AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www


Finansowanie szkolnictwa wyższego - W poszukiwaniu efektywnych rozwiązań na podstawie doświadczeń w Ameryce, Europie i Azji, 28-29 czerwca 2013 r., Hotel Hyatt, Warszawa

Zapraszamy na dwudniową międzynarodową konferencję poświęconą finansowaniu szkolnictwa wyższego, organizowaną przez Instytut Gospodarki Amerykańskiej i Stosunków Transatlantyckich przy Uczelni Łazarskiego. Głównym celem spotkania jest wypracowanie argumentów do podjęcia inicjatywy legislacyjnej, która zmierzałaby do zróżnicowania i zwiększania finansowania szkolnictwa wyższego. Aby osiągnąć zamierzony cel, uczestnicy dokonają analizy omawianego obszaru z perspektywy polityki rządowej, biznesu i szkół wyższych, a następnie zidentyfikują sposoby finansowania ze środków państwowych i prywatnych oraz nowe źródła finansowania szkolnictwa wyższego.

Spotkanie organizowane jest przy wsparciu Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Harvard Club of Poland, Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” oraz Polsko-Amerykańskiej Komisji Fullbrighta. Panelistami będą eksperci zagraniczni m.in. z takich krajów, jak USA, Japonia, Korea Południowa, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, przedstawiciele środowiska uczelnianego, biznesu, administracji rządowej i mediów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.financingheconference.pl

Edukacja i gospodarka w dobie globalizacji, 15-16 maja 2013 r., Dąbrowa Górnicza

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Dubnicki Technologiczny Instytut zapraszają do udziału w I Międzynarodowym Sympozjum Naukowym pt. Edukacja i gospodarka w dobie globalizacji. Wyznaczono trzy obszary tematyczne konferencji: „Aksjologiczne podstawy edukacji i gospodarki”, „Problemy edukacji w systemach oświaty zinstytucjonalizowanej oraz edukacji w sferach pozaedukacyjnych, w tym w gospodarce” oraz „Szanse i zagrożenia edukacji i gospodarki”. Zapraszamy do udziału w konferencji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.wsb.edu.pl

TACCLE IST COURSE 2013, 5-12 maja 2013 r., Urbino, Włochy

TACCLE IST COURSE 2013: Creating your own e-learning content in school education and adult education to kurs przeznaczony dla nauczycieli. Jego celem jest podniesienie ogólnej wiedzy na temat e-learningu oraz wykształcenie umiejętności tworzenia materiałów e-learningowych wysokiej jakości. Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do nauczycieli, jednak mogą w nim brać udział także osoby szkolące nauczycieli oraz pracownicy działów IT.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.taccle.eu


5th International Conference on Computer Supported Education (CSEDU 2013), 6-8 maja 2013 r., Aachen, Niemcy

Celem konferencji jest zaprezentowanie i przedyskutowanie najnowszych osiągnięć w zakresie edukacji wspieranej nowymi technologiami. Pięć głównych obszarów tematycznych spotkania to: technologie informacyjne wspierające uczenie się, metodologia i ocena nauczania, kontekst społeczny i środowiska edukacyjne, aplikacje i studia przypadków, wszechobecne uczenie się. Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.csedu.org


International Conference on eBusiness and eGovernment, 27-28 kwietnia 2013 r., Izmir, Turcja

Zapraszamy na międzynarodową konferencję organizowaną przez Social Sciences Research Society (SoSReS). Spotkanie poświęcone będzie różnym aspektom e-biznesu oraz e-administracji. Jego celem jest wymiana doświadczeń i poglądów oraz prezentacja wyników prowadzonych badań. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli świata biznesu, specjalistów w zakresie ICT, zarządzania wiedzą, e-handlu oraz e-administracji. Referaty konferencyjne zostaną opublikowane w piśmie „International Journal of eBusiness and eGovernment Studies”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.icebeg.net

The International Conference on E-Technologies and Business on the Web, 7-9 maja 2013 r., Bangkok, Tajlandia

University of the Thai Chamber of Commerce z Bangkoku organizuje międzynarodową konferencję poświęconą e-biznesowi. Zakres tematyczny spotkania jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. takie zagadnienia jak e-handel, e-administracja, e-logistyka, e-usługi, ale również przeciwdziałanie cyberterroryzmowi, cyfrowe biblioteki czy nauczanie na odległość. Organizatorzy zachęcają także do zgłaszania swoich pomysłów na sesje tematyczne oraz warsztaty.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://sdiwc.net


Wyzwania współczesnej gospodarki regionalnej. Wiedza, władza, innowacje, 16-17 maja 2013 r., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń i poglądów w obszarze rozwoju regionalnego oraz lokalnego. Istotnym celem konferencji jest nawiązanie i wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym a biznesem oraz samorządem terytorialnym. Obszary tematyczne omawiane na konferencji to m.in. transfer wiedzy i innowacji, a także znaczenie gospodarki opartej na wiedzy w ujęciu regionalnym.

Więcej informacji na stronie: http://www.ue.wroc.pl

KIM2013 Knowledge and Information Management Conference, 4-5 czerwca 2013 r., Wielka Brytania

OR Society zaprasza na konferencję poświęconą zarządzaniu wiedzą i informacjami. Główne zagadnienia omawiane na spotkaniu to utrzymywanie jakości i wyzwania, jakie napotykają w tym zakresie firmy z różnych sektorów gospodarki. Szczególna uwaga zostanie poświęcona sektorowi usług, edukacji, zdrowia i przemysłu.

Referaty zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu pisma „Knowledge Management Research and Practice”. Podczas konferencji obchodzona będzie 10 rocznica powstania pisma.

Więcej informacji na stronie: http://www.theorsociety.com

Stan na 22 kwietnia 2013 roku.