AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

BETT 2008 - The Educational Technology Source, 12-18 stycznia 2008 r., Londyn, Wielka Brytania

BETT jest wiodącym międzynarodowym wydarzeniem w zakresie wdrażania ICT do edukacji. Już od ponad 20 lat najlepsze produkty, usługi i praktyki są prezentowane na targach i wystawach organizowanych w ramach BETT. Każdorazowo w spotkaniu uczestniczy ponad 700 firm oferujących produkty i usługi dla szkolnictwa, a wystawy odwiedza niemal 30 000 osób. Dzięki temu BETT umożliwia nawiązanie kontaktów między społecznością akademicką oraz biznesem.

Więcej informacji na: http://www.bettshow.com/

e-Learning Excellence in the Middle East 2008: Define. Design. Deliver, 14-17 stycznia 2008 r., Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich odbędzie się czterodniowe forum poświęcone zagadnieniom e-learningu i projektom edukacji na odległość wdrażanym na Środkowym Wschodzie i w świecie arabskim. W konferencji będą uczestniczyć eksperci z wielu krajów świata zajmujący się innowacjami w nauczaniu. Spotkanie organizowane jest pod patronatem Ministra Szkolnictwa Wyższego i Badań Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz przy wsparciu takich partnerów, jak m.in. Microsoft.

Więcej informacji na: http://elexforum.etqm.ae/

eLearning Point, 30-31 stycznia 2008 r., Cassino, Włochy

Celem konferencji eLearningPoint 2008 jest zebranie doświadczeń i wyników badań prowadzonych w zakresie e-learningu i połączenie ich z obszarami psychologicznymi i socjologicznymi. Główne zagadnienia spotkania to, oprócz ogólnych aspektów dotyczących e-learningu (np. technologie, projektowanie, symulacje, blended learning), również cyberpsychologia, e-learning 2.0, mapy myśli, socjologia internetu czy narzędzia autorskie.

Więcej informacji na: http://www.elearningpoint.org/

The Seventh IASTED International Conference on Web-based Education WBE 2008, 17-19 marca 2008 r., Innsbruck, Austria

Siedemnasta międzynarodowa konferencja Web-based Education, organizowana przez International Association of Science and Technology for Development (IASTED), odbędzie się w marcu w Austrii.

Wzorem lat ubiegłych główne zagadnienia konferencji to implementacja nowoczesnych technologii w nauczaniu, aplikacje i systemy IT wspierające edukację, a także nauczanie w oparciu o gry.

Więcej informacji na:
http://www.iasted.com/conferences/home-610.html

The 2008 International Conference on e-Education, 27-29 marca 2008 r., Bangkok, Tajlandia

W marcu 2008 r. w Bangkoku odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona edukacji na odległość organizowana przez International Business Academics Consortium (IBAC), Knowledge Association of Taiwan (KAT) oraz Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University.

Wybrane zagadnienia, które będą omawiane podczas konferencji to: systemy i technologie e-learningowe, ewaluacja e-edukacji, systemy informacyjne na kampusach, standardy e-learningu, mobile learning, zarządzanie wiedzą, wirtualne środowiska nauczania, marketing i promocja e-edukacji, korzyści społeczne e-learningu.

Więcej informacji na: http://www.e-case.org/e-Education2008/


NSG-Conference 2008 - The Nordic Conference of Serious Games, 28-29 lutego 2008 r., University of Jyväskylä, Finlandia

Kraje norweskie zebrały dotychczas wiele doświadczeń w obszarze zastosowania gier w edukacji, medycynie, administracji czy biznesie. Konferencja NSG 2008 ma na celu stworzenie wielodyscyplinowego forum dla przedstawicieli różnych środowisk: od szkolnictwa, przez przemysł, aż do biznesu, podczas którego będą oni mogli wymienić się doświadczeniami i wiedzą w tym zakresie.

