AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems 2008, 22-27 lipca 2008 r., Amsterdam, Holandia

IADIS organizuje kolejną edycję multikonferencji MCCSIS 2008, na którą składa się kilka spotkań dotyczących różnych obszarów tematycznych. W tym roku organizatorzy zapraszają na:

 • e-Learning 2008 - eL2008,
 • Intelligent Systems and Agents 2008 -ISA2008,
 • Wireless Applications and Computing 2008 - WAC2008,
 • Gaming 2008 - G2008,
 • Visual Communication 2008 - VC2008,
 • ICT, Society, and Human Beings 2008 - ISHB2008,
 • Web Based Communities 2008 - WBC2008,
 • Interfaces and Human Computer Interaction 2008 - IHCI2008,
 • Data Mining 2008 - DM2008,
 • Telecommunications, Networks and Systems 2008 - TNS2008,
 • Informatics 2008 - I2008,
 • e-Commerce 2008 - EC2008 oraz
 • Computer Graphics and Visualization 2008 - CGV2008.
Więcej informacji na: http://www.mccsis.org

European eLearning Summit, 19-21 sierpnia 2008 r., Nottingham, Wielka Brytania

Konferencja organizowana jest przy wsparciu The Learning Guild oraz Adobe i ma swoje źródła w spotkaniach Euro TAAC. Celem spotkania jest omówienie bieżących zagadnień kształcenia na odległość. Wybrane tematy konferencji to: dostosowanie e-learningu do warunków domowych, aplikacje m-learningu, Web 2.0 i jego wpływ na kształcenie zawodowe.

Więcej informacji na: http://www.elearningsummit.eu

ICL2008 - Interactive Computer Aided Learning, 24-26 września 2008 r., Villach, Austria

W dniach 24-26 września 2008 roku odbędzie się w Austrii kolejna edycja konferencji ICL - Interactive Computer Aided Learning organizowanej przez Carinthia University of Applied Sciences we współpracy z takimi partnerami, jak EDEN, IEEE, EIfEL oraz portal elearningeuropa.info. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń dotyczących najnowszych trendów oraz wyników badań, a także prezentacja praktycznej wiedzy zyskanej podczas wdrażania ICT w edukacji. Tegoroczne dyskusje koncentrować się będą na następujących obszarach kluczowych: Educational MashUps, Collaborative Learning Environments oraz ePortfolios.

Więcej informacji na: http://www.icl-conference.org

Zastosowania Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych w Kształceniu „Nowe Media w Edukacji 2008”, 22-23 września 2008 r., Wrocław

Nowe Media w Edukacji 2008 to konferencja organizowana przez Politechnikę Wrocławską w ramach kontynuacji prac seminarium, obejmujących stosowanie technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w kształceniu.

Celem spotkania jest prezentacja dotychczasowego dorobku naukowego i wymiana doświadczeń w tym zakresie, a także dyskusja nad kierunkami rozwoju metod i technik kształcenia na odległość. Omawiane będą również sposoby rozwoju kształcenia ustawicznego oraz integracja środowiska e-learningowego.


ICTchem2008 - Technologie Informacyjne dla Chemików, 19-20 września 2008 r., Kraków

Uniwersytet Jagielloński organizuje sympozjum ICTchem2008, które poświęcone będzie wykorzystaniu technologii informacyjnych w nauce i dydaktyce chemii. Obszary tematyczne konferencji obejmują: technologie wspomagające proces oceniania, laboratoria wspomagane komputerowo, materiały multimedialne, portale edukacyjne, technologie pracy grupowej i zarządzania projektami, biblioteki cyfrowe oraz wydawnictwa internetowe.

Organizatorzy zapraszają na konferencję wykładowców akademickich chemii, naukowców zajmujących się tą tematyką, nauczycieli, doktorantów i studentów.

„Szkoły - Nauczyciele - Uczniowie” Dyskusja o programie, metodzie, uczeniu się w Europie, 29-30 września 2008 r., Kielce

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Instytut Nauk Politycznych oraz Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają do udziału w konferencji Szkoły - Nauczyciele - Uczniowie.

