AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Innowacyjne zarządzanie w polskiej oświacie, 27 października 2009 r., Warszawa

W ramach obchodów roku innowacyjności i kreatywności w Unii Europejskiej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zaprasza na konferencję Innowacyjne zarządzanie w polskiej oświacie. Spotkanie organizowane jest pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej - Katarzyny Hall, prof. dr. hab. Mariana Goryni, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Polskiego Forum Obywatelskiego.
Cele i założenia konferencji:

 • zintegrowanie środowiska nauczycieli, dyrektorów szkół i przedstawicieli administracji oświatowej wokół problematyki kreatywności i innowacyjności,
 • promowanie postaw innowacyjnych wśród nauczycieli i menedżerów polskiej oświaty,
 • kształtowanie wizerunku menedżera oświaty jako innowatora,
 • zachęcanie decydentów do podejmowania i wspierania innowacyjnych działań w oświacie,
 • wskazanie kierunków nowoczesnych badań naukowych w Polsce w zakresie innowacyjnego zarządzania w oświacie,
 • przyczynienie się do rozwoju w Polsce gospodarki opartej na wiedzy.
W czasie konferencji, w godz. 16:00-17:45, odbędzie się debata publiczna transmitowana w internecie. Zachęcamy internautów do aktywnego udziału i zadawania pytań online.
Więcej informacji na: http://www.iz2009.eid.edu.pl/

XII Maraton Firm Konsultingowych, 10-11 marca 2009 r., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Już po raz dwunasty SKN Konsultingu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie organizuje Maraton Firm Konsultingowych. Jak co roku uczestnicy będą mieli okazję zmierzyć się z licznymi case studies z zakresu finansów, księgowości, marketingu, zarządzania i logistyki, przygotowanymi przez 15 wiodących firm konsultingowych w Polsce. Oprócz tego będzie można wziąć udział w panelu dyskusyjnym oraz licznych konkursach, takich jak: Szybki Numerek, Treasure Hunting, czy 1 z 10ciu. Dla najlepszych ufundowane zostaną atrakcyjne nagrody, a wśród nich wycieczka dla 2 osób w dowolnie wybrane miejsce na świecie, laptop, palmtop oraz praktyki i staże.

Więcej informacji na: www.konsulting.edu.pl


IT and Knowledge Management 2009, Jastrzębia Góra, 27-28 kwietnia 2009

Celem konferencji Information Technology and Knowledge Management jest budowa środowiska skupiającego się wokół problematyki zarządzania technologiami informatycznymi i wiedzą.
W bieżącym roku tematyka konferencji skupiać się będzie na prezentacji prac dotyczących wsparcia technologiami informatycznymi i rozwiązaniami opartymi na wiedzy pięciu newralgicznych (z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstw) procesów:

 • zarządzania wiedzą i informacją w przedsiębiorstwie,
 • budowy strategii informatyzacji przedsiębiorstw,
 • wytwarzania systemów informatycznych,
 • zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi,
 • oceny wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa technologii informatycznych,

Konferencja Pokonaj kryzys! Dlaczego przewagę uzyskają firmy oparte na wiedzy? 17 marca 2009 r., siedziba Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Stowarzyszenie Praktyków Zarządzania Wiedzą, próbując odpowiedzieć na aktualne pytania menedżerów, przygotowuje konferencję pt. Pokonaj kryzys! Dlaczego przewagę uzyskają firmy oparte na wiedzy?

Więcej informacji na: www.km.org.pl


Technology Innovation and Industrial Management Diversity, technology and innovation for operational competitiveness, 18-20 czerwca 2009 r., Bangkok, Tajlandia

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest Diversity, Technology, and Innovation for Operational Competitiveness, a jej celem promocja wymiany doświadczeń i pomysłów zmierzających do zarządzania organizacjami w bardziej efektywny i innowacyjny sposób. Podkreślona zostanie rola technologii oraz integracji zasobów ludzkich i kultury organizacyjnej. Organizatorzy proponują szeroki zakres tematów do dyskusji, w tym: zarządzanie wiedzą, e-biznes, e-learning, zarządzanie zmianą, zarządzanie jakością.
Konferencję poprzedzą warsztaty dla doktorantów organizowane w dniach 16-17 czerwca 2009 r. w Kasetsart University.

Więcej informacji na: http://www.tiimconference.org/

Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia. Jak zastosować IT do zarządzania administracją publiczną i służbą zdrowia oraz jak zarządzać IT w administracji publicznej i służbie zdrowia, 14 października 2009 r., Warszawa

Konferencja organizowana jest przez Katedrę Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pod patronatem merytorycznym Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej oraz Polish Chapter of Association for Information Systems, a także patronatem honorowym JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. A. Budnikowskiego oraz Dziekana Kolegium Analiz Ekonomicznych prof. dr hab. M. Rockiego. Przewodniczącym Komitetu Naukowo-Programowego Konferencji jest prof. zw. dr hab. Jan Goliński.
Spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom informatyzacji jednostek administracji publicznej i służby zdrowia. Głównym celem jest prezentacja osiągnięć teoretycznych, metodologicznych i aplikacyjnych, dotyczących zastosowania technologii informatycznych i zarządzania nimi w jednostkach administracji publicznej oraz służbie zdrowia. Będzie to również okazja do integracji środowiska naukowego zajmującego się problematyką zastosowania IT w administracji publicznej i służbie zdrowia.
Materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane przez Oficynę Wydawniczą SGH. Planowane jest także przygotowanie i opublikowanie w elektronicznej wersji - Who is who w polskiej nauce w obszarze e-administracji oraz e-zdrowia.

Więcej informacji na: www.tiapisz.pl

Global Education Forum, 10-12 marca 2009 r., Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Celem konferencji Global Education Forum jest stworzenie platformy wymiany wiedzy dla regionalnych ekspertów oraz reprezentantów międzynarodowych instytucji, a także dyskusja nad najnowszymi rozwiązaniami edukacyjnymi oraz możliwościami ich wykorzystania w procesie rozwoju lokalnego systemu szkolnictwa.
Wybrane tematy spotkania to: wdrożenie nowych rozwiązań na wszystkich poziomach edukacyjnych, budowanie szkół przyszłości, potrzeby edukacyjne dzieci uzdolnionych, środowiska wirtualne.

eLearning and Software for Education Conference - eLSE 2009, 9-10 kwietnia 2009 r., Bukareszt, Rumunia

Piąta międzynarodowa konferencja naukowa eLSE 2009 ma na celu propagowanie e-learningu poprzez stworzenie forum wymiany wiedzy nt. aspektów technicznych oraz dyskusji o możliwych kierunkach rozwoju edukacji na odległość.
W ramach głównego tematu konferencji (e-learning 2.0 oraz innowacje w e-learningu) wydzielono trzy zagadnienia, które dotyczą: wizji e-learningu, oprogramowania oraz edukacyjnych studiów przypadków.

Więcej informacji na: http://adl.unap.ro/else2009/

Stan na 4 lutego 2009 roku.