AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy wwwEdmodo

Edmodo to edukacyjny serwis społecznościowy przeznaczony dla nauczycieli, studentów i rodziców. Obecnie ma ponad 14 mln użytkowników z wielu różnych krajów. Celem jego założycieli było promowanie uczenia się w dowolnym czasie i dowolnym miejscu poprzez stworzenie narzędzia, które może zbliżyć proces nauczania do najnowszych trendów, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Serwis umożliwia nauczycielom publikowanie informacji i materiałów do zajęć, prowadzenie dyskusji, ocenianie uczniów oraz wystawianie ocen. Istotną korzyścią jest tworzenie sieci kontaktów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://about.edmodo.com

OpenMinds

OpenMinds to platforma nauczania, dzięki której nauczyciele mogą przekształcać swoje treści dydaktyczne w ciekawe aplikacje edukacyjne. Główne zasoby dotyczą takich zagadnień jak: słownictwo, gramatyka, interpunkcja, prawidłowa pisownia. Jak dotąd opublikowano już ok. 5000 zadań. Platforma oferuje również narzędzia do śledzenia postępów ucznia i dostosowuje się do jego poziomu wiedzy. Istnieje ponadto możliwość wygenerowania wykresów i raportów dla każdego ucznia czy całej klasy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://openminds.io

EdSurge

EdSurge to niezależna społeczność internetowa i strona informacyjna poświęcona wykorzystaniu technologii w nauczaniu. Została założona przez grupę dziennikarzy, edukatorów i technologów zainteresowanych tym zagadnieniem. Celem jest pomoc w znalezieniu najlepszych narzędzi wzbogacających proces nauczania. Ważnym elementem jest też wymiana wiedzy, np. poprzez przekazywanie informacji o faktycznych potrzebach nauczycieli dostawcom i producentom, dzięki czemu mogą oni tworzyć coraz lepsze produkty.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://www.edsurge.com

MangaHigh

MangaHigh to serwis, w którym można uczyć się matematyki z wykorzystaniem gier. Został on stworzony przez grupę matematyków i kreatorów gier, którzy chcieli wykorzystać potencjał gier edukacyjnych do wzbogacenia procesu nauczania. Adresatami strony są uczniowie w wieku 7-16 lat. Gry przygotowane zostały w bardzo atrakcyjnej formie graficznej, odpowiedniej dla potrzeb dzieci. Zarejestrować w serwisie mogą się również nauczyciele, którzy chcą śledzić postępy swoich uczniów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.mangahigh.com/en

Gra ekonomiczna Farmersi

Farmersi to ekonomiczna gra edukacyjna wykorzystywana w gimnazjach w programie nauki przedsiębiorczości. Uczestnicy gry wcielają się w postać menedżera farmy na Dzikim Zachodzie, czyli na terytorium USA w połowie XIX wieku. Ich zadaniem jest handel dobrami wyprodukowanymi na farmie oraz inwestowanie w ziemię, bydło i nieruchomości. Dzięki temu gracze uczą się myślenia strategicznego, ekonomii, zarządzania finansami oraz zasad funkcjonowania rynków. Analizę informacji ułatwiają kolorowe wykresy. Rozgrywka ma charakter turowy, z przeliczeniami tur co 4 lub 8 minut oraz co 12 lub 24 godziny. Dostępnych jest ok. 50 miast, różniących się parametrami rynków i liczbą graczy biorących udział w grze (od 2 do 18 jednocześnie). Wybierać można także spośród pięciu różnych celów rozgrywki. Każdy z graczy rozpoczyna z tej samej pozycji wyjściowej, ale wyniki ostateczne zależą wyłącznie od jego decyzji. Do gry potrzebna jest jedynie przeglądarka internetowa.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://farmersi.pl

Edukacyjna Wartość Dodana

Serwis poświęcony jest edukacyjnej wartości dodanej (EWD) - wskaźnikowi pozwalającemu na lepsze interpretowanie wyników egzaminów zewnętrznych, które realizowane są w szkołach. Zaprezentowano w nim pojęcie i cele stosowania tego narzędzia polityki oświatowej, wskaźniki egzaminacyjne dla gimnazjów i wskaźniki maturalne, porady dla dyrektorów i nauczycieli, nadzoru pedagogicznego oraz organów prowadzących.

Analizy prowadzone są w ramach projektu Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://ewd.edu.pl