AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

eLearning Reviews: research on elearning - reviewed for you

Misją serwisu eLearning Reviews jest udostępnienie czytelnikom recenzji publikacji dotyczących kształcenia na odległość. Znajdują się tu recenzje artykułów nt. aspektów pedagogicznych i kulturowych oraz jakości e-learningu, jak również technologii i strategii w nim stosowanych.
Celem twórców serwisu jest promowanie rozwoju edukacji na odległość - zarówno jako dyscypliny naukowej, jak i narzędzia wprowadzającego innowacje w szkolnictwie wyższym oraz w obszarze szkoleń korporacyjnych. Treści adresowane są do badaczy zajmujących się e-learningiem, jego praktyków oraz studentów zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy w tym obszarze.

Więcej informacji na: http://www.elearning-reviews.org

Spryciarze i eksperci - filmowe strefy wiedzy

Serwisy wiedzy cieszą się coraz większą popularnością wśród internautów. Podczas gdy na świecie użytkownicy poszukują odpowiedzi na Answers.com czy About.com lub korzystają z VideoJug.com, w Polsce rozwijają się takie portale, jak Expertia.pl oraz Spryciarze.pl.

Serwis Expertia.pl to portal wiedzy specjalistycznej, któremu patronuje Uniwersytet Śląski w Katowicach. Cechą wyróżniającą serwis jest fakt, iż na pytania internautów odpowiadają wyłącznie eksperci z danej dziedziny. Wypowiedzi specjalistów mające postać krótkich wywiadów prezentowane są w formie filmów wideo. Ponadto dostępne są również artykuły z kilkunastu dziedzin naukowych.

Spryciarze.pl to serwis społecznościowy, w którym internauci publikują krótkie filmy prezentujące ich umiejętności - zarówno te, które mogą przydać się w życiu codziennym (np. jak wiązać krawat, jak zrobić makijaż, jak oduczyć się palenia), jak również eksperymenty i sztuczki. W serwisie można zakładać grupy zainteresowań, dyskutować na forum i brać udział w konkursach z nagrodami. O popularności strony świadczy fakt, że w ciągu pięciu miesięcy zamieszczono na nim już ponad 1500 filmów.

Adresy internetowe serwisów: http://expertia.pl i http://www.spryciarze.pl

TeacherTube - Teach the World

Celem autorów serwisu TeacherTube było stworzenie środowiska online, w którym nauczyciele zamieszczają edukacyjne filmy, dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych. Serwis jest źródłem materiałów dla wykładowców, szkół i osób doszkalających się indywidualnie. Obejrzenie filmu może stanowić element pracy domowej, w ramach której uczniowie zapoznają się z jakąś ideą bądź koncepcją.
Strona rozwija się dzięki jej użytkownikom, którzy dodają pliki wideo, komentują je i oceniają. Serwis umożliwia również tworzenie grup zainteresowań oraz zamieszczanie dodatkowych plików (m.in. notatek, planów lekcji).

Więcej informacji na: http://teachertube.com

Historia i Media

Blog Historia i Media obchodzi właśnie pierwszą rocznicę działalności. To debiutancka polska inicjatywa, opisująca nowe projekty wykorzystania komputerów i internetu w edukacji i nauce historycznej (digital history), analizująca obecność historii w mediach oraz informująca o nowych trendach związanych z upamiętnianiem historii (także w kontekście rekonstrukcji historycznych). W serwisie można przeczytać o nowych formach upamiętniania przeszłości, obecności historii w popkulturze (film, muzyka, komiks), czy też problemach związanych z digitalizacją zasobów dziedzictwa narodowego. Ponadto blog promuje wiedzę o projektach edukacyjnych i naukowych, kojarzonych z koncepcją Web 2.0 oraz informuje o inicjatywach związanych z archiwizowaniem zasobów cyfrowych (digital preservation).

Więcej informacji na: http://historiaimedia.org

Kurs e-learningowy Fundusze inwestycyjne - wiedza dla każdego

Studenci wszystkich uczelni mają możliwość bezpłatnego uczestnictwa w kursie e-learningowym Fundusze inwestycyjne - wiedza dla każdego. Program kursu obejmuje zagadnienia niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania na rynku funduszy, poczynając od podstawowych pojęć: czym są i jakie są formy oszczędzania, w jaki sposób funkcjonuje rynek funduszy inwestycyjnych, poprzez: sposób działania i rodzaje funduszy inwestycyjnych, przesłanki indywidualnych decyzji inwestycyjnych, aż po wskazówki dotyczące inwestowania, czyli jak oszczędzać i zarządzać własnymi środkami zgromadzonymi w funduszach. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat. Autorem programu jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.


Edukacyjna Platforma Polsko-Niemieckiego Pogranicza

Edukacyjna Platforma Polsko-Niemieckiego Pogranicza to portal wspierający współpracę międzyregionalną. Można na nim znaleźć scenariusze wycieczek po najciekawszych miejscach pogranicza, interaktywną mapę, galerię zdjęć, a także informacje nt. zbliżających się imprez kulturalnych. Jest też niezbędnik turystyczny zawierający dane teleadresowe centrów informacji turystycznej.
Strona dostępna jest w języku polskim oraz niemieckim. Projekt sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA.


Innowacyjna gospodarka na GPW

Giełda Papierów Wartościowych zdaje się coraz intensywniej promować i wpierać innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Poza otwarciem rynku New Connect - tworzonego w zamierzeniach jako platforma obrotu dla młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw o przewidywalnej wysokiej dynamice wzrostu - GPW wspiera także powstawanie wielu inicjatyw edukacyjno-promocyjnych, skierowanych do szerokiego grona odbiorców. Jedną z nich jest niewątpliwie serwis Innowacyjna gospodarka na GPW. Został on podzielony na trzy obszary:

  • innowacyjność firm,
  • kapitał intelektualny Polski,
  • kapitał intelektualny organizacji.
Użytkownicy znajdą tu liczne artykuły dotyczące tematyki innowacyjności, budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o wiedzę, zarządzania wiedzą w organizacji, kształtowania kapitału intelektualnego (w tym także wybrane artykuły publikowane wcześniej w "e-mentorze").
Warte zauważenia są także opisy innowacyjnych przedsięwzięć realizowanych w Polsce (między innymi mPay). Użytkownicy mogą także zapoznać się z raportem o innowacyjności polskich spółek giełdowych czy z raportem o kapitale intelektualnym Polski. Rozbudowane spektrum prezentowanych wskaźników, mierzących kapitał intelektualny Polski, przedstawione zostało także w relacji do innych krajów europejskich. Zdaje się, że inicjatywa Innowacyjna gospodarka na GPW stale się rozwija. Warto zatem śledzić treści w tym serwisie. Zwłaszcza w kontekście ostatnich, trudnych dni dla tradycyjnych spółek.