AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Start w karierę.pl

Start w karierę.pl to cykl międzyuczelnianych debat, organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, Wyższą Szkołę Biznesu - National Louis University. Partnerem kampanii jest firma Acenture, a organizację projektu wspiera Koło Młodych przy PSZK.
Celem kampanii jest promocja Polski jako atrakcyjnego miejsca do rozpoczęcia kariery zawodowej. Podczas spotkań eksperci i dyrektorzy personalni z największych regionalnych firm zaprezentują praktyczne wskazówki dotyczące budowania kariery w oparciu o lokalny rynek pracy.
Międzyuczelniane debaty odbędą się: 27 lutego br., o godz. 11:40 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (nowy budynek przy Al. Niepodległości 128, Aula nr 1), 6 marca w Krakowie, 29 marca we Wrocławiu, 12 kwietnia w Łodzi oraz 26 kwietnia w Gdańsku.

Więcej informacji na: www.startwkariere.pl


Wojewódzka konferencja metodyczna e-learning w dydaktyce, 8 marca 2007 r., Kraków

Dnia 8 marca 2007 roku w auli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbędzie się wojewódzka konferencja metodyczna skierowana do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jest to inicjatywa grupy nauczycieli wspartych przez środowiska akademickie Krakowa, stosujące w dydaktyce e-learning. "E-mentor" jest patronem medialnym tego wydarzenia.
Konferencja ma na celu zaznajomienie środowiska oświatowego z:

  • promocją idei e-learningu wśród nauczycieli, uczniów i kadry zarządzającej oświatą,
  • możliwością stosowania nowoczesnych platform e-learningu w dydaktyce szkolnej,
  • zastosowaniem e-learningu w tworzeniu kursów dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów,
  • innowacyjnym stosowaniem e-learningu w kształceniu dorosłych,
  • praktycznymi zastosowaniami elementów e-learningu realizowanymi przez nauczycieli,
  • nowym Programem Sektorowym Comeniusa Lifelong Learning Programme (LLP) Uczenie się przez całe życie 2007-2013.
Podczas konferencji zostaną zaprezentowane nowoczesne platformy e-learningowe oraz możliwości ich wykorzystania w procesie dydaktycznym szkół młodzieżowych i dla dorosłych.
Ważną częścią programu konferencji są wystąpienia nauczycieli, którzy zaprezentują praktyczne zastosowania e-learningu, jako dodatkowej formy uzupełniania wiedzy na różnych poziomach kształcenia.

Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji organizatorzy zapraszają na stronę internetową:
www.zste.home.pl/konferencja/.

INTED 2007, International Technology, Education and Development Conference, 7-9 marca 2007 r., Walencja, Hiszpania

Celem konferencji INTED 2007 jest promocja międzynarodowej współpracy w dziedzinie technologii i edukacji. Spotkanie będzie okazją do dyskusji i wymiany poglądów pomiędzy badaczami, inżynierami, naukowcami i praktykami z branży edukacyjnej, naukowej i technologicznej. Podczas konferencji prezentowane będą wyniki badań, projekty rozwojowe i wdrażane aplikacje, a także najnowsze innowacje i osiągnięcia obserwowane w szkolnictwie wyższym i gospodarce. Główne zakresy tematyczne spotkania to: kwestie technologiczne, engineering education, Deklaracja Bolońska oraz doświadczenia programu Sokrates Erasmus, badania w edukacji, innowacje pedagogiczne i dydaktyczne, współpraca między nauką a biznesem, zarządzanie wiedzą.

Więcej informacji na: http://www.iated.org/inted2007/

The Education Show, 22-24 marca 2007 r., NEC Birmingham, Wielka Brytania

The Education Show jest adresowany do osób związanych z edukacją na wszystkich jej poziomach. Podczas spotkania odbędzie się ponad 40 seminariów i warsztatów, a także prezentacje produktów i usług edukacyjnych ponad 600 firm. Wystawy podzielone będą na odpowiednie strefy, np. strefa IT i oprogramowania, strefa potrzeb specjalnych, strefa publikacji, strefa dla najmłodszych.
W ubiegłym roku w wydarzeniu uczestniczyło 16 000 osób ze środowiska edukacyjnego.

