AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Answers.com

Answers.com to, według opisu autorów, największa na świecie encyklo-słowniko-almanachopedia. Serwis powstał w styczniu 2005 r. i wciąż zwiększa liczbę użytkowników - we wrześniu 2006 r. była to najpopularniejsza witryna edukacyjna wśród Europejczyków (odwiedziło ją 5 mln osób). Answers.com zawiera ponad 3 miliony zagadnień pogrupowanych w kilku kategoriach, m.in.: biznes, zdrowie, podróże, technologia, nauka, rozrywka, sztuka czy historia. Jest idealnym narzędziem, które może być wykorzystywane w codziennej pracy osób obcujących z dużą ilością informacji i chcących szybko znaleźć odpowiedź na nurtujące ich pytania (np. pisarze, studenci, naukowcy, marketerzy, dziennikarze, prawnicy). Źródła serwisu to m.in. Wikipedia, Britannica, Encyclopedia, WordNet i wiele innych. O bogactwie zasobów świadczy m.in. fakt, że można w nich znaleźć np. informacje o Mieszku I, Solidarności, katowickim Spodku czy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Więcej informacji na: http://www.answers.com

Innowatorzy Rynku Kapitałowego

Biuro Maklerskie CA IB Securities S.A. organizuje II edycję konkursu Innowatorzy Rynku Kapitałowego, który przeznaczony jest dla studentów 4 i 5 roku studiów dziennych o profilu ekonomicznym. Aby wziąć udział w konkursie, należy do 12 stycznia 2007 r. przesłać do organizatorów rozwiązanie jednego z trzech zadań (case studies). Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne: 15 000zł, 10 000zł oraz 5 000zł. Dodatkowo, organizator może zaproponować najlepszym osobom odbycie stażu.

Więcej informacji na stronie: http://www.ca-ib.pl/innowatorzy/main.xml

Project Gutenberg

Project Gutenberg to najstarsza i największa kolekcja darmowych książek dostępnych w internecie. W chwili obecnej w katalogu znajduje się 20 000 publikacji, a każdego miesiąca pobieranych jest 2 mln książek. Wśród 100 najpopularniejszych pozycji z ostatniego miesiąca, znalazły się m.in. Ulisses J. Joyce'a, Kamasutra Vatsyayana, Duma i uprzedzenie J. Austeen, Raj utracony J. Miltona, Przemiana F. Kafki, oraz dzieła F.W. Nietzschego, W. Szekspira czy M. Twaina. Zbiór tworzony jest dzięki pracy wolontariuszy.

Więcej informacji na:
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page


BeMEP - Międzynarodowa Gra Internetowa

Become a Member of European Parliament (Zostań członkiem Parlamentu Europejskiego) to międzynarodowa gra internetowa organizowana przez Polską Fundację im. Roberta Schumana. Gra rozpoczęła się 2 października br. i potrwa do 30 marca 2007 r. Celem jest popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej, Parlamencie Europejskim oraz zwiększenie świadomości społecznej uczestników. Gra, prowadzona w trzech językach: angielskim, francuskim i polskim, otwarta jest dla wszystkich zainteresowanych osób. Uczestnicy zdobywają punkty wcielając się w rolę parlamentarzysty, negocjując, przewidując wyniki głosowań, odpowiadając na pytania o UE oraz biorąc udział w szkoleniach e-learningowych. Nagrodami dla zwycięzców są m.in. wyjazdy do Parlamentu Europejskiego.

Więcej informacji na: http://www.bemep.eu

eLearning Papers - nowe czasopismo

eLearning Papers to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej. Jest to kolejny projekt Komisji, po portalu elearningeuropa.info (działającym od 2002 r.) mający na celu promocję e-edukacji w Europie. eLearning Papers będzie platformą poświęconą wyłącznie publikacji artykułów, wywiadów i dobrych praktyk związanych z e-learningiem.

Więcej informacji na: http://www.elearningpapers.eu

IIE Online: Institute of International Education

Institute of International Education to niezależna organizacja non-profit działająca od 1919 r. IIE należy do grona największych międzynarodowych organizacji zajmujących się edukacją i szkoleniami. Jej misją jest m.in. promowanie bliższych relacji w zakresie edukacji pomiędzy Amerykanami a osobami z innych krajów świata, wzmacnianie powiązań pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego, czy wspieranie akademickiej wolności.

