AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

The 4th International Workshop on Wireless, Mobile and Ubiquitous Technologies in Education (WMUTE 2006), 16-17 listopada 2006, Divani Caravel Hotel, Ateny, Grecja

Czwarte międzynarodowe warsztaty poświęcone zastosowaniu nowych technologii w edukacji WMUTE 2006 odbędą się w listopadzie w Atenach. Zagadnienia konferencyjne obejmują m.in.: architekturę i infrastrukturę systemów, projektowanie i innowacyjne zastosowanie technologii, interfejsy, sieci bezprzewodowe, metodologie ewaluacji, nauczanie w oparciu o gry, nowe teorie pedagogiczne, adaptacyjne środowiska nauczania.

Konferencję organizują: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) oraz The Centre for Research and Technology Hellas (CERTH).

Więcej informacji na: http://www.ask.iti.gr/wmute/2006

The Second International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering (CISSE 2006), 4-14 grudnia 2006, Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE) University of Bridgeport, USA

Już po raz drugi University of Bridgeport organizuje wirtualne spotkanie poświęcone najnowszym zagadnieniom z dziedzin związanych z informatyką. CISSE 2006 to konferencja badawcza, która odbędzie się wyłącznie w internecie. Składa się z czterech części: International Conference on Industrial Electronics, Technology & Automation (IETA 06), International Conference on Telecommunications and Networking (TeNe 06), International Conference on Systems, Computing Sciences and Software Engineering (SCS2 06), International Conference on Engineering Education, Instructional Technology, Assessment, and E-learning (EIAE 06).

Po konferencji prezentacje zostaną wydane w formie płyty CD oraz książki. Dostępna jest również publikacja podsumowująca zeszłoroczną konferencję.

Więcej informacji na: http://www.cisse2006online.org

Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2006), IADIS, 8-10 grudnia 2006 r., Barcelona, Hiszpania

International Association for Development of Information Society (IADIS) organizuje w grudniu kolejną edycję konferencji CELDA. Tym razem organizatorzy zwracają uwagę m.in. na takie obszary, jak: just-in-time learning, student-centred learning, nowe podejścia konstruktywistyczne, w szczególności wsparte technologicznymi nowinkami (symulacje, wirtualna rzeczywistość, systemy multiagentów itp.). Połączenie psychologii kognitywnej i IT doprowadziło do wykreowania nie tylko nowych możliwości, ale także obszarów problematycznych. Celem konferencji jest omówienie technologicznych i pedagogicznych aspektów ww. zagadnień, w tym: metod oceny, społeczności uczących się, paradygmatów uczenia się, psychologii edukacyjnej, kształcenia ustawicznego czy wirtualnego uniwersytetu.

Więcej informacji na: http://www.iadis.org/celda2006


2nd Annual KM for the Government Sector, 24-25 października 2006 r., USA

Na świecie coraz więcej uwagi poświęca się zarządzaniu wiedzą w administracji publicznej. Wyrazem tego są kolejne konferencje i seminaria kierowane do tej grupy docelowej. W najbliższym czasie wartą zainteresowania wydaje się konferencja KM for the Government Sector.

Organizatorzy konferencji stawiają przed nią zadanie pokazania, w jaki sposób można zwiększyć efektywność programów KM w administracji publicznej, wykorzystując sieci społeczne.

Konferencja została zaprojektowana w taki sposób, by pomóc:

  • zainicjować praktyczne programy dzielenia się wiedzą w ramach agendy rządowej;
  • przygotować rozsądną i przekonywującą strategię KM;
  • zaaplikować elementy Social Network Analysis w organizacji, które wzmocnią efekty przygotowanej strategii;
  • stworzyć znaczące, długoterminowe wspólnoty praktyków, krzewiące kulturę wiedzy, ułatwiające wymianę wiedzy w hierarchicznych strukturach agendy rządowej oraz między agendami.
Organizatorzy zaprosili do podzielenia się swoimi doświadczeniami przedstawicieli takich instytucji, jak: US Army, NASA, Internal Revenue Sernice, Environmental Protection Agency, Babson College, Johns Hopkins University, Virginia Department of Transportation, US Department of Interior, US Government Printing Office, Defense Threat Reduction Agency.

Więcej informacji na: http://www.ark-group.com


VII Konferencja Naukowo-Dydaktyczna NTIE, Modelowanie kształcenia w zakresie informatyki ekonomicznej, 17-18 listopada 2006 r., Warszawa

W dniach 17-18 listopada 2006 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się VII Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Modelowanie kształcenia w zakresie informatyki ekonomicznej, zorganizowana przez Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej (NTIE) i Katedrę Informatyki Gospodarczej SGH. Konferencja, która odbędzie się w 10. rocznicę założenia Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej oraz w roku jubileuszu 100-lecia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ma na celu:

  • wymianę wiedzy, doświadczeń i poglądów, przeprowadzenie dyskusji oraz dokonanie prezentacji osiągnięć teoretycznych, metodologicznych i praktycznych dotyczących dydaktyki informatyki ekonomicznej i jej perspektyw, zwłaszcza w kontekście synchronizacji programów nauczania oferowanych przez polskie uczelnie z programami międzynarodowymi;
  • dokonanie przeglądu kierunków działalności naukowej członków NTIE - dyskusja w tym obszarze powinna wykazać zakres problematyki naukowo-badawczej, jaką zajmują się członkowie Towarzystwa, a także ułatwić nawiązanie współpracy między przedstawicielami różnych ośrodków naukowych.
Więcej informacji na: http://www.ntie.waw.pl

E-business - Reaktywacja, 22-23, 24 listopada 2006 r., Warszawa

Celem konferencji E-business - Reaktywacja, która odbędzie się w dniach 22-24 listopada, jest prezentacja kluczowych zagadnień związanych z działalnością w obszarze e-biznesu. Organizator konferencji, Institute for International Research, skupia się na praktycznych aspektach prowadzenia biznesu w wirtualnej rzeczywistości, zakładając, że spotkanie to będzie także znakomitą okazją do dyskusji o przyszłości rynku oraz analizy możliwych scenariuszy i kierunków rozwoju tej formy działalności gospodarczej. Ostatniego dnia konferencji zaplanowano dzień specjalny, poświęcony prawu w internecie.

Doskonałym wprowadzeniem w zagadnienia związane z e-biznesem, będą dwa pierwsze wykłady: Dokąd zmierza e-business? - rozwój, prognozy, bariery Michała Golińskiego oraz Istota e-businessu, czyli duch wirtualnej przedsiębiorczości Mirosławy Puczko-Szymańskiej. Wśród tematów prezentowanych w kolejnych wystąpieniach możemy znaleźć wiele istotnych zagadnień związanych z prowadzeniem biznesu w sieci, takich jak: podpis elektroniczny, e-komunikacja w firmie, e-marketing, e-administracja dla biznesu, budowa serwisów internetowych, sprzedaż przez internet, ochrona danych osobowych czy zagrożenia prowadzenia działalności w przestrzeni wirtualnej.

Dzień specjalny to prezentacja zagadnień związanych z ochroną praw autorskich, informacji i baz danych eksploatowanych w internecie, a także omówienie prawnych aspektów ochrony przed spamem oraz wybranych zagadnień działalności reklamowej i marketingowej w internecie.

Więcej informacji na: http://www.iir.pl/konf/K0002.html

Stan na 4 października 2006 roku.