AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www


X Światowa Konferencja na temat Komputerów w Edukacji - WCCE 2013, 2-5 lipca 2013 r., Toruń
Informatyka w edukacji, 5-7 lipca 2013 r., Toruń


Dziesiąta, jubileuszowa edycja Konferencji WCCE odbędzie się w Toruniu. Gospodarzem tego ogólnoświatowego wydarzenia po raz pierwszy jest Polska. Patronat nad konferencją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski. Temat przewodni spotkania brzmi: "Uczyć się, będąc połączonym" (Learning while we are connected) - celem dyskusji jest znalezienie sposobów na nakłonienie uczniów spędzających wiele czasu w internecie do wykorzystywania go do kształcenia. Ostatni dzień konferencji, tzw. Dzień Narodowy, będzie również początkiem kolejnej konferencji skupiającej się na lokalnych uwarunkowaniach tej tematyki. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://wcce2013.umk.pl


Digital Learning Congress, 9 listopada 2012 r., Centrum Nauki Kopernik, Warszawa

Zapraszamy do udziału w kongresie, w ramach którego zaprezentowane zostaną najnowsze trendy i rozwiązania w dziedzinie przekazywania cyfrowej wiedzy i zarządzania nią w firmie, praktyczne zastosowania technologii dotykowych, interaktywnych urządzeń przenośnych, rzeczywistości rozszerzonej, gryfikacji oraz social media w szkoleniach pracowników. Wystąpienia ponad 30 ekspertów z kraju i zagranicy dotyczyć będą następujących zagadnień:

 • jak rozwijać zespoły samouczące się,
 • jak wykorzystać technologie do szkolenia pracowników,
 • jak tworzyć i zarządzać cyfrową wiedzą w firmie,
 • jak szkolić pracowników mobilnych.
Przedstawione będą również rezultaty wdrażania w polskich przedsiębiorstwach "Metodyki Pigułek Wiedzy" (Knowledge Pills Methodology) oraz zdalnego nauczania zespołów rozproszonych (na podstawie Collaborative Blended Learning Methodology).

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://dlcongress.pl

Global Conference on Education, 16-17 listopada 2012 r., Ontario, Kalifornia, Stany Zjednoczone

Zapraszamy na konferencję Global Conference on Education podejmującą tematykę edukacji na poziomie globalnym. Celem spotkania jest umożliwienie edukatorom z różnych obszarów wymiany myśli i doświadczeń, a także promowania badań i rozwoju pedagogiki. Temat przewodni tegorocznej konferencji brzmi: "Nowe media, multimodalność i uczenie się".

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.uofriverside.com

Innovations in Learning for the Future 2012: e-Learning, 14-16 listopada 2012 r., Istambuł, Turcja

Zapraszamy na konferencję IV. International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2012: e-Learning. Jej celem jest podjęcie dyskusji nad innowacjami w obszarze nauczania. Analizowane będą strategie rozwoju najskuteczniejszych metod, technik i technologii wspierających proces kształcenia ustawicznego. Tematyka spotkania obejmuje m.in. projektowanie treści, wirtualne klasy, mobile learning, problemy zabezpieczeń w e-learningu, wymiar socjologiczny i psychologiczny nauczania.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://futurelearning.istanbul.edu.tr

Media w edukacji. Przestrzenie globalności - obszary lokalności, 19 listopada 2012 r., Siedlce

Człowiek funkcjonuje w dwóch przestrzeniach: lokalnej i globalnej, korzystając z mediów lokalnych (środowiskowych) oraz globalnych (publicznych, internetu). Mają one swój udział w edukacji społeczeństwa. Tematykę tę podejmują organizatorzy konferencji Media w edukacji. Będzie ona okazją do wymiany poglądów i doświadczeń, a także podjęcia dyskusji nt. najistotniejszych problemów w kwestii edukacji z udziałem mediów w skali makro i mikro. Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.uph.edu.pl


ENTER2013 eTourism Conference, 22-25 stycznia 2013 r., Innsbruck, Austria

Zapraszamy na konferencję poświęconą e-turystyce organizowaną przez Międzynarodową Federację Technologii Informacyjnych, Podróży i Turystyki IFITT (International Federation for Information Technology and Travel & Tourism). Tematem wiodącym są możliwości i wyzwania stojące przed branżą w ciągu następnych 20 lat. Wybrane zagadnienia do dyskusji to: modele e-biznesowe, e-learning, aspekty prawne i społeczne, marketing elektroniczny, wpływ kryzysu na turystkę.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.ifitt.org

