AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www


Kapitał ludzki w świecie mediów, 18-20 kwietnia 2012 r., Gdańsk-Jelitkowo

Zapraszamy na II Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Kapitał ludzki w świecie mediów, organizowaną przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu wspólnie z Fundacją „Edukacja dla Bezpieczeństwa”. Problematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

 • Kapitał ludzki - wartość czy wskaźnik TI?
 • Kapitał społeczny płaszczyzną interakcji i integracji medialnej.
 • Komunikacja wizualna w edukacji.
 • Media - czwarta, czy już pierwsza, a może MEGA-władza?
 • Medialna wirtualizacja i rewalidacja rzeczywistości.
 • Mediokracja a wolność.
 • Multimedialne Technologie Informacyjne - łączą czy dzielą pokolenia?
 • Nowe media - nowa edukacja - nowa cywilizacja.
 • Samorealizacja w medialnym świecie - niewymierne wartości TI.
 • Technopol czy nowa jakość medialnej kultury masowej?
 • Wizje, scenariusze i prognozy rozwoju społeczeństwa medialnego.
„E-mentor” jest patronem medialnym tego wydarzenia.
Więcej informacji na stronie: http://www.paradygmatyjutra.pl/


Kapitał intelektualny szkół wyższych, 31 maja 2012 r., Uczelnia Vistula, Warszawa

Zapraszamy na konferencję poświęconą problematyce zarządzania szkołą wyższą oraz tworzenia kapitału intelektualnego uczelni. Podczas spotkania omówione zostaną (z uwzględnieniem specyfiki szkół wyższych) poszczególne składniki kapitału intelektualnego. Dyskusje toczyć się będą również wokół wyzwań edukacyjnych i cywilizacyjnych XXI wieku czy sposobów promowania marki szkoły. Organizatorzy adresują konferencję do szerokiego grona uczestników, zarówno osób zarządzających uczelniami, jak i pracowników naukowych. „E-mentor” jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Więcej informacji na stronie: http://www.kapital-intelektualny.vistula.edu.pl/

EUNIS'12 - A 360° perspective on IT/IS in Higher Education, 20-22 czerwca 2012 r., Vila Real, Portugalia

Zapraszamy na 18. Kongres EUNIS (European University Information Systems Organization) organizowany w czerwcu br. w Portugalii. Osią dyskusji będzie zastosowanie perspektywy 360° dla badania wpływu technologii i systemów informacyjnych na szkolnictwo wyższe. Wystąpienia podzielone będą na cztery sesje: naukową, technologiczną, dotyczącą dobrych praktyk oraz plakatową. Zagadnienia tematyczne oscylują wokół trzech obszarów szkolnictwa wyższego: nauczania, badań oraz zarządzania.

Więcej informacji na stronie: http://www.eunis.pt/

Learning Science in the Society of Computers, 26-29 czerwca 2012 r., Barcelona, Hiszpania

Computer-Based Learning in Science (CBLIS), międzynarodowa społeczność, której celem jest promowanie innowacyjnych metod nauczania, organizuje jubileuszową, 10. konferencję naukową pt. Learning Science in the Society of Computers. Obszary tematyczne konferencji skupiają się wokół zagadnień internetowych środowisk edukacyjnych, narzędzi i procesów w e-learningu oraz technologii i wyposażenia laboratoriów.

Więcej informacji na stronie: http://cblis2012.crecim.cat/

EdMedia 2012 - World Conference on Educational Media and Technology, 26-29 czerwca 2012 r., Denver, USA

Stowarzyszenie AACE (Association for the Advancement of Computing in Education) organizuje coroczną międzynarodową konferencję poświęconą mediom i technologii w służbie edukacji. Główne obszary tematyczne konferencji to: infrastruktura, narzędzia i aplikacje, nowe role instruktora i nauczyciela, interakcja człowiek-komputer (HCI), studia przypadków, dostępność internetu, kwestie społeczne i kulturowe.

Więcej informacji na stronie: http://aace.org/


eLearning Africa 2012, 23-25 maja 2012 r., Cotonou, Benin

W maju br. odbędzie się kolejna edycja konferencji eLearning Africa - największego wydarzenia e-learningowego na tym kontynencie. Na zaproszenie do udziału w spotkaniu odpowiedziało 350 osób z ponad 70 krajów. Tematyka tegorocznej edycji skupia się na zrównoważonym rozwoju - omawiane będą sposoby wspierania przez e-learning rozwoju i zapewniania stabilnej przyszłości.

W trakcie konferencji odbywają się targi wystawiennicze, na których można zapoznać się z najnowszymi produktami i usługami edukacyjnymi. Równolegle odbywają się także spotkania z przedstawicielami władz, prezentacje i debaty.

Więcej informacji na stronie: http://www.elearning-africa.com/

E-edukacja kształtuje współczesną edukację (VU'2012), 13-15 czerwca 2012 r., Politechnika Warszawska

Serdecznie zapraszamy na XII edycję konferencji Uniwersytet Wirtualny - model, narzędzia, praktyka. W roku 2012 temat przewodni brzmi: E-edukacja kształtuje współczesną edukację. Główne obszary tematyczne konferencji to:

 • Wirtualizacja kształcenia i nowe trendy w e-edukacji;
 • Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy e-edukacji;
 • Metodyka e-nauczania, kryteria oceny efektów nauczania przez internet;
 • Technologie informacyjne, multimedia i internet w edukacji;
 • Otwarte zasoby edukacyjne - nowa idea XXI wieku;
 • E-nauczanie w kształceniu przez całe życie;
 • Kształcenie kadr do e-edukacji;
 • Laboratorium wirtualne;
 • Platformy edukacyjne;
 • Web 2.0 w procesie powstawania Edukacji 2.0;
 • inne aspekty wykorzystania technik e-edukacji.
Konferencja organizowana jest corocznie przez konsorcjum czterech warszawskich uczelni: Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.
Więcej informacji na stronie: http://vu2012.okno.pw.edu.pl/

Stan na 20 kwietnia 2012 roku.