AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www


III Międzynarodowa Konferencja Naukowa MoodleMoot Polska 2011. Nowe narzędzia - Nowe kompetencje, 3-4 listopada 2011 r., Częstochowa

Zapraszamy na trzecią konferencję MoodleMoot, która odbędzie się w listopadzie w Częstochowie. W tym roku organizatorzy proponują dwie sesje: techniczną i dydaktyczną. W ramach sesji technicznej omówione zostaną następujące zagadnienia: administrowanie platformą Moodle, Moodle od strony nauczyciela, przykłady wykorzystania Moodle, Moodle w projektach. Sesja dydaktyczna obejmie takie tematy, jak: kompetencje nauczycieli i studentów w środowisku e-learningowym, spojrzenie poza Moodle, Open Educational Resources, ograniczenia kształcenia online, e-learning w projektach europejskich, Moodle w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. E-mentor jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Więcej informacji na stronie: http://moodlemoot.pl.

S-ICT 2011 - Virtual Mobility, 3-4 listopada 2011 r., Wiedeń, Austria

Celem czwartej międzynarodowej konferencji S-ICT jest kontynuacja dyskusji nad możliwymi formami wspierania i optymalizacji mobilności studentów poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nauczania na odległość. Organizatorem spotkania jest Politechnika Wiedeńska.

Więcej informacji na stronie: http://www.ai.tuwien.ac.at/


10th European Conference on e-Learning ECEL-2011, 10-11 listopada 2011 r., Brighton, Wielka Brytania

Już po raz dziesiąty odbędzie się europejska konferencja ECEL (European Conference on e-Learning). Tym razem gospodarzem obrad jest Uniwersytet w Brighton. Organizatorzy zaplanowali szereg ciekawych wystąpień, podzielonych na kilkanaście sesji tematycznych, obejmujących m.in. wirtualne światy, ewaluację e-learningu, kwestie technologiczne, kooperatywne uczenie się czy zagadnienia Web 2.0.

Więcej informacji na stronie: http://academic-conferences.org/

Online Educa Berlin, 30 listopada - 2 grudnia 2011 r., Berlin, Niemcy

Zapraszamy na 17. edycję największej międzynarodowej konferencji poświęconej e-learningowi - Online Educa Berlin. To wyjątkowe wydarzenie przyciąga corocznie ponad 2000 przedstawicieli różnych środowisk z przeszło 90 krajów świata. Tegoroczny temat przewodni brzmi: „New Learning Cultures”. W programie m.in. sesje plenarne, debata Online Educa, prezentacje, sesje wymiany wiedzy, pokazy najlepszych praktyk, a także liczne wydarzenia towarzyszące, sprzyjające nawiązywaniu nowych kontaktów.

Więcej informacji na stronie: http://www.online-educa.com/


E-nnovation, 10-11 października 2011 r., Poznań

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych trendów w handlu elektronicznym. Omawiane będą zmiany, jakie zachodzą w e-commerce, strategie stosowane przez liderów w branży oraz metody budowania i prowadzenia biznesów internetowych. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną studia przypadków, nowe technologie i innowacyjne rozwiązania. Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli branży e-commerce, właścicieli sklepów internetowych i innych osób zainteresowanych e-handlem.

Więcej informacji na stronie: http://e-nnovation.pl/


Conference on Information and Knowledge Management, 24-28 października 2011 r., Glasgow, Wielka Brytania

Konferencja CIKM odbywa się już od 1992 r. Celem spotkań jest identyfikacja wyzwań stojących przed rozwojem przyszłych systemów zarządzania informacją i wiedzą, a także kształtowanie kierunków badań w tym obszarze poprzez tworzenie miejsca do dyskusji dla ekspertów oraz publikacji wyników najnowszych analiz.

Szczegóły na stronie: http://www.cikm2011.org/

International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, 26-29 października 2011 r., Paryż, Francja

W październiku odbędzie się trzecia międzynarodowa konferencja IC3K (International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management). Wydarzenie to łączy w sobie trzy spotkania: KDIR 2011 to wydarzenie poświęcone odkrywaniu wiedzy i odzyskiwaniu informacji, KEOD 2011 skupia się na inżynierii wiedzy i rozwoju ontologii, zaś KMIS 2011 to konferencja omawiająca zagadnienia zarządzania wiedzą i dzielenia się informacjami.

Szczegóły na stronie: http://www.ic3k.org/

Stan na 17 października 2011 roku.