Więcej informacji na:
http://www.education-show.com/edsh/show_home1.asp

International Conference on Weblogs and Social Media, 26-28 marca 2007 r., Boulder, Colorado, USA

W ostatnich czasach obserwujemy ogromny rozwój blogosfery, powiązany z rosnącą popularnością mediów społecznych. W sieci pojawia się każdego dnia kilka tysięcy nowych blogów poruszających tematy społeczne, polityczne i naukowe lub też dotyczących prywatnego życia autorów. W serwisach społecznościowych użytkownicy działają zarówno jako obserwatorzy, jak i kreatorzy, wpływając na przestrzeń, po której się poruszają. Jednocześnie swoich szans szukają w niej marketingowcy i ludzie biznesu.
Te i inne zagadnienia będą głównymi tematami dyskusji i wystąpień podczas marcowej konferencji Weblogs and Social Media odbywającej się w Kolorado, USA.

Więcej informacji na: http://www.icwsm.org/

The first International Conference on Information and Communication Technology and Accessibility, 12-14 kwietnia 2007 r., Hammamet, Tunezja

Pierwsza międzynarodowa konferencja poświęcona ICT odbędzie się w kwietniu w Tunezji. W organizację konferencji włączyły się Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Technologii Komunikacyjnych oraz Ministerstwo Badań i Rozwoju, a także tunezyjskie uniwersytety. Zagadnienia konferencyjne obejmują m.in.: standardy i wskazówki dostępności, oprogramowanie edukacyjne, ergonomię, dostęp do IT dla osób niepełnosprawnych.
Spotkanie jest adresowane do ekspertów, projektantów stron, badaczy oraz inżynierów zainteresowanych najnowszymi trendami i standardami oraz nowymi wyzwaniami powstałymi w związku z rozwojem ICT.

Więcej informacji na: http://www.esstt.rnu.tn/utic/tica2007/

ICIT 2007, The 3rd International Conference on Information Technology, 9-11 maja 2007 r., Amman, Jordania

Trzecia międzynarodowa konferencja poświęcona tematyce IT organizowana w Jordanie przez Uniwersytet AL-Zaytoonah daje możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami informatycznymi prezentowanymi przez naukowców i praktyków. Najlepsze referaty konferencyjne zostaną opublikowane w jednym ze specjalnych wydań pism "International Journal of Information Technology", "Journal of Computer Science", "Science Publications".

Więcej informacji na:
http://www.alzaytoonah.edu.jo/ICIT2007/

eLearning Africa 2007, the 2nd International Conference on ICT for Development, Education and Training, 28-30 maja 2007 r., Nairobi, Kenia

Głównym zagadnieniem drugiej międzynarodowej konferencji eLearning Africa 2007 jest budowanie infrastruktury obejmującej swym zasięgiem cały obszar Afryki (Building Infrastructures and Capacities to Reach out to the Whole of Africa). Podczas konferencji przedstawiciele środowisk decyzyjnych, liderzy przemysłu, eksperci w zakresie badań i rozwoju oraz praktycy ze wszystkich kontynentów spotkają się, aby razem przedyskutować wyzwania, osiągnięcia oraz strategię rozwoju Afryki oraz możliwości współpracy w tym zakresie. Zagadnienia konferencyjne obejmują też takie dziedziny, jak: e-learning w korporacjach afrykańskich, wprowadzenie edukacji na odległość do systemu szkolnictwa, podwyższanie jakości, empowering dzięki ICT i inne.

Więcej informacji na: http://www.elearning-africa.com/


V edycja Konferencji z Cyklu Kapitał Intelektualny Przedsiębiorstwa - Zarządzanie wiedzą i informacją w organizacji, Warszawa, 7 marca 2007 r.

Podczas tej konferencji organizatorzy zamierzają skupić się na podsumowaniu ostatnich 5 lat obecności zarządzania wiedzą w świadomości polskich menedżerów. Planują skoncentrować się na problemach związanych z wdrażaniem tej koncepcji zarządzania, zastanowić, czy była to kolejna moda, czy też jest to odpowiedni sposób podnoszenia efektywności działania organizacji.
Ponieważ zarządzanie wiedzą i informacją wymaga odpowiednich rozwiązań, organizowana konferencja umożliwi poznanie najnowszych strategii związanych z zarządzaniem wiedzą, ale także przykładów wdrożeń i systemów informatycznych wspierających ten obszar działania menedżerów przedsiębiorstwa.

