AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www


Paradygmaty jutra. Kapitał ludzki w świecie mediów, 30 listopada - 2 grudnia 2011 r., Polanica Zdrój

Zapraszamy na II Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Paradygmaty jutra. Kapitał ludzki w świecie mediów, organizowaną przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu wspólnie z Fundacją „Edukacja dla Bezpieczeństwa”. Problematyka obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Kapitał ludzki - wartość czy wskaźnik TI?
 2. Kapitał społeczny płaszczyzną interakcji i integracji medialnej.
 3. Komunikacja wizualna w edukacji.
 4. Media - czwarta czy już pierwsza a może MEGA-władza?
 5. Medialna wirtualizacja i rewalidacja rzeczywistości.
 6. Mediokracja a wolność.
 7. Multimedialne Technologie Informacyjne - łączą czy dzielą pokolenia?
 8. Nowe media - nowa edukacja - nowa cywilizacja.
 9. Samorealizacja w medialnym świecie - niewymierne wartości TI.
 10. Technopol czy nowa jakość medialnej kultury masowej?
 11. Wizje, scenariusze i prognozy rozwoju społeczeństwa medialnego.
Więcej informacji na stronie: http://www.paradygmatyjutra.pl.

5th European Conference on Games Based Learning, 20-21 października 2011 r., The National and Kapodistrian University of Athens, Grecja

W październiku br. odbędzie się kolejna, piąta już edycja konferencji poświęconej wykorzystaniu gier w nauczaniu. Omówione zostaną zagadnienia związane z projektowaniem i rozwijaniem gier oraz ich wdrażaniem w proces edukacyjny, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów komunikacji i interakcji oraz powiązań między zabawą a nauką.

Spotkanie adresowane jest do osób zaangażowanych w proces tworzenia gier, a także nauczycieli wykorzystujących to narzędzie w pracy ze studentami.

Więcej informacji na stronie: http://academic-conferences.org/


E-learning 2.0, 6-7 lipca 2011 r., Londyn, Wielka Brytania

Trzecia edycja konferencji eLearning 2.0 ma służyć analizie zagadnień związanych z wykorzystywaniem technologii w edukacji, w szczególności w kontekście Web 2.0 oraz mediów społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook, blogi, Wiki oraz YouTube. Spotkanie adresowane jest do osób zajmujących się e-learningiem.

Więcej informacji na stronie: http://www.elearning2.org/

IADIS International Conference e-learning 2011, 20-23 lipca 2011 r., Rzym, Włochy

Zapraszamy na kolejną edycję międzynarodowej konferencji IADIS, poświęconej edukacji na odległość. Organizatorzy proponują dyskusję nad siedmioma głównymi obszarami tematycznymi - będzie ona dotyczyła m.in. kwestii technologicznych, zarządczych, pedagogicznych, a także badawczych.

Więcej informacji na stronie: http://www.elearning-conf.org/

Nowe Media w Edukacji, 15 września 2011 r., Politechnika Wrocławska, Wrocław

Dział Kształcenia na Odległość Politechniki Wrocławskiej organizuje III edycję konferencji na temat kształcenia z wykorzystaniem technik informacyjnych i komunikacyjnych. Zagadnienia proponowane przez organizatorów do dyskusji to m.in.: infrastruktura e-nauczania, opracowywanie e-kursów, prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem ICT, elektroniczna kontrola kompetencji, jakość i efektywność e-nauczania, problemy prawne, metodyczne i organizacyjne związane z zastosowaniem ICT w kształceniu.

Spotkanie adresowane jest do autorów materiałów dydaktycznych, nauczycieli, organizatorów procesu dydaktycznego i osób zainteresowanych rozwojem nowoczesnych metod kształcenia.

Więcej informacji na stronie: http://nowemedia.pwr.wroc.pl/


4th EuroSymposium on Systems Analysis and Design, 29 września 2011 r., Gdańsk

We wrześniu br. w Sopocie odbędzie się czwarte międzynarodowe EuroSymposium organizowane przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego, PLAIS - Polish Chapter of Association for Information Systems (AIS) oraz Special Interest Group - SIGSAND of AIS. Celem sympozjum jest promowanie i rozwijanie badań poświęconych zagadnieniom analizy i projektowania systemów informatycznych. Stanowi ono cenne forum wymiany poglądów i doświadczeń dla teoretyków oraz praktyków.

Więcej informacji na stronie: http://eurosymposium.eu


12th European Conference on Knowledge Management, 1-2 września 2011 r., University of Passau, Niemcy

Uniwersytet w Passau zaprasza na dwunastą międzynarodową konferencję poświęconą zarządzaniu wiedzą. Tematyka spotkania obejmuje szeroki zakres zagadnień: od systemów KM, ich wdrażania i użytkowania w różnych branżach, przez społeczności praktyków i zarządzanie kapitałem intelektualnym organizacji, aż po zarządzanie zmianą i KM w środowisku Web 2.0.

Szczegóły na stronie: http://www.academic-conferences.org/

i-KNOW 2011, 7-9 września 2011 r., Messe Congress Graz, Austria

Już po raz jedenasty odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona zarządzaniu wiedzą i technologiom wiedzy i-KNOW (International Conference on Knowledge Management and Knowledge Technologies). Spotkanie umożliwia wymianę wiedzy naukowcom (w anglojęzycznej sesji i-Science) oraz praktykom (w niemieckojęzycznej sesji i-Praxis). Główne obszary tematyczne konferencji to zarządzanie wiedzą, usługi wiedzy, odkrywanie wiedzy, media społeczne, a także przedsiębiorstwo 2.0.

Szczegóły na stronie: http://i-know.tugraz.at/

Stan na 22 czerwca 2011 roku.