W ramach imprez towarzyszących konferencji zorganizowane zostaną warsztaty dla doktorantów, podczas których będą oni mogli zaprezentować wyniki swoich badań oraz skonsultować pomysły z ekspertami.

Więcej informacji na: http://ktl.jyu.fi/ktl/nsg-conference

Badania nad mediami w perspektywie kulturoznawczej. Kultura medialnie zapośredniczona, 4-5 kwietnia 2008 r., Poznań

Celem konferencji Badania nad mediami w perspektywie kulturoznawczej. Kultura medialnie zapośredniczona, organizowanej w kwietniu 2008 r. w Poznaniu jest dyskusja nad wspólną, teoretyczną i metodologiczną perspektywą badań nad mediami dla środowiska kulturoznawczego. Konferencja adresowana jest do kulturoznawców oraz badaczy zajmujących się tą tematyką. Główne tematy proponowane przez organizatorów to: teorie kultury wobec mediów cyfrowych, kultura spontaniczna - kultura stanowiona, społeczeństwo informacyjne / społeczeństwo informacji, praktyki twórcze a media analogowe i cyfrowe.

Więcej informacji na: http://www.badanianadmediami.republika.pl/


II konferencja Security - Management - Audit Forum, 22-23 stycznia 2008 r., hotel Marriott, Warszawa

Zarządzanie i bezpieczeństwo procesów biznesowych, realizowanych przy wykorzystaniu środków technologii informatycznej, stanowi często kluczowy element budowy i utrzymania pełnej funkcjonalności przedsiębiorstwa w aspekcie informacyjnym. II edycja wspólnego przedsięwzięcia stowarzyszeń ISACA i ISSA Polska oraz tygodnika „Computerworld" będzie dotyczyć takich zagadnień jak: zarządzanie IT, outsourcing w praktyce, bezpieczeństwo oraz ład informatyczny w przedsiębiorstwie.

ISACA to stowarzyszenie do spraw audytu i kontroli systemów informatycznych, które jest polskim odziałem ISACA International (Information Systems Audit and Control Association), organizacji zrzeszającej ponad 50 tys. członków, posiadającej ok. 170 oddziałów w ponad 60 krajach. W ciągu 30 lat istnienia światowa ISACA stała się powszechnie znaną organizacją o zasięgu globalnym, zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się ładem korporacyjnym, kontrolą, bezpieczeństwem oraz audytem.

Z kolei ISSA Polska to stowarzyszenie ds. bezpieczeństwa systemów informacyjnych, które reprezentuje niezależną, międzynarodową organizację Information Systems Security Association (ISSA), od 25 lat skupiającą profesjonalistów zajmujących się bezpieczeństwem informacji i systemów informatycznych. ISSA posiada obecnie ponad 100 oddziałów w 24 państwach i zrzesza ponad 13 tys. członków na całym świecie.

Tematy planowanych wystąpień obejmują m.in.:

 • bezpieczeństwo informacji w spółce giełdowej,
 • raport CERT Polska 2007 - statystyki, obserwacje, wnioski,
 • zabezpieczanie śladów elektronicznych w miejscu naruszenia bezpieczeństwa IT,
 • IT Governance w praktyce działalności przedsiębiorstw w Polsce,
 • Polska jako centrum usług bezpieczeństwa dla globalnej korporacji,
 • dyskusję: Co wolno policji, a czego biznes nie musi? Problem dowodu elektronicznego. Ściganie przestępstw internetowych a tajemnica przedsiębiorstwa.
Więcej informacji na: http://semafor2008.computerworld.pl

Data Governance. Kultura zarządzania danymi. 31 stycznia 2008 r., Restauracja AleGloria, Warszawa

