AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www


Innowacyjne zarządzanie w oświacie, 23 kwietnia 2010 r., Poznań


Motywem przewodnim konferencji jest Poczucie własnej wartości widziane z różnych perspektyw: ogólnospołecznej, programowej, wychowawczej, instytucjonalnej i menedżerskiej. Niskie poczucie własnej wartości jest problemem, gdyż negatywnie wpływa na prawidłowy rozwój jednostki, utrudnia nawiązywanie współpracy i ogranicza kreatywność. Negatywne skutki ma jednak również opieranie się na zawyżonej samoocenie. Uczestnicy konferencji będą dyskutować na temat roli, jaką ma do odegrania polski system oświaty w kształtowaniu poczucia własnej wartości wśród młodzieży, a także rozważać, czy nauczyciel o niskiej samoocenie może być dobrym pedagogiem i jak sprawić, by nauczyciele i uczniowie okazywali sobie szacunek.

Więcej informacji na stronie: http://iz.edu.pl/

I-KNOW 2010, 10th International Conference on Knowledge Management and Knowledge Technologies, 1-3 września 2010 r., Messe Congress Graz, Austria

Polecamy 10. międzynarodową konferencję I-KNOW organizowaną przez Graz University of Technology oraz Austria's Competence Center for Knowledge Management. Dyskusje toczyć się będą w ramach pięciu głównych obszarów tematycznych: zarządzania wiedzą, odkrywania wiedzy (knowledge discovery), usług wspomagających (knowledge services), mediów społecznych, przedsiębiorstw 2.0 i aspektów społecznych sieci. Termin zgłaszania referatów upływa 8 marca 2010 roku.

Więcej informacji na stronie: http://i-know.tugraz.at/


II Seminarium naukowo-dydaktyczne z cyklu Języki Obce w XXI wieku, pt. Innowacyjne rozwiązania i technologie w dydaktyce języków obcych, 19 marca 2010 r., Bydgoszcz

Zapraszamy na seminarium z cyklu Języki Obce w XXI wieku. Organizatorzy zachęcają do spotkania w celu wymiany pomysłów i doświadczeń w zakresie wykorzystania technologii w dydaktyce języków obcych, a także wspólnej diagnozy stanu obecnego oraz określenia możliwych kierunków rozwoju w przyszłości. Wiodące tematy dotyczyć będą zalet i wad stosowania ICT w nauczaniu języków obcych, przygotowania nauczycieli, roli lektora i efektywności dydaktycznej internetowych kursów językowych. Przedstawione zostaną również dobre praktyki.

Więcej informacji na stronie: www.wsg.byd.pl/konferencjasjo

3rd International Conference on Innovations in Learning for the Future 2010: e-Learning, 10-14 maja 2010 r., Istambuł, Turcja

Celem konferencji jest przeprowadzenie dyskusji nad przyszłymi innowacjami w obszarze nauczania: strategiami rozwoju najbardziej efektywnych metod, technik i technologii. Spotkania obejmą między innymi następujące tematy: społeczne i psychologiczne aspekty e-learningu, gry w nauczaniu, zasoby informacji cyfrowej, kształcenie na odległość w instytucjach szkolnictwa wyższego, ewaluacja systemów e-learningowych, problematyka bezpieczeństwa w e-edukacji.

Więcej informacji na stronie: http://www.futurelearning.org.tr/index_eng.php

EDEN 2010 Annual Conference Media Inspiration for Learning, 9-12 czerwca 2010 r., Walencja, Hiszpania

W czerwcu 2010 r. odbędzie się coroczna konferencja stowarzyszenia EDEN (European Distance and E-learning Network), tym razem poświęcona wpływowi mediów na nauczanie. Zagadnienia do konferencyjnej dyskusji proponowane przez organizatorów dotyczą m.in. narzędzi pomiaru wiedzy i osiągnięć w Web 2.0, aktywności nauczycieli i trenerów w nowych mediach, kontroli potencjału mediów.

Więcej informacji na stronie: http://www.eden-online.org/eden.php?menuId=485


I Zakopiańska Konferencja Gerontologiczna Starość w przestrzeni badawczej andragogiki, 20—21 kwietnia 2010 r., Kościelisko

Celem spotkania jest wymiana dotychczasowych doświadczeń w zakresie refleksji i badań gerontologicznych podejmowanych przez polskich andragogów, przegląd aktualnych badań w tym obszarze oraz opracowanie wstępnych założeń projektu ogólnopolskich badań gerontologicznych. Refleksja nad starością i starzeniem się w kontekście rozwoju i edukacji człowieka w okresie późnej dorosłości, a także jego aktywności społecznej i kulturalnej będzie również okazją do wsparcia przygotowań do publikacji dwóch tomów z serii wydawniczej „Biblioteka Gerontologii Społecznej”, poświęconych uczeniu się seniorów oraz duchowości starości. Konferencja odbywa się pod patronatem Zakładu Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej.

Więcej informacji na stronie: http://www.gerontologia.cba.pl


E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju,
10-12 czerwca 2010 r., Szczecin-Malmö-Kopenhaga


Celem konferencji jest prześledzenie dotychczasowych tendencji i określenie możliwości rozwoju rynku związanych z procesami elektronizacji zachodzącymi w gospodarce oraz ich konsekwencji dla operatorów sfery łączności działających w Polsce i na świecie. Obszary tematyczne konferencji obejmują: problemy rozwoju społeczeństwa informacyjnego, gospodarkę elektroniczną, e-biznes, zarządzanie wiedzą, a także oddziaływanie gospodarki elektronicznej na funkcjonowanie poczty i telekomunikacji.
Konferencja organizowana jest przez Uniwersytet Szczeciński oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Szczecinie - na promie kursującym na trasie Szczecin-Świnoujście-Malmö-Kopenhaga.

Więcej informacji na stronie: http://www.lacznosc.wzieu.pl/

ICE-B 2010, International Conference on e-Business, 26-28 lipca 2010 r., Ateny, Grecja

Zapraszamy na spotkanie poświęcone e-biznesowi, organizowane przez INSTICC (The Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication). Zakres tematyczny konferencji obejmuje m.in.: aplikacje e-biznesu, mobilność, enterprise engineering, e-usługi. Konferencja ICE-B jest częścią międzynarodowej konferencji ICETE 2010 poświęconej e-biznesowi, technologiom komunikacyjnym, aplikacjom multimedialnym i systemom informacyjnym. Rejestracja na spotkanie ICE-B pozwala na uczestniczenie również w pozostałych wydarzeniach.

Więcej informacji na stronie: http://www.ice-b.icete.org/

Stan na 10 lutego 2010 roku.