AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

www.czlowiek w cyberprzestrzeni. Konteksty pedagogiczne i społeczne, 12-13 marca 2013 r., Dąbrowa Górnicza

Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową organizowaną przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Dubnický Technologický Inštitút v Dubnici nad Váhom. Celem spotkania jest wymiana myśli i doświadczeń w obszarze funkcjonowania człowieka w wirtualnej przestrzeni. Dyskusji poddane będzie wykorzystanie multimediów w edukacji i wychowaniu oraz rola mediów elektronicznych w społeczeństwie. Odbędą się także warsztaty dotyczące „Cyfrowej szkoły”.

Konferencja adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, w tym pracowników naukowych, nauczycieli, wychowawców i rodziców.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.wsb.edu.pl/index.php?idg=mwe

International Virtual Conference 2013 (ICTIC 2013) Slovakia, 25-29 marca 2013 r., online

Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez słowacki Uniwersytet Žilina. Jest to wydarzenie odbywające się online, co pozwala na uczestnictwo także osobom, które nie mają możliwości wyjazdu za granicę. Celem jest stworzenie otwartego forum, na którym uczestnicy będą dzielić się swoimi przemyśleniami i wynikami badań. Tematyka konferencji obejmuje szeroki zakres obszarów, w tym ekonomię, marketing, finanse, sztuczną inteligencję oraz zastosowanie ICT w edukacji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.ictic.sk


eLmL 2013 - 5th International Conference on Mobile, Hybrid, and On-line Learning, 24 lutego - 1 marca 2013 r., Nicea, Francja

Zagadnienia konferencji skupiają się wokół najnowszych trendów w e-learningu oraz rozwiązań technologicznych, które w najbliższej przyszłości będą stosowane w nauczaniu. Spotkanie adresowane jest do nauczycieli, badaczy oraz użytkowników e-learningowych systemów edukacyjnych i ma pomóc im w wymianie myśli i doświadczeń.

Sesje tematyczne konferencji dotyczą m.in. nauczania hybrydowego, networkingu, e-medycyny, e-zdrowia, geo-modelowania, aspektów społecznych i finansowych.

Informacja w świecie cyfrowym. Technologia - Zarządzanie - Edukacja, 7-8 marca 2013 r., Dąbrowa Górnicza

Zapraszamy na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Informacja w świecie cyfrowym. Technologia - Zarządzanie - Edukacja organizowaną przez Bibliotekę Główną im. prof. J. Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej. Główne obszary tematyczne konferencji to: tworzenie i przetwarzanie informacji, innowacje w technologii informacyjnej, zarządzanie informacją oraz edukacja informacyjna.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://informacjacyfrowa.wsb.edu.pl/conference.php

Mobile Learning 2013: Free as Birds Learning in the Cloud, 14-16 marca 2013 r., Lizbona, Portugalia

Międzynarodowe stowarzyszenie IADIS (International Association for Development of the Information Society) organizuje konferencję poświęconą mobilnemu nauczaniu pod hasłem „Wolni jak ptaki uczące się w chmurze”. Rosnąca mobilność wpływa na nasze sposoby uczenia się, a dostęp do zasobów internetowych z każdego miejsca umożliwia uczenie się np. za pomocą smartfonów. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń i poglądów na temat aspektów technologicznych, społecznych i pedagogicznych nauczania mobilnego. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną referaty i studia przypadków, zorganizowane będą również sesje plakatowe i panele dyskusyjne.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.mlearning-conf.org

Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji XXI wieku, 23-25 kwietnia 2013 r., Kazimierz Dolny

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS organizuje międzynarodową konferencję naukową, której celem jest przeanalizowanie zagadnień zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w różnych obszarach edukacji. Omawiane będą zarówno możliwości przez nie stwarzane, jak też humanistyczne i etyczno-prawne aspekty ich zastosowania. Tematyka konferencji obejmuje także kompetencje nauczycieli, wsparcie ze strony programów unijnych, edukację osób niepełnosprawnych oraz sztuczną inteligencję.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://ictie.umcs.lublin.pl/index.php/pl


e-CASE and e-Tech 2013, 3-5 kwietnia 2013 r., Kitakyushu, Japonia

Zapraszamy na konferencję e-Case and e-Tech 2013 (International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology). Jej głównym celem jest stworzenie platformy do dyskusji i wymiany doświadczeń dla ekspertów zajmujących się wykorzystaniem nowoczesnych technologii w takich dziedzinach jak handel, administracja czy edukacja. Spotkanie odbędzie się w międzynarodowym centrum konferencyjnym Kitakyushu w Japonii. Najlepsze referaty mają szansę na publikację w pismach „International Journal of Business and Information” oraz „International Journal of Cyber Society and Education”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.e-case.org/2013/index.html


eKNOW 2013, 24 lutego - 1 marca 2013 r., Nicea, Francja

W kwietniu odbędzie się międzynarodowa konferencja eKNOW 2013 - The Fifth International Conference on Information, Process, and Knowledge Management. Zaproponowano aż dziewięć obszarów tematycznych, w tym m.in. takie zagadnienia jak: identyfikacja i odkrywanie wiedzy, systemy zarządzania wiedzą, analiza i modelowanie procesów, zarządzanie informacją, systemy wspierania decyzji. Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa pracowników naukowych a także przedstawicieli biznesu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.iaria.org/conferences2013/eKNOW13.html

Zarządzanie wiedzą w badaniach i procesach rozwoju organizacji, 22-23 kwietnia 2013 r., Bydgoszcz

W Bydgoszczy odbędzie się X Kongres Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, którego tematem będzie Zarządzanie wiedzą w badaniach i procesach rozwoju organizacji. Organizatorzy zachęcają do przygotowania wystąpienia i do udziału w kongresie. Prace zostaną opublikowane w „Studiach i Materiałach PSZW” (7 pkt).

Stan na 20 lutego 2013 roku.