Zarządzanie danymi (data governance), to dyscyplina wiedzy nadzorująca jakość pozyskiwania, zarządzania, użytkowania, udoskonalania, monitorowania, utrzymywania i ochrony informacji w firmie. Osiągane jest to poprzez ostrożne i odpowiedzialne zarządzanie danymi powierzonymi nam przez innych. Data Governance powinno być traktowane jako coś więcej, niż tylko zarządzanie danymi, to w jakimś sensie kultura ich organizowania i skutecznego wykorzystywania na poziomie menedżerskim, ponieważ jest ono kapitałem przedsiębiorstwa, używanym w różnych procesach przez rozmaite aplikacje oraz użytkowników. Do kluczowych zadań osoby odpowiedzialnej za zarządzanie danymi w firmie powinno należeć: wdrażanie i wykorzystywanie należytej jakości danych, nadzorowanie standardów i procedur wdrażania, dbanie o prawne i etyczne aspekty tego procesu oraz kreowanie prawidłowej struktury organizacyjnej i rozwój infrastruktury technologicznej wspierającej zarządzanie danymi. Najważniejsze problemy związane z zarządzaniem danymi to: sprostanie regulacjom prawnym, zarządzanie dynamicznym wzrostem danych i zapewnienie dostępności danych.

Organizatorzy spotkania poświęconego kulturze zarządzania danymi pragną skupić się na następujących tematach:

 • standardy, procesy i procedury w zarządzaniu danymi,
 • najlepsze praktyki w oparciu o doświadczenia uczestników spotkania,
 • jakość danych, jako warunek niezbędny w osiąganiu celów zarządczych,
 • ryzyko w zarządzaniu danymi,
 • prawne oraz etyczne aspekty zarządzania danymi.

Więcej informacji na: http://cio.cxo.pl/konferencje/datagovernance2007/form.asp

Data Governance Conference Europe 2008, 4-6 lutego 2008 r., Londyn, Wielka Brytania

Konferencja poświęcona tematyce zarządzania danymi odbędzie się również w lutym 2008 r. w Londynie. Najważniejsze zagadnienia poruszane na tej konferencji skupiają się wokół problemów: jak zacząć, wprowadzać i utrzymywać program zarządzania i gospodarowania danymi.

Tematy wykładów przewidziane przez organizatorów:

 • podstawy zarządzania danymi,
 • jak rozpocząć zarządzanie danymi,
 • przykłady wdrożeń,
 • gospodarowanie danymi,
 • zarządzanie danymi kluczowymi,
 • prywatność i ochrona danych,
 • najlepsze praktyki w zarządzaniu wiedzą,
 • wskazówki usprawniające komunikację w zarządzaniu danymi,
 • Business Intelligence i zarządzanie danymi,
 • metodologie, modele i zasady zarządzania danymi,
 • aspekty społeczno - polityczne zarządzania danymi,
 • zadania i obowiązki zarządzania danymi,
 • zagrożenia w zarządzaniu danymi.

Więcej informacji na: http://www.irmuk.co.uk/dg2008/

Business Intelligence 2008, Strategiczne zarządzanie informacją 25-26 lutego 2008 r., Hotel Le Royal Meridien Bristol, Warszawa

Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące zagadnienia: wdrażanie narzędzi Business Intelligence w firmie - wyzwania i problemy; korzyści, jakie może odnieść firma z implementacji rozwiązań Business Intelligence; BI a ERP; skuteczne zarządzanie hurtownią danych; realizacja projektów BI - praktyczne przykłady; wpływ Business Intelligence na Business Process Management - doskonalenie i kontroling procesów.

Konferencja kierowana jest do wyższej kadry menedżerskiej, zainteresowanej wykorzystaniem informacji do strategicznego zarządzania firmą oraz wszystkich pracowników firm, którzy są zainteresowani implementacją rozwiązań wspierających podejmowanie decyzji.

Więcej informacji na: http://www.informedia-polska.pl/client/index.aspx?id=...

Marketing B2B, 26 - 27 lutego 2008 r., Hotel Marriott, Warszawa

Zagadnienia tworzenia, wzmacniania i podtrzymywania dobrych relacji z partnerami biznesowymi stanowią główną tematykę konferencji "Marketing B2B" organizowanej przez Informedia Polska.