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do dyrektorów personalnych i ds. szkoleń, dyrektorów ds. strategii i rozwoju, menedżerów zasobów intelektualnych i zarządzania wiedzą, dyrektorów IT.

Więcej informacji na: http://www.itpress.pl/strony/1/p/268.php

4th Conference Professional Knowledge Management, Experiences and Visions, Collaborative Knowledge Management (CoKM2007), 28-30 marca 2007 r., Poczdam, Niemcy

Czwarta konferencja poświęcona profesjonalnemu zarządzaniu wiedzą umożliwi dokonanie przeglądu organizacyjnych, kulturowych, społecznych i technicznych aspektów KM. Celem konferencji jest zebranie doświadczeń z różnych dyscyplin badawczych i obszarów, w których wdrażane jest zarządzanie wiedzą, powiązanie praktyki z teorią oraz wzajemne uczenie się. Podczas konferencji organizowane będą warsztaty tematyczne, m.in. Collaborative Knowledge Management (CKM), podczas którego omówione zostaną główne zagadnienia systemów CKM oraz wdrażania aplikacji SNA (Social Network Analysis).

Więcej informacji na: http://www.wm-tagung.de/CoKM2007/

Konferencja Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych Toruń, 26-27 kwietnia 2007 r.

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza do udziału w krajowej konferencji naukowej pt. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, która odbędzie się 26 i 27 kwietnia 2007 r.
Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące zagadnienia: globalne uwarunkowania działalności innowacyjnej, wiedza i innowacje w rozwoju przedsiębiorstw, innowacje a konkurencyjność, innowacje w gospodarce Polski, zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym oraz zarządzanie technologią w przedsiębiorstwach.

Więcej informacji na: http://www.econ.uni.torun.pl/wydzial/katedra_k.php?katedra=rozwoju

Konferencja Przeobrażenia w organizacjach. Rozwiązywanie problemów związanych z wdrażaniem nowych metod zarządzania, Zakopane, 8-10 czerwca 2007 r.

Konferencja ta będzie miejscem spotkania zarówno krajowych, jak i zagranicznych teoretyków i praktyków zarządzania organizacjami. Swój udział zapowiedzieli m.in. Bruce A. Henderson (prezes firmy Imation Corp.) i Jorge L. Larco (członek American Management Association), autorzy światowego bestsellera: Lean transformation. How to change your business into a lean enterprise.

Cele konferencji:

  • wymiana doświadczeń przedstawicieli krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw oraz uczelni w zakresie praktyk zarządzania zasobami organizacyjnymi oraz kształtowania właściwych relacji i związków między nimi;
  • wypracowanie wspólnego zdania na temat tendencji rozwoju przedsiębiorstw;
  • zwrócenie uwagi na niezbędne zasoby wymagane dla efektywnego funkcjonowania organizacji w dobie XXI w.


Więcej informacji na: http://janek.ae.krakow.pl/~kzzo/ogloszenia.htm


Skuteczny Marketing Mobilny 2007, 8-9 marca 2007 r., Warszawa

Według organizatorów konferencji Skuteczny Marketing Mobilny 2007, telefon komórkowy to narzędzie komunikacji, które będzie miało najwyższy wskaźnik wzrostu w ciągu najbliższych kilku lat i dzięki temu zrewolucjonizuje drogi komunikacji, reklamę i marketing. Dlatego należy uznać, że marketing mobilny to przyszłość, a pominięcie go w planowaniu kampanii marketingowo-sprzedażowej może być kosztowne. Stąd idea przygotowania i przeprowadzenia konferencji dotyczącej marketingu mobilnego, której głównymi adresatami są: osoby odpowiedzialne za działania sprzedażowe i marketingowe, menedżerowie odpowiadający za promocję i reklamę swoich marek, osoby zainteresowane nowymi technologiami i innowacjami oraz agencje, które kreują lub zamierzają kreować skuteczne akcje marketingu mobilnego. Wśród wykładów prezentowanych na konferencji znajdą się: Telefonia mobilna - medium reklamowe nowej generacji, Jak maksymalizować potencjał marketingu bezpośredniego w nowych kanałach by dotrzeć do nowoczesnego konsumenta, Marketing mobilny - problemy prawne, W jaki sposób wykorzystywać technologie mobilne do zbierania danych o konsumentach, Rola marketingu mobilnego w zintegrowanej komunikacji marketingowej.

