AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www



Archiwum Historii Mówionej

Serwis pozwala na zapoznanie się z historią w ciekawy sposób - daje możliwość wysłuchania relacji biograficznych osób, które zechciały podzielić się swoimi wspomnieniami. W archiwum dostępnych jest około 3,5 tysiąca nagrań audio i 90 nagrań wideo obejmujących niemal cały XX wiek. Bazę można przeszukiwać, wybierając określony temat, np. kresy wschodnie, germanizacja, powstanie styczniowe czy stan wojenny. Dostępne są także prezentacje tematyczne zawierające zdjęcia współczesne i archiwalne, noty biograficzne oraz fragmenty dźwiękowe i tekstowe relacji.

Więcej informacji na stronie: http://www.audiohistoria.pl/

Enbook - innowacyjny portal wiedzy o energetyce i energii odnawialnej

Enbook to wirtualna baza wiedzy, gromadząca artykuły, e-booki, specjalistyczne raporty i materiały audiowizualne z zakresu energetyki i energii odnawialnej. Dokumenty połączone są za pomocą sieci pojęć i słownika terminów. Aby zapewnić wysoką jakość treści oraz wiarygodność informacji zawartych w bazie, redaktorzy we współpracy ze specjalistami dokonują selekcji zgłaszanych materiałów.
Serwis pełni jednocześnie rolę specjalistycznego portalu branżowego. Istnieje możliwość zakładania w nim indywidualnych profili użytkowników, oceniania i komentowania pozyskanych informacji oraz dzielenia się nimi.

Więcej informacji na stronie: http://www.enbook.pl