AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Konferencja Project Management 2008: Zarządzanie projektami inwestycyjnymi - aktualne problemy i metody, Stowarzyszenie Project Management Polska, 26-29 listopada 2008 r., Poznań

Temat tegorocznej XII edycji Konferencji Stowarzyszenia Project Management Polska to Zarządzanie projektami inwestycyjnymi - aktualne problemy i metody. Został on wybrany nieprzypadkowo. Polska jako kraj dynamicznie się rozwijający prowadzi obecnie szereg projektów o charakterze inwestycyjnym. Wiele z nich jest kluczowych zarówno dla gospodarki naszego kraju jak również wpływa na mniejsze, lecz nie mniej ważne, budżety firmowe i domowe. Struktura programu prezentuje się następująco:

 • Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w budownictwie;
  • Uczestnicy przedsięwzięć inwestycyjnych - organizacje i instytucje
  • Uczestnicy przedsięwzięć inwestycyjnych - samodzielne funkcje i osoby
 • Strategiczne zarządzanie projektami;
  • Projekty strategiczne w organizacjach.
  • Kultura organizacyjna i metody w organizacji zorientowanej projektowo
 • Zawód project managera, rola jednostki w zarządzaniu projektami;
  • Profesja project manager, certyfikacja, najlepsze metody i techniki.
  • Psychologia zarzadzania projektami.
 • Zarządzenie dużymi projektami: Euro 2012, projekty badawczo-rozwojowe.
  • Wielkie projekty sportowe. Euro 2012.
  • Projekty badawczo-rozwojowe.
 • Warsztaty Young Crew
  • Bo zarządzać trzeba umieć! - Project Management talent czy umiejętność.
  • Projekt krok po kroku. - Z metodyką Project Management na ty.
Zorganizowane zostaną również dyskusje panelowe: Mega Projekt Euro 2012 - od wizji do realizacji, a także Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi finansowanymi ze środków UE. Organizatorzy spodziewają się uczestnictwa w spotkaniu blisko 400 osób, w tym ekspertów, przedstawicieli instytucji publicznych i firm prywatnych oraz naukowców.

Więcej informacji na: http://www.konferencja.spmp.org.pl


Humanistyczne aspekty techniki, 19-20 listopada 2008 r., Płock

Politechnika Warszawska, Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku oraz Towarzystwo Naukowe Płockie i Sekcja Pedagogiczna zapraszają na konferencję Humanistyczne aspekty techniki. Celem spotkania jest chęć zacieśniania więzów między humanistami a przedstawicielami nauk ścisłych i technicznych oraz wskazanie na powiązania humanistyki z techniką.

Główne obszary tematyczne konferencji to:

 • Humanistyczne treści w kształceniu inżynierów;
 • Wielkie wynalazki dla ludzkości;
 • Filozofia w technice;
 • Humanizm wielkich odkrywców i wynalazców;
 • Rozwój techniki w oglądzie pedagogiczno-filozoficznym;
 • Kształcenie matematyczno-techniczne w Polsce i w Europie;
 • Nauczyciel w świecie techniki.
W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele szkół wyższych, instytucji naukowych, szkół niższych szczebli, podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegółowe informacje: portalski@pw.plock.pl

Zarządzanie informacją w nauce, 19-20 listopada 2008 r., Katowice

Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, Zakład Bibliografii i Informacji Naukowej Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego oraz Zakład Zarządzania Informacją Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego organizują II Ogólnopolską Konferencję Naukową Zarządzanie informacją w nauce. Uczestnicy konferencji będą się zajmować problematyką funkcjonowania informacji w nauce, w kontekście budowy Europejskiej Przestrzeni Badawczej, w tym m.in. tworzeniem bibliotek internetowych, repozytoriów wiedzy naukowej, baz publikacji, kreowaniem i użytkowaniem wiedzy za pomocą nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (także bibliometrii, informetrii, naukometrii i webometrii), jak również infrastrukturami informatycznymi, informacyjnymi i telekomunikacyjnymi dla nauki. Spotkanie organizowane jest pod patronatem Komitetu Naukoznawstwa PAN.

Więcej informacji na: http://ibin.us.edu.pl/Z2008


7th European Conference on e-Learning, 6-7 listopada 2008 r., Agia Napa, Cypr

Organizowana już po raz siódmy konferencja ECEL 2008 oferuje uczestnikom możliwość zapoznania się z wynikami najnowszych badań oraz praktycznymi biznesowymi problemami z obszaru e-learningu.

