AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Zwycięzcy 10. edycji Webby Awards

Wyłoniono zwycięzców jubileuszowej, 10-tej edycji Webby Awards (http://www.webbyawards.com), konkursu zwanego "Oscarami dla najlepszych stron internetowych". Popularność Webby Awards jest ogromna - do konkursu zgłoszono ponad 5,5 tys. stron WWW z ponad 40 krajów. Oto najlepsze strony wybrane w kategoriach Edukacja i Nauka.


Can I have a word?, www.barbican.org.uk/canihaveaword - zwycięzca w kategorii Edukacja

CAN I HAVE A WORD to strona edukacyjna stworzona przez Barbican Education. Pomaga ona nauczycielom wspierać programy creative writing korzystając z wierszy czołowych angielskich poetów, stymulowania wizualnego, a także konkretnych sugestii i wskazówek dawanych przez twórców. Strona podzielona jest na cztery działy poświęcone żywiołom ziemi, ciału ludzkiemu, "Odysei" Homera oraz sprawom społecznym.

NASA's Earth Observatory, earthobservatory.nasa.gov - faworyt internautów w kategorii Edukacja

Celem serwisu jest udostępnianie informacji (nowych zdjęć satelitarnych i danych naukowych) na temat Ziemi, a w szczególności jej klimatu i zmian środowiska. Strona przeznaczona jest głównie dla mediów publicznych i osób zajmujących się edukacją. Zawiera opisy i zdjęcia dotyczące atmosfery, oceanów, życia na Ziemi i specyficznych zjawisk, takich jak np. globalne ocieplenie. Na stronie znajduje się również sekcja poświęcona misjom NASA oraz eksperymentom.

The Genographic Project, www.nationalgeographic.com/genographic - zwycięzca w kategorii Nauka (również faworyt internautów)

The Genographic Project to pięcioletnie przedsięwzięcie prowadzone przez Stowarzyszenie National Geographic, IMB, genetyka Spencera Wellsa oraz Waitt Famili Foundation. Jego celem jest zbadanie, jacy są przodkowie rodzaju ludzkiego i w jaki sposób rozwijał się on aż do dzisiejszego dnia.

DNA, przekazywane z pokolenia na pokolenie zmienia się, jednak pewne jego części pozostają takie same, dotknięte jedynie okazjonalnie przez mutacje, dzięki czemu można śledzić historię powstania współczesnego człowieka.

Twórcy zapraszają do uczestniczenia w projekcie. Można wysłać próbkę własnego DNA i w ten sposób dowiedzieć się więcej o swoich przodkach!


"Canadian Journal of Learning and Technology" (CJLT)

Publikowane przez kanadyjskie Stowarzyszenie Mediów i Technologii w Edukacji (Association for Media and Technology in Education in Kanada) pismo podejmuje zagadnienia teorii i technologii uczenia, e-learningu, zastosowania aplikacji komputerowych w nauczaniu, symulacji i gier, a także innych aspektów wdrażania technologii do procesu kształcenia. Artykuły mogą być zgłaszane (w języku angielskim bądź francuskim) do wydawnictwa m.in. w formie raportów z badań, studiów przypadku, przeglądów literatury, analiz ewaluacji kursów czy programów. Czasopismo jest wydawane trzy razy do roku: wiosną, jesienią i zimą.

Więcej informacji na: http://www.cjlt.ca.

"Journal of Information Technology Education" (JITE)

Misją pisma jest doskonalenie edukacji w zakresie IT przez publikowanie wysokiej jakości artykułów omawiających najlepsze praktyki i inne zagadnienia związane z tą tematyką. JITE jest dostępny w formie drukowanej dla subskrybentów. Artykuły są publikowane również online. W Międzynarodowej Radzie Recenzentów (International Board of Reviewers) zasiada przedstawiciel Akademii Ekonomicznej z Wrocławia.

Więcej informacji na: http://jite.org.

"Journal of Interactive Media in Education" (JIME)

Założone w 1996 r. pismo stosuje innowacyjny model recenzowania artykułów, pozwalając na otwartą dyskusję pomiędzy autorem i recenzentem (private open peer review), aby następnie przejść do debaty z czytelnikami (public open peer review). JIME nie ma stałych terminów wydawniczych, poddając artykuły do dyskusji zaraz po ich otrzymaniu i publikując je, gdy zakończą proces recenzji. Cele magazynu to, oprócz promowania dyskusji merytorycznych, wyjaśnianie poznawczych, społecznych i kulturowych problemów będących efektem stosowania interaktywnych mediów w edukacji, podnoszenie jakości nauczania poprzez lepsze wykorzystanie mediów, łączenie świata nauki i praktyki, a także publikowanie relacji i wyników najnowszych międzynarodowych badań w tym zakresie.

Więcej informacji na: http://www-jime.open.ac.uk.

"Journal of Interactive Online Learning" (JIOL)

Czasopismo elektroniczne Narodowego Centrum Badań nad Nauczaniem Online (National Center for Online Learning Research), utworzonego w ramach współpracy University of Alabama i University of Idaho. W piśmie poruszane są zagadnienia teoretyczne, omawiane praktyczne wdrożenia oraz prezentowane najnowsze badania z zakresu nauczania online. JIOL stanowi forum wymiany poglądów na temat zastosowań narzędzi e-edukacji, propaguje idee wspierające rozwój e-learningu, a także wzbogaca wiedzę w zakresie innowacyjnych technik nauczania.

Więcej informacji na: http://www.ncolr.org/jiol.


CzasNaE-Biznes

CzasNaE-Biznes to serwis poświęcony zagadnieniom e-biznesu prezentowanym przede wszystkim od strony praktycznej. Pomyślany początkowo tylko jako archiwum artykułów dostępnych dla czytelników tego e-magazynu (forum), startował z niespełna 150 czytelnikami, obecnie posiada 15 tysięcy subskrybentów. Autor serwisu postawił sobie bardzo ambitne zadanie: sprawić, by polski mały i średni e-biznes nabrał profesjonalizmu.

W serwisie dostępnych jest kilkaset różnorodnych materiałów: artykuły, case studies, odpowiedzi na pytania, zapisy dyskusji na forum oraz recenzje, które zamieszczone są w czterech głównych częściach serwisu, zatytułowanych: e-Marketing, e-Biznes, e-Commerce, Wydajna Praca.

Niestety, korzystanie z tego ciekawego serwisu dotyczącego e-biznesu jest od grudnia 2002 odpłatne. Darmowe pozostają tylko wybrane, pojedyncze artykuły i materiały szkoleniowe dostępne w serwisie.

Więcej informacji na: http://www.cneb.pl