AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy wwwFabryka Innowacji

Celem projektu Fabryka Innowacji jest udzielanie wsparcia w tworzeniu nowych, innowacyjnych przedsiębiorstw. Organizatorzy poszukują pomysłów opartych na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych w obszarach e-pieniądza, e-biznesu, ochrony środowiska, edukacji, transportu i energetyki. Gwarantują pomoc doradczą na poziomie około 200 tys. złotych (udostępnienie laboratoriów, pomoc w przygotowaniu prototypu, badania rynku, umowy sprzedażowe, doradztwo prawne i ochronę własności intelektualnej), a także na etapie budowy firmy (wejście kapitałowe - do 200 tys. euro). Adresatami projektu są środowiska akademickie - kadra naukowa uczelni wyższych, jednostki B+R i studenci.
Projekt Fabryka Innowacji jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Więcej informacji na stronie: www.fabrykainnowacji.org.pl

Wirtualna Biblioteka Nauki

Od 2010 roku zwiększa się dostęp uczelni i jednostek badawczych do baz danych zgromadzonych w Wirtualnej Bibliotece Nauki. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w pełni sfinansowało licencje, dzięki którym możliwe jest korzystanie z prestiżowych i wartościowych publikacji naukowych. Finansowanie obejmuje: Web of Science, Science Direct, czasopisma Springer, EBSCO Publishing - pakiet podstawowy, JRC (Journal Citation Reports), CPCI (Conference Proceedings Citation Index). Warunkiem dostępu do baz jest rejestracja za pośrednictwem uczelni bądź jednostki badawczej. Projekt Wirtualna Biblioteka Nauki realizowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji na stronie: http://www.wbn.edu.pl/