AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

SocialmediaStandard 2010, 13-14 grudnia 2010 r. Businessman Institute, Warszawa

Celem konferencji jest propagowanie wiedzy na temat wpływu mediów społecznościowych na wszelkie aspekty działań biznesowych. Uczestnicy rozważać będą m.in. czy mogą one zastąpić media tradycyjne oraz jak prowadzić za ich pośrednictwem działania marketingowe i informacyjne. Dyskutowany będzie również wpływ serwisu Facebook na światowe serwisy społecznościowe, a także rola takich serwisów jak Twitter czy Foursquer. Podczas spotkania zaprezentowana zostanie pierwsza edycja raportu Internet Standard - Socialmedia 2010.

International Conference on E-business, Management and Economics (ICEME 2010), 28-30 grudnia 2010 r., Hong Kong

Głównym celem konferencji jest promowanie badań i działań rozwojowych w obszarze e-biznesu, zarządzania i ekonomii. Spotkanie ma również na celu wymianę naukowych poglądów pomiędzy badaczami, inżynierami, studentami i praktykami z całego świata. Tematyka konferencji obejmuje bardzo szeroki zakres zagadnień z dziedziny ekonomii i zarządzania.

Ich pełna lista dostępna jest na stronie internetowej wydarzenia: http://www.iceme.org/

ENTER 2011 - eTourism: Present and Future Interaction, 26-28 stycznia 2011 r., Innsbruck, Austria

Już po raz osiemnasty odbędzie się konferencja ENTER poświęcona zastosowaniu nowoczesnych technologii w podróżowaniu i turystyce. Organizator spotkania: International Federation for Information Technology and Travel & Tourism (IFITT) zaprasza do wymiany poglądów i dyskusji o takich zagadnieniach jak: wpływ kryzysu na e-turystykę, elektroniczny marketing, Web 2.0 a Web 3.0, projektowanie stron, wyszukiwanie informacji.
W dniu poprzedzającym konferencję odbędą się warsztaty dla doktorantów zajmujących się tematyką ICT w turystyce.

Ich pełna lista dostępna jest Więcej informacji na stronie: http://www.enter2011.org/


The Seventh International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society, 16-17 grudnia 2010 r., Bangkok Metropolitan Area, Tajlandia

Hasło przewodnie siódmej międzynarodowej konferencji organizowanej przez Assumption University of Thailand to: eLearning, mLearning uLearning dla kształcenia ustawicznego. Celem spotkania jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie nowych form nauczania, wsparcie w tworzeniu sieci kontaktów pomiędzy osobami zainteresowanymi tą tematyką oraz budowanie bazy najlepszych praktyk.

Więcej informacji na stronie: http://www.elearningap.com/

Handheld Learning Festival and Conference, 9-11 stycznia 2011 r. Londyn, Wielka Brytania

Spotkanie jest częścią projektu Uczenie się bez barier - serii czterech globalnych konferencji poświęconych nauczaniu. Konferencja ma na celu promowanie otwartej dyskusji na temat innowacji i ulepszeń w procesie nowoczesnego nauczania, uczenia się i szkolenia, których wdrożenie możliwe jest dzięki mobilnym technologiom i wszechobecnej łączności. Ubiegłoroczne spotkanie zgromadziło ponad 2000 delegatów z wielu krajów świata.

Więcej informacji na stronie: http://www.handheldlearning2010.com/

e-CASE & e-Tech 2011, 18-20 stycznia 2011 r., Tokio, Japonia

Głównym celem międzynarodowej konferencji e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education and e-Technology jest stworzenie forum wymiany poglądów dla naukowców, inżynierów i specjalistów z branży przemysłowej. Najlepsze referaty będą publikowane w specjalnym wydaniu „International Journal of Business and Information” (IJBI) oraz rekomendowane do publikacji w „International Journal of Cyber Society and Education” (IJCSE).

Więcej informacji na stronie: http://www.e-case.org/2011/index.html

Stan na 14 grudnia 2010 roku.