Celem konferencji jest omówienie zagadnień obecnego stanu i możliwości rozwoju szkolnictwa polskiego w warunkach integracji europejskiej. Konferencja organizowana jest jako forum internetowe oraz spotkanie tradycyjne.


III Ogólnopolska Konferencja E-Biznesu i Inwestownia, 20-21 września 2008 r., Centrum Konferencyjne PWSBiA, Warszawa lub online

Jest to III edycja Ogólnopolskiej Konferencji OKEBI. Konferencja cieszy się dużym zainteresowaniem - w I i II edycji wzięło udział ponad 500 osób. Istnieje możliwość uczestniczenia w spotkaniu w sposób tradycyjny lub online.

Organizatorzy zaplanowali dwa równoległe panele: wykłady dla właścicieli e-biznesów, którzy chcieliby uczynić je bardziej dochodowymi oraz wykłady dla przedsiębiorstw i inwestorów. Odbędą się również mini-targi firm świadczących usługi dla e-biznesu. Po konferencji każdy uczestnik otrzyma nagrania z wykładów.

Więcej informacji na: http://www.okebi.pl

BIR2008 - 7th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research, 25-26 września 2008 r., Gdańsk

Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Polish Chapter of Association for Information Systems AIS oraz International Steering Committee of BIR Conferences zapraszają na 7. międzynarodową konferencję BIR2008 - Perspectives in Business Informatics Research. Główne zakresy tematyczne spotkania dotyczą: interoperacyjności biznesu, systemów i ludzi, rozwoju systemów biznesowych, zarządzania wiedzą, rozwiązań business intelligence i business excellence, a także systemów open source.

Więcej informacji na: http://www.bir2008.univ.gda.pl


IV Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Nowoczesne koncepcje zarządzania - zarządzanie wiedzą, 23-25 października 2008 r., Sosnówka Górna koło Karpacza

Prężnie działający, zaangażowani i głodni wiedzy studenci z koła naukowego Q-man, działającego przy AE we Wrocławiu, już od kilku lat organizują ogólnopolską konferencję kół naukowych. Tegoroczna poświęcona będzie w szczególności praktyce zarządzania wiedzą. Program konferencji podzielony został na trzy grupy zagadnień:

 • Zarządzanie wiedzą a pozostałe koncepcje zarządzania - celem jest określenie relacji, cech wspólnych i rodzaju współistnienia zarządzania wiedzą z pozostałymi koncepcji zarządzania (np. zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, zarządzanie logistyczne, zarządzanie procesami, lean management, zarządzanie projektami, controlling, reengineering);
 • Implementacja systemów zarządzania wiedzą - celem jest określenie metod, etapów i narzędzi implementacji systemów zarządzania wiedzą oraz metod pomiaru efektywności wdrożenia
 • Funkcjonowanie systemów zarządzania wiedzą - celem jest określenie elementów składowych, specyfiki, uwarunkowań tworzenia i rozwoju systemów zarządzania wiedzą oraz metod pomiaru efektywności funkcjonowania

ICKM 2008 - International Conference on Knowledge Management, 23-24 października 2008 r., Columbus, Ohio

Tegoroczna międzynarodowa konferencja zarządzania wiedzą poświęcona będzie przede wszystkim kompetencjom w zarządzaniu wiedzą i profesjonalizacji tego obszaru. Kierowana jest ona, tradycyjnie już, zarówno do akademików i badaczy, jak też do „praktyków” tematu.

Wśród referatów można znaleźć poświęcone narzędziom wspierającym zarządzanie wiedzą (np. Najlepsze praktyki i społeczności praktyków, bezpieczeństwo informacji i ochrona wiedzy, odkrywanie wiedzy - sztuczna inteligencja, data mining, text&Web mining), jak również strategii KM (ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach, czy w sektorze publicznym).

Więcej informacji na: http://www.ickm2008.org

Stan na 13 czerwca 2008 roku.