AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy wwwWirtualna Akademia Bioinformatyki

Prezentujemy projekt Wirtualna Akademia Bioinformatyki, którego celem jest stworzenie platformy e-learningowej wspomagającej kształcenie studentów, doktorantów i naukowców w dziedzinach związanych z bioinformatyką. W ramach projektu opracowany zostanie plan studiów na kierunku bioinformatyka oraz materiały dydaktyczne. Udostępnione będą teksty publikacji naukowych i innowacyjne narzędzia do ich analizy. Przedsięwzięcie ma również na celu wzmacnianie powiązań pomiędzy nauką a przemysłem.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Realizowany jest pod patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej.

Więcej informacji na stronie: http://wab.bioinfo.pl/

Polskie prace doktorskie w systemie DART-Europe

DART-Europe to grupa bibliotek naukowych i konsorcjów bibliotecznych pracujących wspólnie nad upowszechnieniem dostępu do badawczych prac dyplomowych i dysertacji powstających w Europie. W tym celu stworzono portal, na którym we współpracy z ośrodkami naukowymi z 16 krajów publikowane są pełne wersje rozpraw doktorskich. Do projektu przyłączyło się również niemal 30 polskich jednostek, publikując ponad 300 dysertacji.

DART-Europe jest wspierane przez LIBER (Ligue des Bibliotheques Européennes de Recherche), a także stanowi Europejską Grupę Roboczą organizacji Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD).

Więcej informacji na stronie: http://www.dart-europe.eu/

Oferta edukacyjna Muzeum Historii Polski

Muzeum Historii Polski stworzyło nowy serwis, prezentujący ofertę edukacyjną dla dzieci, pedagogów i edukatorów. Proponowany program edukacyjny obejmuje: gry (Odkryj II RP i Dekada 1979-1989), lekcje muzealne (np. lekcję o stanie wojennym przeprowadzaną w Muzeum PRL-u w Krakowie) oraz zajęcia w Klubie Eksploratorów Historii. Szkoły zainteresowane współpracą mogą zapoznać się z fotografiami z dotychczas przeprowadzonych zajęć i zamówić realizację lekcji dla własnych uczniów, kontaktując się z działem edukacyjnym muzeum.

Więcej informacji na stronie: http://www.ofertaedu.muzhp.pl/