AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www


Homo communicativus. Współczesne oblicza komunikacji i informacji,
24-25 czerwca 2013 r., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Serdecznie zapraszamy na konferencję Homo communicativus. Współczesne oblicza komunikacji i informacji, poświęconą roli człowieka w świecie współczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych. Uczestnicy będą rozważać kwestie sprawności i świadomości komunikacyjnej - dotyczące wiedzy z zakresu multimediów, zarządzania informacją, psychologii i socjologii komunikacji, informatyki, kongwistyki, językowych strategii komunikacyjnych oraz massmediów.

Zagadnienia tematyczne konferencji to m.in.: nowoczesne źródła i kanały informacji, usługi online, e-włączenie, narzędzia cyfrowe, cloud computing, InfoVis, text mining, data mining.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.inibi.umk.pl/homocommunicativus/index.html


Problemy prawne i organizacyjne w praktyce działania bibliotek cyfrowych
oraz repozytoriów
, 17 stycznia 2013 r., Centrum Promocji Informatyki, Warszawa


W styczniu odbędzie się XX edycja seminarium z cyklu Digitalizacja, tym razem poświęcona problemom działania bibliotek cyfrowych oraz repozytoriów. Zagadnienia poruszane podczas konferencji to m.in. aspekty prawne tworzenia bibliotek cyfrowych i stosowania w nich nowych technologii, opodatkowanie działalności bibliotek cyfrowych, cloud computing.

Specjalnie dla Czytelników „e-mentora” przygotowano 10-procentowy rabat na opłatę konferencyjną. Aby otrzymać zniżkę, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, korzystając z linku:
https://www.cpi.com.pl/imprezy/2013/digit/formularz_pr10.php

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.cpi.com.pl/patronat/digit

Biblioteka Cyfrowa dziś a wyzwania jutra, 24-25 stycznia 2013 r., Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

W Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa związana z realizacją projektu Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa. Spotkanie będzie okazją do podsumowania tego 3-letniego przedsięwzięcia i dyskusji na temat obiektów oryginalnych (należących do dziedzictwa narodowego), obiektów cyfrowych (tworzenia, formatów, jakości) oraz metadanych (ich standaryzacji i przetwarzania). Organizatorzy zapraszają w szczególności przedstawicieli środowiska bibliotekarzy, naukowców, muzealników, archiwistów oraz użytkowników bibliotek cyfrowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://zbiory.bj.uj.edu.pl/konferencja


ICIET 2013 (International Conference on Information and Education Technology), 12-13 stycznia 2013 r., Bruksela, Belgia

Zapraszamy na konferecję ICIET 2013 (International Conference on Information and Education Technology). Będzie to okazja do wymiany podglądów i doświadczeń w międzynarodowym środowisku edukatorów, naukowców i specjalistów. Na program składają się sesje plenarne, wykłady gości specjalnych i warsztaty.

Zaakceptowane opracowania zostaną opublikowane w piśmie „International Journal of Information and Education Technology”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.iciet.org

3rd Global Conference: Experiential Learning in Virtual Worlds, 7-9 marca 2013 r., Lizbona, Portugalia

W ostatnich latach znacznie zwiększyło się zainteresowanie wirtualnymi światami. Odgrywają one dużą rolę w kształtowaniu kontekstu społecznego oraz środowiska pracy. Celem konferencji jest dążenie do lepszego zrozumienia eksperymentalnego nauczania w wirtualnych światach, dzielenie się dobrymi praktykami i doświadczeniami, a także wymiana podglądów i nowych idei w tym obszarze.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!


Multimedia w biznesie i zarządzaniu, 13-15 marca 2013 r., Częstochowa

W marcu 2013 r. odbędzie się X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Multimedia w biznesie i zarządzaniu organizowana przez Katedrę Informatycznych Systemów Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (Oddział Częstochowa). Głównym celem spotkania jest wymiana doświadczeń na temat praktycznych i teoretycznych zagadnień zarządzania organizacjami. Uwaga skupiona zostanie szczególnie na aspektach technik i technologii multimedialnych, które wspierają i usprawniają zarządzanie. Uczestnikami konferencji będą zarówno przedstawiciele nauki, jak i biznesu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.zim.pcz.pl/biznes


The Ninth International Conference on Technology, Knowledge and Society, 13-14 stycznia 2013 r., Vancouver, Kanada

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji nad zagadnieniami złożonych relacji pomiędzy technologią, wiedzą i społeczeństwem. Temat przewodni spotkania brzmi: Nowe media i ruchy społeczne - organizacja, wyzwania, wyobrażenia. Będzie ono okazją do wymiany poglądów pomiędzy osobami zajmującymi się ICT z punktu widzenia socjologicznego oraz technologicznego.

Dyskusje toczyć się będą m.in. w ramach tematycznych sesji plenarnych i sesji „okrągłego stołu”. Organizowane będą także warsztaty, sesje interaktywne, wystawy i sesje plakatowe.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://techandsoc.com/the-conference

Stan na 10 grudnia 2012 roku.