AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy wwwEdukacja medialna

Ponad 70 scenariuszy lekcji dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej można znaleźć w serwisie Edukacja Medialna prowadzonym przez Fundację Nowoczesna Polska pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Lekcje dotyczą takich tematów, jak: język mediów, korzystanie z informacji, relacje w środowisku medialnym czy też ekonomiczne aspekty działania mediów. W serwisie znajduje się również Katalog kompetencji przygotowany w ramach projektu Cyfrowa Przyszłość.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://edukacjamedialna.edu.pl

E-SENS - jednolity rynek cyfrowy w Europie

Ruszył nowy projekt e-SENS (Electronic Simple European Networked Services), który ma na celu wzmocnienie jednolitego rynku cyfrowego Unii Europejskiej poprzez usprawnienie realizacji transgranicznych usług publicznych drogą elektroniczną. W ramach projektu tworzone będą rozwiązania w zakresie e-ID, e-dokumentów, e-podpisów, semantyki oraz elektronicznego wysyłania dokumentów dla takich obszarów, jak: opieka zdrowotna, sądownictwo, rozpoczynanie działalności gospodarczej i zamówienia publiczne.

Konsorcjum e-SENS złożone jest z przedstawicieli 22 krajów. Polscy reprezentanci to Instytut Logistyki i Magazynowania, Ministerstwo Gospodarki oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach programu CIP-ICT PSP.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.esens.eu