Akademia e-biznesu - cykl konferencji

25 września br. rozpoczął się cykl 16 konferencji pt. Akademia E-biznesu, realizowanych w formie tradycyjnej oraz transmitowanych online. Tematy konferencji obejmują różnorakie zagadnienia związane z przygotowaniem i wdrożeniem e-usług (13 spotkań) oraz technologii B2B (3 spotkania). Wystąpienia ekspertów e-biznesu oparte będą na studiach przypadku. Organizatorzy zapraszają do udziału przedstawicieli przedsiębiorstw (szczególnie MSP), studentów kierunków technicznych, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz inne osoby zainteresowane e-biznesem i technologiami ICT.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.web.gov.pl


Zarządzanie wiedzą w turystyce a efektywność gospodarki turystycznej, 14 listopada 2012 r. Wrocław

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji nad zagadnieniami związanymi z zarządzaniem wiedzą i efektywnością w turystyce. Uczestnicy będą analizować szerokie spektrum tematów, obejmujące m.in. organizację procesów uczenia się, tworzenie nowej wiedzy, modele kształcenia i rozwoju, budowanie nowoczesnego kapitału ludzkiego, popyt i podaż kadr turystycznych, podnoszenie jakości obsługi ruchu turystycznego i edukacji, zadania władz samorządowych, pracę nad poprawą wizerunku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.konferencja.progres.media.pl

Wiedza a instytucjonalizacja nieodpowiedzialności, 28-29 listopada 2012 r., Lublin

Celem konferencji jest próba analizy powiązań wiedzy z instytucjonalizacją nieodpowiedzialności zarówno w sferze społecznej, politycznej jak i kulturowej. Rozważane będą powiązania rozumiane jako sprzyjanie nieodpowiedzialności oraz zapobieganie nieodpowiedzialności. Do tych pierwszych należą m.in. dominacja nastawienia na interes określonych grup, infantylizacja przekazów medialnych czy też kształtowanie umiejętności manipulacji. Zapobieganie polega natomiast głównie na ujawnianiu takich procesów i ochronie wiedzy.

Spotkanie organizowane jest przez trzy katedry Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.kul.pl


Innowacyjność i kreatywność w pedagogice, 14 listopada 2012 r., Wałbrzych

Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości organizuje konferencję poświęconą innowacyjności i kreatywności w pedagogice. Główne bloki tematyczne konferencji są następujące:

 • współczesne wyzwania wobec pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej;
 • obszary działalności w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej;
 • interdyscyplinarna wiedza o profilaktyce i promocji zdrowia.
Serdeczine zapraszamy!

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.wwszip.pl

Edukacja - wczoraj, dziś i jutro, 26 listopada 2012 r., Siedlce

Zapraszamy na konferencję poświęconą kształceniu ustawicznemu. Doskonalenie procesu kształcenia ustawicznego staje się coraz istotniejszym wyzwaniem edukacyjnym. W zakres doskonalenia wchodzi nie tylko przygotowywanie bogatych ofert edukacyjnych, lecz również wychowywanie do edukacji całożyciowej.

Główne obszary tematyczne proponowane przez organizatorów to:

 • kształcenie ustawiczne w Polsce i na świecie;
 • rola instytucji oświatowych w kształceniu ustawicznym;
 • metody i formy wspierające rozwój i upowszechnianie edukacji całożyciowej;
 • nauczyciel jako kreator przestrzeni edukacyjnej.
Więcej informacji na: http://www.uph.edu.pl

Higher Education of the 21st century, 21 grudnia 2012 r., online

W grudniu odbędzie się wirtualna konferencja poświęcona szkolnictwu wyższemu w XXI wieku. Celem konferencji jest zebranie i opublikowanie materiałów naukowych omawiających wyniki najnowszych badań w tym zakresie. Zakres tematyczny konferencji obejmuje m.in. metody nauczania, ICT w edukacji, nowoczesne techniki PR, wsparcie psychologiczne, kształcenie ustawiczne, rolę badań naukowych. Opracowania należy składać w j. rosyjskim.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://en.lengu.ru


Zarządzanie informacją w nauce, 28-29 listopada 2012 r., Katowice

Zapraszamy na konferencję poświęconą zagadnieniom funkcjonowania informacji w nauce. Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z wynikami badań odnoszących się do procesów informacyjnych zachodzących w systemie nauki, wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych w celu poprawy dostępu do informacji naukowej i unowocześnienia komunikacji naukowej.

Organizatorem konferencji jest Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, a współorganizatorami: Zakład Bibliografii i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego oraz Zakład Zarządzania Informacją Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.ptin.org.pl

Stan na 15 października 2012 roku.