AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

BETT 2012 - Powering Learning, 11-14 stycznia 2012 r., Londyn, Wielka Brytania

Na początku nowego roku odbędzie się kolejny BETT SHOW - międzynarodowe wydarzenie, które gromadzi ponad 600 firm z branży edukacyjnej oraz ok. 30 000 uczestników. Podczas czterodniowego spotkania można zapoznać się z ofertą wystawców, odbywają się seminaria, warsztaty i dyskusje, które pozwalają przyjrzeć się najnowszym trendom, produktom i usługom, a także nawiązać wartościowe kontakty z osobami zajmującymi się na co dzień wdrażaniem nowoczesnych technologii do procesu kształcenia.

Więcej informacji na stronie: http://www.bettshow.com/


Seminarium naukowe EADTU, 13 grudnia 2011 r., Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej zaprasza na otwarte seminarium organizowane wspólnie z Distance Teaching Universities (EADTU). EADTU to międzynarodowa sieć instytucji edukacyjnych promująca otwarty i elastyczny system kształcenia. EADTU łączy uniwersytety otwarte oferujące studentom kształcenie w formie e-learningowej ze szkołami wyższymi działającymi w modelu tradycyjnym i mieszanym. Obecnie sieć współtworzy ponad 200 uniwersytetów i około trzech milionów studentów z całej Europy.

Seminarium ma na celu zaprezentowanie obszarów działań strategicznych EADTU - jakimi są Otwarte Zasoby Edukacyjne, ocena jakości e-learningu, działalność na rzecz mobilności studentów i kadry akademickiej, uczenie się przez całe życie oraz zatrudnienie absolwentów na rynkach europejskich - a także przedyskutowanie kluczowych elementów takich działań.

Więcej informacji na stronie: http://www.cel.agh.edu.pl/

The Fourth International Conference on Mobile, Hybrid and On-line Learning (eL&mL 2012), 30 stycznia - 4 lutego 2012 r., Barcelona, Hiszpania

Na przełomie stycznie i lutego odbędzie się czwarta edycja konferencji eL&mL, poświęconej nauczaniu mobilnemu. Organizatorzy zapraszają do dyskusji nad nowymi urządzeniami i technologiami wykorzystywanymi w procesie edukacyjnym, wyzwaniami, z którymi trzeba się będzie zmierzyć w niedalekiej przyszłości, a także najlepszymi praktykami w mobilnym nauczaniu, z których można czerpać.

Więcej informacji na stronie: http://www.iaria.org/

III European Conference on Information Technology in Education and Society: A Critical Insight (TIES 2012), 1-3 lutego 2012 r., Walencja, Hiszpania

Celem konferencji jest pogłębiona analiza wykorzystania ICT w procesie edukacyjnym. Omawiane będą m.in. zagadnienia zmian metodologicznych powiązanych z użyciem ICT i ich wpływu na edukację, roli polityki edukacyjnej w promowaniu innowacji i rozwoju czy też rozwoju kompetencji osób zaangażowanych we wspomniane procesy.

Więcej informacji na stronie: http://www.ties2012.eu/


e-Travel Forum, 31 stycznia - 1 lutego 2012 r., Warszawa

Zapraszamy do uczestnictwa w piątej edycji e-Travel Forum - międzynarodowej konferencji, podczas której omawiana jest problematyka sprzedaży produktów turystycznych w internecie. W programie znajdują się obrady prowadzone w dwóch sesjach oraz specjalna część dla start-upów, szkolenie z reklamy internetowej. Elementem wydarzenia jest także oferta wystawiennicza. Konferencja będzie okazją do nawiązania kontaktów biznesowych i wymiany poglądów oraz doświadczeń.

Więcej informacji na stronie: http://www.e-travelforum.pl/

Innovative E-Marketing 2012, 1-2 lutego 2012 r., Barcelona, Hiszpania

Zapraszamy na konferencję poświęconą innowacjom w marketingu internetowym, która odbędzie się w lutym w Barcelonie. Podczas spotkania specjaliści i eksperci z tego obszaru będą dyskutować na temat nowych trendów i perspektyw rozwoju branży. Kluczowe zagadnienia to również: monitorowanie kampanii e-mailowych, sposoby docierania do klientów, usprawnianie reakcji na zmienność rynku, efektywne wykorzystanie mediów społecznych, tworzenie kreatywnych grup pracowników.

Więcej informacji na stronie: http://www.connecting-group.com/

24th International Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAiSE'12), 25 - 29 czerwca 2012, Gdańsk

W czerwcu 2012 r. odbędzie się 24. międzynarodowa konferencja CAiSE (Conference on Advanced Information Systems Engineering). Roli organizatora podejmie się tym razem Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego. Tematem konferencji będą usługi informatyczne. Pojęcie to ma coraz większe znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw, a projektowanie i rozwój usług i systemów informatycznych stają się kluczowymi czynnikami sukcesu organizacji. Systemy informatyczne to kompleksowa dziedzina, która wymaga nowego podejścia i interdyscyplinarnego myślenia. Celem konferencji jest zgromadzenie badaczy i praktyków działających w branży inżynierii systemów informatycznych.

Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie: http://www.caise2012.univ.gda.pl/index.php


Trans-nationalization of Educational Policy Making: Implications for Adult and Lifelong Learning, 10-12 lutego 2012 r., University of Nottingham, Wielka Brytania

Na Uniwersytecie w Nottingham odbędzie sie konferencja poświęcona transnacjonalizacji w tworzeniu polityki edukacyjnej i jej wpływowi na kształcenie dorosłych oraz kształcenie ustawiczne. Dyskutowany będzie w szczególności: wpływ globalizacji na warunki i struktury, w ramach których polityka edukacyjna jest tworzona, znaczenie organizacji międzynarodowych w tworzeniu polityk krajowych, różnice kulturowe, natura i znaczenie europeizacji, a także rola i zadania sektora badawczego w tych obszarach.

Więcej informacji na stronie: http://www.nottingham.ac.uk/


Knowledge Globalization Conference 2012, 5-7 stycznia 2012 r., Pune, Indie

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji nad możliwościami i wyzwaniami stojącymi przed gospodarkami wschodzącymi w zakresie dzielenia wiedzy pomiędzy krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się. Podczas konferencji omawiane będą takie zagadnienia, jak: innowacje w nauce i rozwoju technologii, efekty społeczne i kulturowe globalizacji wiedzy, ale podjęte również zostaną tematy ogólne, związane z marketingiem, finansami, strategią, a także zarządzaniem łańcuchem dostaw.

Więcej informacji na stronie: http://ocs.sfu.ca/

4th Iranian Knowledge Management Conference, 14-15 lutego 2012 r., Teheran, Iran

W Teheranie odbędzie się kolejna edycja konferencji poświęconej zarządzaniu wiedzą. Obszar uznany został za bardzo istotny w procesie rozwoju kraju i tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy. Cele konferencji to m.in. zaprezentowanie wyników najnowszych badań w zakresie zarządzania wiedzą, wymiana doświadczeń pomiędzy światem nauki a biznesem i zwrócenie uwagi na istotę problematyki. W wydarzeniu będą brali udział naukowcy, menedżerowie i eksperci.

Więcej informacji na stronie: http://www.kmiran.com/km2010/

Stan na 13 grudnia 2011 roku.