sygnałów i aplikacji multimedialnych, a WINSYS - bezprzewodowych systemów informacyjnych i sieci. Konferencja organizowana jest we współpracy z międzynarodowymi ekspertami, którzy będą dzielić się z uczestnikami swoimi poglądami, doświadczeniem i wynikami badań.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.icete.org

ICEBE 2013 The 10th IEEE International Conference on e-Business Engineering, 11-13 września 2013 r., Coventry, Wielka Brytania

Już po raz dziesiąty odbędzie się międzynarodowa konferencja ICEBE sponsorowana przez IEEE Technical Committee on Business Informatics and Systems. Podczas spotkania omawiane będą najnowsze osiągnięcia i wynalazki z dziedziny e-biznesu: innowacyjne modele biznesowe, nowe kanały marketingowe i sprzedażowe, systemy, oprogramowanie i rozwiązania w zakresie usług. Uczestnicy konferencji będą mogli również wziąć udział w warsztatach towarzyszących poświęconych np. tematyce cloud computing.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://conferences.computer.org


i-KNOW 2013, 4-6 września 2013 r., Messe Congress Graz, Austria

Już po raz trzynasty odbędzie się międzynarodowa konferencja i-KNOW podejmująca tematykę zarządzania wiedzą oraz technologii wiedzy. Co roku uczestniczy w niej ok. 500 osób, reprezentujących różne kraje, branże i środowiska. W ramach spotkania wydzielono obszar naukowo-badawczy i-Science, część poświęconą zastosowaniom praktycznym i-Praxis oraz Industry - część która dotyczyć będzie gier edukacyjnych, mobilności, zdrowia i farmacji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://i-know.tugraz.at

14th European Conference on Knowledge Management - ECKM 2013, 5-6 września 2013 r., Kaunas, Litwa

Kaunas University of Technology zaprasza do udziału w konferencji poświęconej zarządzaniu wiedzą. Tegoroczne spotkanie zbiega się w czasie z Prezydencją Litwy w Unii Europejskiej, co pozwoli na pogłębienie dyskusji w zakresie zarządzania wiedzą obejmującą wyniki badań naukowych, ich zastosowań praktycznych i wpływu na ekonomię oraz społeczeństwo w krajach europejskich. Podjęte zostaną także tematy transferu wiedzy pomiędzy nauką a biznesem czy tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw opartych na wiedzy. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://academic-conferences.org


The Personal Learning Enviroments Conference 2013, 10-12 lipca 2013 r., Berlin, Niemcy oraz Melbourne, Australia

The Personal Learning Enviroments Conference to międzynarodowa konferencja naukowa odbywająca się co roku w innym mieście. Tegoroczna edycja, wzorem poprzedniej, zostanie zrealizowana równolegle w dwóch miastach: w Berlinie oraz w Melbourne. Uczestnicy na obu kontynentach będą dyskutować na temat indywidualnego środowiska kształcenia, a więc pewnego systemu tworzonego przez osobę uczącą się, który pozwala na zarządzanie procesem uczenia się, zasobami dydaktycznymi oraz kontaktami z członkami społeczności uczącej się.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://pleconf.org

Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się, 10-11 października 2013 r., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Celem konferencji jest przeprowadzenie dyskusji oraz zaprezentowanie wyników najnowszych badań w obszarze postrzegania przedsiębiorstwa jako organizacji uczącej się. Zakres tematyczny spotkania obejmuje różnorakie aspekty tego zagadnienia, m.in. relacje międzyorganizacyjne, uwarunkowania psychospołeczne, podejście systemowe do uczenia się czy sytuacje kryzysowe w organizacyjnym uczeniu się. Ważnym elementem będzie umiejscowienie tematu w praktyce zarządzania.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.kkzp.ue.wroc.pl

Stan na 25 czerwca 2013 roku.