W ramach konferencji organizowane są dodatkowo sesje tematyczne: Social networking in Health & Social Care; eLearning support for work-based learning; Student Reflections on using eLearning technologies; ePortfolios in Education; eLearning in developing countries; Web 2.0 tools & assessment.

E-Learn 2008 - World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, 17-21 listopada 2008 r., Las Vegas, Nevada, USA

E-Learn 2008 to międzynarodowa konferencja organizowana przez Association for the Advancement of Computing in Education (AACE) we współpracy z International Journal on E-Learning. Tegoroczna konferencja stanowi multidyscyplinarne forum wymiany informacji na temat badań, rozwoju i wdrożeń e-learningu w sektorze korporacyjnym, rządowym, zdrowia oraz szkolnictwa wyższego.

Więcej informacji na: http://www.aace.org/conf/elearn

Online Educa Berlin, 3-5 grudnia 2008 r., Berlin, Niemcy

W dniach 3-5 grudnia 2008 r. w Berlinie odbędzie się 14. edycja największej międzynarodowej konferencji poświęconej e-learningowi. Każdego roku w spotkaniu, które stanowi forum wymiany wiedzy i poglądów na temat bieżącego stanu rozwoju e-edukacji, najnowszych wyników badań oraz perspektyw na przyszłość, uczestniczy kilka tysięcy osób z całego świata. Reprezentują oni zarówno środowisko akademickie, jak również administrację publiczną, władze oświatowe oraz dostawców produktów i usług e-learningowych. Ubiegłoroczna konferencja zgromadziła rekordową liczbę 2122 uczestników z 95 krajów.

Tegoroczny zestaw tematów wiodących obejmuje następujące obszary:

 • Meeting the Learning Needs of Generation Y (GEN);
 • Learning on a Global Scale (GLO);
 • Teaching and Training Skills for the 21st Century (TTS);
 • Managing and Organising E-Learning Systems (MAN);
 • Sharing Real World Experiences (EXP);
 • Serious Games (GAM);
 • Learning on the Move (MOB);
 • Future Tools and Technologies (FTT);
 • Personalisation and Customisation (PER);
 • Designing in the Digital Era (DES);
 • Video and the Use of Imagery (VID);
 • Web 2.0 and Social Networking (WEB);
 • Accreditation and Quality Standards (AQS);
 • Transforming Organisations (TRO);
 • Creating and Customising Content (CCC).


Więcej informacji na: http://www.online-educa.com

E-Activity and Leading Technologies 2008, 3-6 grudnia 2008 r., Leganés - Madryt, Hiszpania

Konferencja organizowana jest przez IASK - International Association for the Scientific Knowledge. Zakres tematyczny jest szeroki i obejmuje wszystkie zagadnienia związane z technologiami internetowymi oraz aplikacjami wykorzystywanymi w e-biznesie, a także e-administracji, e-zdrowiu, czy e-learningu.

Organizację konferencji wspiera The Journal of e-Working. Dziesięć najlepszych referatów (dotyczących e-pracy) zostanie opublikowanych w piśmie.


II Kongres Praktyków Zarządzania Wiedzą Budowanie wartości firmy opartej na wiedzy, 27 października 2008 r., Warszawa

Stowarzyszenie Praktyków Zarządzania Wiedzą już po raz drugi organizuje Kongres kierowany przede wszystkim do praktyków zajmujących się tematyką zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie i budowania jego kapitału intelektualnego. Celem Kongresu jest popularyzacja idei zarządzania wiedzą, podsumowanie dotychczasowych osiągnięć w tym zakresie oraz zaprezentowanie praktycznych przykładów.
Jednym z istotnych punktów Kongresu będzie rozstrzygnięcie konkursu Liderzy Zarządzania Wiedzą i Innowacjami, mającego na celu wyłonienie firm, które w sposób systematyczny usprawniają procesy oraz struktury organizacyjne i informatyczne oraz osiągnęły na tym polu widoczne sukcesy.
Tematyka Kongresu będzie się koncentrowała wokół następujących zagadnień:

 • Mierzenie wartości firmy (kapitał intelektualny, mierzenie itd.);
 • Znaczenie innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej;
 • Ludzie - Wykorzystywanie mocnych stron pracowników w budowaniu sprawnej organizacji;
 • Procesy -Wykorzystanie potencjału firmy poprzez wpisanie zarządzania wiedzą w procesy;
 • Technologie - Pulpit pracownika wiedzy - technologie wspierające zarządzanie wiedzą, pracę umysłową i współpracę w firmie.
Szczegółowe informacje na : www.km.org.pl

Stan na 10 października 2008 roku.