Na stronie internetowej IIE, oprócz charakterystyki samej organizacji i jej działalności, znaleźć można również publikacje wydane przez IIE oraz informacje na temat Programu Fullbrighta. Warto również zajrzeć do działu IIE Network - serwisu członkowskiego IIE, który zawiera bogatą kolekcję materiałów, artykułów i raportów na temat międzynarodowej edukacji oraz kalendarz zbliżających się wydarzeń.

Więcej informacji na: http://www.iie.org/

MSN Encarta

Serwis MSN Encarta to encyklopedia, słownik i atlas online w jednym. Witryna należy do najpopularniejszych serwisów edukacyjnych w Europie (2,1 mln użytkowników we wrześniu 2006 r.), przyciągając internautów bogactwem informacji, ciekawymi narzędziami interaktywnymi i centrum multimediów. Na stronach dostępna jest też wyszukiwarka praktyk i pracy oraz stypendiów. O nowościach w serwisie informuje newsletter.

Więcej informacji na: http://encarta.msn.com


MIT Center for Digital Business

Biznes elektroniczny (cyfrowy) jest obecnie częścią każdej nowoczesnej firmy. Znajduje zastosowanie we wszystkich aspektach działania firmy. Stworzone przez MIT Sloan School of Management Centrum Biznesu Elektronicznego ma na celu współpracę badawczą z przemysłem. Serwis w założeniu ma być pośrednikiem pomiędzy uczelnią, pracownikami naukowymi i studentami oraz sponsorami badań, którzy są zainteresowani prowadzeniem działalności biznesowej opartej na internecie. Aktualne badania prezentowane w serwisie skupiają się na: marketingu elektronicznym, wydajności pracy elektronicznej, produktach i usługach IT, przyszłych technologiach komunikacyjne, bezpieczeństwie cyfrowym w przedsiębiorstwie. Praktyczne zastosowanie rezultatów badań ma realny wpływ na realizację przedsięwzięć z zakresu biznesu elektronicznego. Serwis zawiera następujące działy: badania, sponsorzy, o serwisie, aktualności, zasoby oraz publikacje.

Więcej informacji na: http://ebusiness.mit.edu

VaGla.pl - Prawo i Internet

Negocjacje w sprawie wyroku Google, własność intelektualna w internecie, prywatność w sieci, cyfrowe biblioteki - to tylko wybrane zagadnienia omawiane w serwisie VaGla.pl - Prawo i Internet. Jego autor, Piotr Waglowski, doktorant Instytutu Nauk Prawnych PAN, Internetowy Obywatel Roku 2001, członek Rady Informatyzacji, prowadzi serwis o związkach prawa z internetem od 1997 r., zamieszczając w nim bieżące informacje, wiadomości dotyczące procesu legislacyjnego, dokumenty, artykuły, felietony. Zawiłe i złożone kwestie spraw sądowych, ochrony prawa autorskiego czy regulacji prawnych dotyczących internetu wdrażanych w Polsce i na świecie, przedstawione są językiem zrozumiałym również dla nieprawników, a dodatkowo opatrzone komentarzami autora i internautów. Pasjonująca lektura dla wszystkich zainteresowanych prawnymi aspektami internetu.

Więcej informacji na: http://www.vagla.pl


Andragogiczna Biblioteka Cyfrowa (ABC)

Inicjatywa skierowana do pracowników naukowych i studentów szkół wyższych, będąca realizującą idei wolnego dostępu do wiedzy naukowej. Jej główne założenia to ułatwienie dostępu do publikacji z zakresu edukacji dorosłych oraz propagowanie zagadnień związanych z tą subdyscypliną pedagogiki. Gromadzenie i udostępnianie zasobów ma na celu prezentację i upowszechnianie osiągnięć naukowych przedstawicieli andragogiki, wskazywanie kierunków badań, wymianę poglądów i myśli, zwiększenie efektywności wykorzystania literatury, zapisywania w postaci cyfrowej kopii publikacji z zakresu edukacji dorosłych, zwiększenia dostępności i skuteczności wykorzystania literatury przez studentów i przedstawicieli nauki. Obecnie dostępna jest pilotażowa wersja Andragogicznej Biblioteki Cyfrowej, zasoby zawierają 7 pozycji wydanych przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne.

Zasoby ABC (wersja pilotażowa) dostępne są pod adresem www.ata.xt.pl