AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

iLearn Paris Forum 2007, 29-31 stycznia 2007, Paryż, Francja

Organizatorzy iLearn Paris 2006 oraz eLearn Forum we współpracy z European Institute for eLearning - EifEL zapraszają na międzynarodową konferencję oraz wystawę poświęconą zastosowaniu najnowszych technologii w nauczaniu. Pięć głównych tematów konferencji to: e-strategia i organizacja nauczania, regiony a e-learning, e-portfolio, e-jakość oraz zaawansowane technologie w nauczaniu.

Zaproszenie kierowane jest do szerokiego grona odbiorców, w tym m.in.: kierowników działów HR i IT, konsultantów i specjalistów, wykładowców, trenerów, osób zarządzających uczelniami.

Więcej informacji na: http://www.ilearnforum.eu

IADIS International Conference Web Based Communities 2007, 18-20 lutego 2007, Salamanca, Hiszpania

Celem kolejnej edycji konferencji Web Based Communities jest zebranie wiedzy na temat nowego rozumienia społeczności internetowych, a także konsekwencji, które z niego wynikają. Multikulturowość, myślenie krytyczne, estetyczne aspekty naszej tożsamości czy poszukiwanie partnerów do ostrej dyskusji na tematy ideologiczne - wszystkie te zagadnienia wymuszają tworzenie nowych form komunikacji. Misją konferencji jest opublikowanie rezultatów najnowszych badań i inspirowanie szybkiego rozwoju kultury społeczności internetowych.

Spotkanie adresowane jest do naukowców oraz członków i moderatorów społeczności WWW, którzy są zainteresowani podnoszeniem ich efektywności i jakości.

Więcej informacji na: http://www.webcommunities-conf.org


Zarządzanie wiedzą i informacją w organizacji, 10 stycznia 2007 r., Warszawa

Polecana konferencja stanowi już V edycję spotkań z cyklu "Kapitał Intelektualny Przedsiębiorstwa", organizowanych przez K&K Group. Jest ona poświęcona zarządzaniu wiedzą i informacją w organizacji.

Pojęcie "zarządzania wiedzą" w polskich przedsiębiorstwach jest propagowane od ponad 5 lat. Celem niniejszej konferencji jest podsumowanie tego okresu. Uczestnicy skoncentrują się na problemach związanych z wdrażaniem tej koncepcji zarządzania i zastanowią się nad tym, czy rzeczywiście stanowi ona efektywny sposób podnoszenia efektywności działania organizacji. W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane najnowsze strategie zarządzania wiedzą, a także przykłady wdrożeń i systemów informatycznych z tego zakresu. Konferencja jest adresowana do kadry zarządzającej, dyrektorów personalnych i ds. szkoleń, dyrektorów ds. strategii i rozwoju, menedżerów itp.

Więcej informacji na: http://www.kkgroup.pl/strony/1/p/268.php


III Konferencja Naukowa z cyklu "Wiedza i Innowacje" pt. Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki: siły motoryczne i bariery, 11 stycznia 2007 r., Kraków

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat bardzo zmieniły się warunki funkcjonowania gospodarek. Odeszły one od rozwoju opartego na tradycyjnych sektorach na rzecz sektorów nowoczesnych technologii, od dominacji kapitału jako czynnika produkcji, na rzecz wiedzy i innowacji. Czynniki decydujące o konkurencyjności u kresu epoki przemysłowej przestały już mieć tak wielkie znaczenie. Przełom wieków zdominowały dwa procesy: rewolucja informacyjna i nabierająca tempa globalizacja. Spowodowało to, że skończyły się czasy prostych rozwiązań, że trzeba szukać innowacyjnych i mądrych rozwiązań zarówno na poziomie mikroekonomicznym, jak i na poziomie polityki gospodarczej.

Spotkanie poświęcone jest szeroko pojętej tematyce wiedzy i innowacji. Zakres tematów, które będą poruszane na konferencji obejmuje: nową strategię lizbońską, diagnozę rozwoju gospodarki wiedzy w Polsce, wiedzę i innowacje w polskich regionach, nowe wyzwania dla społeczeństwa wiedzy, naukę dla gospodarki w Polsce, edukację dla innowacji. Konferencja organizowana jest przez Uniwersytet Jagielloński, Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Instytut Wiedzy i Innowacji pod patronatem Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. "E-mentor" oraz "The Warsaw Voice" są patronami medialnymi wydarzenia.

