AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Przyszłość polskiej gospodarki po światowym kryzysie, 21-23 września 2009 r., SGH-SGGW-UW, Warszawa

Celem XV Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów jest wymiana poglądów i prezentacja wyników badań na temat rozwoju polskiej gospodarki i jej perspektyw w kontekście aktualnego kryzysu finansowego na świecie. Postawione pytania problemowe dotyczą m.in. światowych rynków finansowych, przyszłości interwencjonizmu, integracji europejskiej oraz konkurencyjności Polski.

Organizatorzy podzielili zakres tematyczny konferencji na trzy obszary: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. W pierwszej części dokonane zostanie podsumowanie dwudziestu lat transformacji i omówione historyczne kryzysy oraz cykle koniunkturalne. W obszarze "teraźniejszość" znalazły się: Teoria ekonomii wobec kryzysu; Polityka gospodarcza wobec kryzysu; Banki i rynki finansowe w okresie kryzysu; Przedsiębiorstwa (w tym MSP) wobec kryzysu; Rynek pracy i gospodarstwa domowe. Trzecia część poświęcona jest dyskusji nt. przyszłości gospodarki światowej i rynków finansowych, transformacji w kierunku gospodarki opartej na wiedzy oraz kalkulacji zysków i strat obecności Polski w strefie euro.

Więcej informacji na stronie: www.konferencja.edu.pl

5th eINDIA 2009, 4-6 sierpnia 2009 r., Greater Noida, Uttar Pradesh, Indie

Konferencja eINDIA 2009 poświęcona będzie czterem głównym zagadnieniom, omawianym w ramach odrębnych spotkań:

  • egov India - tematyka e-administracji,
  • digital learning India - zastosowanie ICT w edukacji,
  • eHealth India - zagadnienia informatyzacji służby zdrowia,
  • Indian Telecentre Forum - obszar kiosków informacyjnych i gospodarki opartej na wiedzy.

Więcej informacji na stronie: http://www.eindia.net.in


2nd International Workshop on Social and Personal Computing for Web-Supported Learning Communities (SPeL 2009), 15-18 września 2009 r., Mediolan, Włochy

W ramach konferencji The 2009 IEEE/WIC/ACM International Joint Conferences: Web Intelligence (WI'09), Intelligent Agent Technology (IAT'09) odbędą się drugie międzynarodowe warsztaty poświęcone społecznościom uczącym się przez internet. Tematyka konferencji obejmuje w szczególności wyzwania związane z zagadnieniem Web Intelligence (inteligencji sieciowej). Omawiane będą nowe trendy i inicjatywy w zakresie planowania, rozwoju, wdrażania i ewaluacji inteligentnych środowisk nauczania.

Więcej informacji na stronie: http://software.ucv.ro/~popescu_elvira/spel2009/

EC-TEL 2009 - Fourth European Conference on Technology Enhanced Learning "Learning in the Synergy of Multiple Disciplines", 29 września-2 października 2009 r., Nicea, Francja

Czwarta międzynarodowa konferencja EC-TEL poświęcona jest nauczaniu wspieranemu technologiami, w szczególności zmianom, które następują w obszarze edukacji: nauczanie formalne uzupełniane jest nieformalnym, tworzenie społeczności uczących się zaciera granice między uczeniem i nauczycielem, uczenie w szkołach współistnieje z nauczaniem w miejscu pracy.

Cztery główne zakresy tematyczne konferencji to: Nowe technologie dla e-learningu; Aspekty pedagogiczne e-edukacji; Indywidualne, społeczne i organizacyjne procesy uczenia się; Uwarunkowania nauczania. Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa osoby zajmujące się kształceniem na odległość, modelami nauczania, wdrożeniami projektów edukacyjnych.

Więcej informacji na stronie: http://www.ectel09.org/

2009 International Conference on Distance Education and Open Learning (DEOL 2009), 9-11 października 2009 r., Singapur

Celem konferencji jest stworzenie forum dla wymiany podglądów i doświadczeń w zakresie kształcenia na odległość. Organizatorzy proponują sześć głównych obszarów tematycznych: Open & E-learning technological issues; Distance Education and ethics; Organization and management; Evaluation and standards; Open & E-learning domain applications; Open & E-learning curriculum issues. Konferencja adresowana jest do badaczy, inżynierów, wykładowców, a także przedsiębiorców zainteresowanych tematyką.

Więcej informacji na stronie: http://www.iacsit.org/deol/index.htm

The 15th Annual Sloan-C International Conference on Online Learning, 28-30 października 2009 r., Orlando, FL, USA

Piętnasta międzynarodowa konferencja Sloan-C poświęcona jest możliwościom rozwoju kształcenia na odległość - The Power of Online Learning: Opportunities for Tomorrow. Obszary tematyczne obejmują m.in.: blended learning, zagadnienia różnorodności, międzynarodowe projekty e-learningowe, otwarte zasoby edukacyjne, sieci społeczne.

Organizatorzy zapraszają na spotkanie w szczególności metodyków nauczania online, osoby zajmujące się e-learningiem, szkoleniowców, administratorów. W ubiegłorocznej konferencji wzięło udział ponad 1100 delegatów i wygłoszono 180 prezentacji.

Więcej informacji na stronie: http://www.sloanconsortium.org/aln

e-Learning Asia Conference 2009, 3-4 września 2009 r., Seul, Korea Południowa

Temat przewodni konferencji to transformacja nauczania za pomocą technologii - Transform Learning with Technology - (Innovation, Leadership, Business & Technology). Spotkanie odbywa się pod patronatem trzech ministerstw, w tym Ministerstwa Edukacji, Nauki i Technologii. Program obejmuje zagadnienia innowacji i edutainment, najlepszych praktyk w e-learningu, przywództwa, kształcenia ustawicznego i szkolnictwa wyższego oraz współpracy w Azji.

Więcej informacji na stronie: http://www.elearningasia.net/eng/main.htm


Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, 15 września 2009 r., Katowice

Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć badawczych oraz realizowanych przedsięwzięć praktycznych w zakresie doskonalenia zarządzania zmierzającego do przekształcenia jednostek w organizacje oparte na wiedzy. Tematyka spotkania obejmuje m.in. zarządzanie wiedzą w organizacjach, metody pozyskiwania wiedzy, wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu publicznym, e-government, e-health, e-learning w organizacjach publicznych, informatykę w szkolnictwie wyższym.

Stan na 9 czerwca 2009 roku.