Podczas konferencji wystąpią przedstawiciele firm komercyjnych oraz instytucji akademickich. Przedstawią oni prelekcje obejmujące takie tematy, jak:

 • budowanie wizerunku marki korporacyjnej,
 • od segmentacji do satysfakcji firmy i klienta - trendy na polskim rynku,
 • kształtowanie wizerunku firmy za pomocą marketingu partnerskiego,
 • strategia budowania przekazu reklamowego dla klientów biznesowych,
 • CRM - początek drogi? przyszłość budowania i utrzymywania związków z klientami w relacjach B2B,
 • szkoła kochania Partnera - praktyczne zastosowanie technik w pozyskiwaniu i utrzymywaniu partnerów,
 • praktyczne zastosowanie parketingu strategicznego w B2B,
 • rola i wykorzystanie internetu w tworzeniu efektywnych relacji B2B,
 • decyzje cenowe na rynku B2B,
 • wymierna strona lojalności - świadome inwestowanie w lojalność.

Więcej informacji na: http://www.informedia-polska.pl/client/index.aspx?id=conference...


Fundusze Unijne i Przesiębiorstwa w Rozwoju Nauki i Gospodarki, 17-18 stycznia 2008 r., Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Kolejna, czwarta już konferencja naukowa z cyklu "wiedza i Innowacje", organizowana pod patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poświęcona będzie rozwojowi polskiej gospodarki w kontekście wykorzystania coraz bardziej zyskujących na ważności czynników wzrostu takich jak wiedza i innowacje, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy unijnych oraz roli przedsiębiorstw.

Program konferencji będzie obejmował:

 1. Czynniki (i teorie) wzrostu gospodarczego w Polsce:
  • praca i edukacja jako czynniki tworzenia kapitału ludzkiego,
  • tworzenie społeczeństwa wiedzy (informacyjnego),
  • transfer technologii z zagranicy (m.in. inwestycje bezpośrednie, korporacje transnarodowe),
  • "trójkąt wiedzy" - jak zapewnić współpracę systemów?
 2. Instytucjonalne zaplecze procesów wiedzy i innowacji:
  • strategie rozwoju i programy operacyjne - podsumowanie dotychczasowych prac, efektów, perspektywy rozwoju,
  • przebieg i rola programów foresight w Polsce,
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, parki technologiczne, Urząd Patentowy, rola PAN i jednostek badawczo-rozwojowych w systemie innowacji.
 3. Fundusze unijne w Polsce: próba podsumowania okresu 2004-06 oraz perspektywa 2007-13 (w tym głównie: PO KL, PO IG).
 4. Rozwój i polityka regionalna w Polsce: rola wiedzy i innowacji (w tym regionalne strategie innowacji, klastry, case studies).
 5. Wiedza, innowacje i fundusze unijne w przedsiębiorstwach (zarządzanie, dotychczasowe doświadczenia).

Szczegółowe informacje i zgłoszenia: http://www.instytut.info/

Interactive Marketing Meeting, 17-18 stycznia 2008, Warszawa

IMM to doskonała okazja nie tylko do poznania najnowszych trendów w marketingu i wymiany doświadczeń, ale przede wszystkim możliwość bliższego zapoznania się ze sposobami wykorzystywania wiedzy klientów w przygotowywaniu produktów.

Konferencja ta poświęcona będzie bowiem prosumentowi. Prelegenci, a wśród nich szefowie agencji badawczych oraz reklamowych postarają się odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Czego pragnie prosument?
 • Jak szuka informacji?
 • Dlaczego wybiera konkretną markę?
 • Czy ją kupi?
 • Czy poleci innym? Czy wróci?

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na konferencje: http://www.interactivemarketingmeeting.pl/

Stan na 7 grudnia 2007 roku.