AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy wwwPracodawcy RP na rzecz odpowiedzialnego biznesu

Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu” to projekt, którego celem jest wsparcie wdrażania przez przedsiębiorców strategii odpowiedzialnego biznesu (CR). W ramach projektu opracowany zostanie Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz Podręcznik z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi wdrażania CR. Istotnym elementem przedsięwzięcia jest edukacja przedsiębiorców, realizowana m.in. poprzez szkolenie e-learningowe, organizację spotkań, konsultingu i doradztwa, tworzenie bazy wiedzy na temat CR, wsparcie przez weryfikację i benchmarki oraz promocję medialną.

Więcej informacji na stronie: http://www.koalicjacr.pl/

Co słychać w biznesie?

Zapraszamy do nowego portalu edukacji ekonomicznej „Co słychać w biznesie”. Celem działania portalu jest przybliżenie ważnych i interesujących wydarzeń ze świata gospodarki i biznesu oraz rozwijanie horyzontów młodych osób, szczególnie mających ambicje uczestniczenia w konkursach i olimpiadach o tematyce przedsiębiorczej. Wiadomości pogrupowane są w czterech kategoriach: biznes, giełda, gospodarka i przywództwo.

Portal prowadzony jest przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w ramach projektu Olimpiada Przedsiębiorczości.

Więcej informacji na stronie: http://coslychacwbiznesie.pl/

Skuteczna polityka antyplagiatowa - modele rozwiązań instytucjonalnych, 9 maja 2012 r., Warszawa

Zapraszamy na konferencję, podczas której zaprezentowane zostaną różne koncepcje związane z ochroną dorobku naukowego oraz treści internetowych przed zjawiskiem plagiatu. Prelegenci, reprezentujący instytucje edukacyjne polskie i zagraniczne, omówią zagadnienia związane ze skuteczną polityką antyplagiatową. Dyskutowane będą również modele rozwiązań w zakresie ww. problematyki, co może wspomóc uczelnie w dostosowaniu regulacji wewnętrznych do wymogów reformy szkolnictwa wyższego.

Więcej informacji na stronie: https://www.plagiat.pl/webplagiat/