AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Finnish Digital Learning Business Cluster

Learningbusiness.fi to międzynarodowy serwis skupiający firmy fińskie dostarczające usługi z zakresu edukacji cyfrowej (Digital Learning Services). Prowadzony jest przez Centre of Expertise for Digital Media, Content Production and Learnig Services, którego celem jest promowanie rozwoju i internacjonalizacja obszarów biznesowych związanych z treściami i technologiami cyfrowymi.

W serwisie publikowane są aktualności dotyczące produktów, wyników sprzedaży, instytucji i badań. Można się z niego dowiedzieć o zbliżających się wydarzeniach oraz prowadzonych projektach, a także zaproponować własną informację dotyczącą firmy, jej usług i produktów.

Więcej informacji na: http://www.learningbusiness.fi/portal

MathDL: Digital Classroom Resources

Digital Classroom Resources (DCR) to serwis, który zawiera zestaw darmowych narzędzi i materiałów e-learningowych służących pomocą nauczycielom matematyki, chcącym wdrażać nowe technologie do nauczania. Materiały dostępne na stronie zostały przetestowane w praktyce i poddane recenzjom naukowym. Wiele z nich zawiera również linki do moderowanych forów dyskusyjnych poświęconych zagadnieniom, których dotyczą.

Projekt jest wspierany przez National Science Foundation oraz National Science Digital Library.

Więcej informacji na: http://mathdl.maa.org/mathDL/3

Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców

To innowacyjny na polskim rynku projekt realizowany na zlecenie PARP, współfinansowany przez Unię Europejską oraz z budżetu państwa. Ma on na celu zwiększenie wiedzy o telepracy, popularyzację tej formy zatrudnienia wśród potencjalnych telepracowników oraz przedsiębiorców, którym ma pomóc w tworzeniu i zastosowaniu tego modelu pracy na odległość (e-praca).

Projekt realizowany jest w ramach SPO RZL w zakresie działania 2.3, mającego na celu rozwój konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki oraz promocję rozwiązań systemowych w zakresie rozwoju potencjału adaptacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Adresowany jest do przedsiębiorstw i ich pracowników oraz do jednostek samorządu terytorialnego. Jego realizacja obejmuje okres od sierpnia 2005 roku do marca 2007 r. W pierwszym etapie prowadzone będą badania stanu wiedzy na temat pracy na odległość i popularności tej idei zarówno wśród przedsiębiorców, jak i samych pracowników. W drugim zaś zostaną zorganizowane liczne konferencje i szkolenia oraz wydane poradniki. Projekt promuje strona internetowa, na której można znaleźć wszelkie szczegółowe informacje na jego temat - m.in. dotyczące prowadzonych w jego ramach badań, harmonogramu szkoleń oraz konferencji, a także - co ciekawe - oferty telepracy.

Więcej informacji na: http://www.telepraca-efs.pl

WIEDZAinfo.pl

Portal WIEDZAinfo.pl jest edukacyjną platformą, tworzoną przez wrocławską Akademię Ekonomiczną. System przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych ekonomią, a zwłaszcza maturzystów, biznesmenów, studiujących na uniwersytetach trzeciego wieku.

Użytkownicy portalu mogą tutaj znaleźć wykłady największych autorytetów z zakresu nauki i gospodarki (zarówno polskich, jak i zagranicznych), bieżące informacje ze świata nauk ekonomicznych, a także obszerny zbiór definicji naukowych, które ułatwią zrozumienie prezentowanych wykładów - co jest szczególnie istotne dla osób spoza środowiska akademickiego. Portal stanowi również bramę do mediów ekonomicznych i naukowych (jak nazywają tę funkcję autorzy portalu), gdyż za jego pośrednictwem można trafić na strony internetowe mediów (prasa, radio, telewizja, internet) poświęcone ekonomii i nauce w ogóle.

Więcej informacji na: http://www.wiedzainfo.pl


Baza o Innowacjach

Osoby zainteresowane innowacjami zapraszamy do zapoznania się z Bazą o Innowacjach, prowadzoną przez Mazowieckie Centrum Zarządzania Wiedzą o Innowacyjnych Technologiach.

Baza o Innowacjach jest internetowym systemem służącym gromadzeniu informacji o innowacjach opracowanych w mazowieckich jednostkach naukowych i badawczych, wyższych uczelniach i innowacyjnych przedsiębiorstwach, o twórcach i dostawcach innowacji, o poszukujących innowacyjnych rozwiązań odbiorcach innowacji oraz o rzecznikach innowacji, którzy opiekują się zasobami informacyjnymi bazy, pielęgnują i obsługują kontakty z dostawcami i odbiorcami innowacji.

W bazie BoI można znaleźć:

  • innowacje gotowe do zastosowania u końcowego odbiorcy,
  • innowacje, dla których poszukiwani są producenci,
  • innowacje mogące być zasadniczym elementem finalnego produktu, którego potencjalni twórcy i producenci są poszukiwani,
  • innowacje wraz z innowacyjną technologią produkcji, dla których poszukiwani są producenci
z dziedziny m.in. ekologii, ochrony zdrowia, hotelarstwa, wspomagania zarządzania, zdalnego szkolenia, biometrii i wielu innych.

Więcej informacji na: http://baza.innowator.org.pl oraz http://innowator.imm.org.pl

Encyklopedia Zarządzania

To portal, prowadzony na serwerze Katedry Procesu Zarządzania AE w Krakowie, w którym ponad 130 autorów przygotowuje treści z zakresu szeroko pojętego zarządzania. Hasła są przygotowywane w technologii Wiki i zatwierdzane przez ekspertów. Dzięki temu osoby korzystające z portalu mogą bezpiecznie cytować ich treści w swoich pracach, mogą one również samodzielnie wprowadzać poprawki do haseł.

Obecnie w Encyklopedii znajduje się ponad 500 haseł, jednak zamierzeniem twórców portalu jest, aby do końca roku liczba ta wyniosła 1000. Hasła pogrupowane są w bloki tematyczne obejmujące: Podstawy i proces zarządzania, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie projektami, Zarządzanie jakością, Informatykę w zarządzaniu. Wiele ciekawych informacji można znaleźć również w tematycznych blogach, poświęconych m.in. zagadnieniom informatyzacji państwa, jakości w edukacji oraz ciekawym publikacjom z zakresu zarządzania.

Więcej informacji na: http://mfiles.ae.krakow.pl


e-marketing - marketing internetowy, księgarnia marketingowa

e-marketing.pl to serwis, który łączy teorię z praktyką biznesową. Serwis zawiera księgarnię marketingową oraz bogatą bazę wiedzy o marketingu internetowym: artykuły, dokumentację, literaturę, badania marketingowe i wiadomości. Umożliwia on uzyskanie zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy z dziedziny e-marketingu oraz wymianę opinii na forum dyskusyjnym.

Śledzenie najnowszych doniesień z tej dziedziny możliwe jest również poprzez zaprenumerowanie bezpłatnego e-biuletynu informacyjnego.

Więcej informacji na: http://www.e-marketing.pl

Zapraszamy do odwiedzin strony projektu Socrates Minerva

The Fostering of Innovative eLearning Strategies in Higher Education http://www.spi.pt/innounilearning