Więcej informacji na:
http://www.ecu-marketing.pl/client/Index1.aspx?id=conference&sub=introduction&confID=359

Nie tylko WiMAX- nowe technologie dostępowe i modele biznesowe w telekomunikacji, 20-21 marca 2007 r., Warszawa

WiMAX to kolejna generacja technologii komunikacji bezprzewodowej, będąca następcą technologii WiFi. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się technologii sieciowych. Zainteresowanie nią pozwala przypuszczać, że w niedalekiej przyszłości stanowić ona będzie jedną z popularnych metod szerokopasmowego dostępu do internetu, a nawet istotną konkurencję dla sieci 3G. Wiele wskazuje na to, że takie technologie, jak WiMAX czy DSL będą równie istotne dla modeli biznesowych realizowanych zarówno w sektorze klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.
Zagadnienia szczegółowe, poruszane na konferencji poświęconej technologii WiMAX, to m.in.: rynek usług dostępowych i telekomunikacyjnych w Polsce - analiza trendów i potencjału, liberalizacja rynku telekomunikacyjnego a strategie operatorów, fundusze unijne jako czynnik rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce, WiMAX dziś i plany rozwoju technologii, praktyczne doświadczenia sieci WiMAX działających w Polsce, rynek usług ICT w modelach biznesowych operatorów, konwergencja mediów i telekomunikacji - operator jako użytkownik praw autorskich.

Więcej informacji na: http://www.iir.pl/konf/E0378.html

Storage Word, 21 marca 2007 r., Warszawa

Dane to jeden z najcenniejszych zasobów przedsiębiorstwa, dlatego warto się o nie troszczyć - czyli właściwie je składować, zabezpieczać i archiwizować. Liczba danych w przedsiębiorstwach i organizacjach publicznych rośnie z roku na rok. Konieczne staje się odpowiednie zarządzanie zasobami danych, które zaczyna stanowić samodzielną dziedzinę, wymagająca specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.
Kluczowe zagadnienia poruszane na konferencji to: analiza scenariuszy związanych z wyborem określonych strategii zarządzania danymi, studia przypadków i warsztaty pomagające oceniać użyteczność różnych typów rozwiązań problemów biznesowych związanych z danymi, projektowanie oraz budowa skalowanej i niezawodnej infrastruktury dla danych, a także rozwiązywanie problemów operacyjnych związanych z użytkowaniem infrastruktury danych.

Więcej informacji na:
http://www.computerworld.pl/konferencje/storageworld/zagadnienia.html

Od informacji do decyzji, 22 marca 2007 r., Warszawa

Szybki i sprawny dostęp do właściwych, potrzebnych informacji i możliwość ich łatwej wymiany są niezbędne zarówno dla efektywnego funkcjonowania na współczesnym rynku, jak i skutecznego świadczenia usług publicznych.
Kluczowe zagadnienia poruszane na konferencji Od informacji do decyzji 2007: Elektroniczny obieg dokumentów krwioobiegiem współczesnej firmy i instytucji, to: integracja systemów zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów z procesami pracy, rodzaje dokumentów elektronicznych i ich cyfrowe przetwarzanie, systemy zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów w praktyce, dostęp do dokumentów i ich archiwizacja, ochrona i bezpieczeństwo dokumentów elektronicznych, wyszukiwanie informacji w dokumentach elektronicznych oraz integracja obiegu dokumentów elektronicznych z systemami do wspomagania zarządzania i analizy informacji.

Więcej informacji na:
http://www.computerworld.pl/konferencje/informacja2007/zagadnienia.html

Stan na 8 lutego 2007 roku.