Więcej informacji na: http://www.instytut.info/IIIkonf

XI seminarium z cyklu Digitalizacja zasobów informacyjnych: W poszukiwaniu cyfrowych informacji, 17 stycznia 2007 r., Warszawa

To już kolejna edycja cyklicznych spotkań organizowanych przez Centrum Promocji Informatyki. Bieżąca edycja poświęcona została tematyce CBN POLONA, systemowi bibliotek cyfrowych dLibra w aspekcie dostosowania interfejsu użytkownika i współpracy z systemami zewnętrznymi, a także kwestii zróżnicowania i celowości oprogramowania dla bibliotek cyfrowych. Program dopełni analiza stosowania prawa autorskiego w procesie digitalizacji i tworzenia bibliotek cyfrowych w Europie oraz problematyka polityki wolnego dostępu. Kolejne zagadnienia to Digital Rights Menagment (DRM), a także wyszukiwanie w sieci ukrytych zasobów. Obrady zakończy prezentacja nowej specjalizacji bibliotecznej w osobie infobrokera.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy na:
http://www.cpi.com.pl/imprezy/2007/wpci

Zarządzanie zmianą. Kluczowe aspekty zarządzania organizacją w czasie zmian, 25-26 stycznia 2007 r., Warszawa

Konferencja Zarządzanie zmianą. Kluczowe aspekty zarządzania organizacją w czasie zmian poświęcona jest kwestiom usprawniania procesów restrukturyzacji firm oraz zarządzania procesami zmian w organizacji. Rosnąca konkurencja oraz wymagania klientów powodują, że wiedza na temat optymalizowania procesów zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie wydaje się niezbędna do ich prawidłowej i skutecznej realizacji.

Organizatorzy konferencji przewidują wystąpienia ekspertów, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami na temat przeprowadzanych usprawnień. Wśród tematów omawianych na konferencji znajdą się wystąpienia na temat: zmiany jako czynnika rozwoju firmy globalnej, komunikacji jako narzędzie biznesowego, zarządzania zmianą w firmie w procesie wprowadzania i budowania nowej kategorii biznesu, specyfiki zarządzania zmianą w branży IT.

Więcej informacji na:
http://www.informedia-polska.pl/client/

Kongres Bezpieczeństwa Sieci, 20-21 lutego 2007 r., Warszawa

Kongres poświęcony zagadnieniom bezpieczeństwa sieci komputerowych to trzy odrębne konferencje: Firewall & VPN GigaCon, Network Security GigaCon, Secure Mail GigaCon.

Firewall & VPN będzie dotyczył sieciowych technologii zabezpieczających, a w szczególności zagadnień związanych z technologiami IDS, IPS, VPN czy Firewall. Organizatorzy konferencji będą próbowali odpowiedzieć na pytania: jakie rozwiązania są właściwe dla firmy? Jakie technologie powinny być stosowane w celu odpowiedniego zabezpieczenia sieci firmowych? Jakie są koszty zabezpieczania sieci? Network Security odnosi się do kwestii bezpieczeństwa pracy w internecie, przestępstw elektronicznych oraz sposobów zabezpieczania sieci lokalnych przed zagrożeniem z zewnątrz. Secure Mail to omówienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem poczty elektronicznej, która stała się w wielu firmach podstawowym środkiem komunikacji. Poruszone zostaną takie tematy, jak: spam i sposoby blokowania niechcianej poczty, wirusy komputerowe i zabezpieczanie sieci firmowej przed nimi, poufność danych przesyłanych w poczcie elektronicznej oraz sposoby zapewnienia poufności poczty firmowej.

Więcej informacji na: http://www.kongresbezpieczenstwa.org


Biograficzność w edukacji dorosłych - warsztaty młodych andragogów, 6-8 lutego 2007 r., Łódź

Ogólnopolskie seminarium zorganizowane przez Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Proponowany program spotkania obejmuje obrady i zajęcia seminaryjne toczące się wokół głównego merytorycznego tematu: Biograficzność w edukacji dorosłych i zakłada wymianę doświadczeń związanych z metodologią badań biograficznych, ich kontekstem andragogicznym oraz z dydaktyką biograficzną.

Konferencja skierowana jest głównie do magistrów i "młodych" doktorów andragogiki, a także studentów kierunków pedagogicznych. Spotkanie ma przebiegać w formie warsztatowej, umożliwiającej "ćwiczenia" młodych nauczycieli akademickich w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz wymianę refleksji andragogicznych.

Pomysł zorganizowania spotkania w takiej formie zrodził się w wyniku wielokrotnego udziału sekretarza tej konferencji - dr Joanny Stelmaszczyk, w zajęciach Letniej Szkoły Młodych Andragogów, organizowanej przez prof. Józefa Kargula w Zielonej Górze. Zamiarem organizatorów jest również zachęcenie innych ośrodków akademickich do podjęcia wysiłku organizacji takiego rodzaju spotkań w następnych latach. Dzięki tego typu spotkaniom "młodzi" andragodzy będą mieli możliwość poznawania różnych szkół andragogicznych w Polsce.

Więcej informacji: http://www.wnow.uni.lodz.pl/

Stan na 12 grudnia 2006 roku.