AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

22nd Annual Conference on Distance Teaching and Learning, 2-4 sierpnia 2006 r., Madison, Wisconsin, USA

Już od 1985 r. wykładowcy, trenerzy i osoby zajmujące się edukacją na odległość spotykają się na corocznej konferencji Distance Teaching and Learning. Przez ponad 20 lat powstało wiele nowych modeli, technologii i koncepcji, które zostały wdrożone do systemu edukacji. Tym razem celem konferencji jest wspieranie efektywnych aplikacji e-learningu przez dzielenie się nową wiedzą i umiejętnościami, prezentowanie nowych doświadczeń i dyskusje w gronie profesjonalistów. Program konferencji obejmuje ponad 150 wystąpień (w równoległych sesjach), warsztaty, fora, a także przykłady projektów kursów.

Więcej informacji na: http://www.uwex.edu/disted/conference.

Akademia On-line 2006, 14-16 września 2006 r., Centrum Konferencyjne Magellan, Bronisławowo

Polski Uniwersytet Wirtualny zaprasza praktyków, teoretyków i instytucje zaangażowane w rozwój technologii informacyjnych wykorzystywanych do przekazywania wiedzy na drugą konferencję Akademia On-line.

Podczas spotkania dyskutowane będą zagadnienia z następujących grup tematycznych: przyszłość e-edukacji, jakość i efektywność e-learningu, metodyka e-nauczania, przygotowanie e-kursów, technologie zdalnego nauczania, e-edukacja akademicka i korporacyjna, zarządzanie procesami e-edukacji. Spotkanie będzie również okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami w dziedzinie e-learningu oraz rozwiązaniami informatycznymi stosowanymi w kształceniu na odległość.

Więcej informacji na: http://www.akademia-online.edu.pl.

Interactive Computer Aided Learning ICL 2006, 27-29 września 2006 r., Villach, Austria

Konferencja organizowana jest przez Carinthia Tech Institute we współpracy m.in. ze stowarzyszeniem EDEN, IEEE, OCG i austriackim Ministerstwem Edukacji, Nauki i Kultury. Wybrane tematy proponowane przez organizatorów to: kształcenie ustawiczne, nauczanie wspierane komputerowo, zarządzanie wiedzą, nowe modele w nauczaniu, aplikacje multimedialne, wirtualna rzeczywistość oraz wirtualne laboratoria. Uczestnicy spotkania będą również omawiać efektywność kosztową stosowanych rozwiązań, a także pilotażowe wdrożenia.

Więcej informacji na: http://www.icl-conference.org.

EDUCAUSE 2006, Spurring Innovation and Marshalling Resources, 9-12 października 2006 r., Dallas, Texas, USA

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji EDUCAUSE będzie promowanie innowacji i organizowania zasobów. Zróżnicowany program oferuje wiele możliwości do zdobywania nowej wiedzy i informacji, nawiązania kontaktów i wysłuchania prelekcji najwybitniejszych ekspertów: przedkonferencyjne seminaria, sesje plakatowe, spotkania w małych grupkach, wystawy, prezentacje i warsztaty. Uczestnicy konferencji pochodzą z różnego rodzaju instytucji, nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, lecz także z całego świata, co pozwala na szeroką wymianę doświadczeń i poglądów.

Więcej informacji na: http://www.educause.edu/e06.

4th EDEN Research Workshop, Research Into Online Distance Education and E-learning; Making the Difference, 25-28 października 2006 r., Castelldefels/Barcelona, Hiszpania

Czwarte warsztaty badawcze organizowane przez European Distance and E-learning Network będą skupiać się na badaniach zarówno nauczania na odległość, jak również form mieszanych, łączących tradycyjne spotkania z e-learningiem. Trzy główne obszary tematyczne obejmują prace badawcze w zakresie: planowania, zarządzania i podwyższania jakości w e-edukacji; innowacyjnych metod nauczania online oraz budowania wiedzy (łącznie z kwestiami ewaluacji); narzędzi i usług oraz technologii kształcenia na odległość.

Równolegle do sesji, odbędą się również warsztaty na temat metod i schematów badawczych dla e-learningu, przeznaczone dla studentów i nauczycieli oraz osób zainteresowanych projektami badań.

Więcej informacji na: http://www.eden-online.org/eden.php?menuId=306.

Online Educa Berlin 2006, 12th International Conference on Technology Supported Learning & Training, 29 listopada - 1 grudnia 2006 r., Berlin, Niemcy

Online Educa Berlin to jedno z najważniejszych światowych spotkań badaczy i praktyków e-learningu. Dwunasta edycja corocznej konferencji będzie kolejną okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat dotychczasowych osiągnięć oraz przyszłości e-edukacji. Trzydniowy program bogaty jest w sesje plenarne z udziałem światowych ekspertów, prezentacje, debaty, dyskusje panelowe czy opisy najlepszych praktyk. Podczas konferencji warto również odwiedzić miejsca, w których wiodące międzynarodowe firmy tworzące oprogramowanie i usługi e-learningowe będą prezentować swoje najnowsze produkty, a także nawiązać kontakty z innymi uczestnikami wydarzeń towarzyszących sesjom (tj. warsztaty, spotkania, fora). Warto podkreślić, iż w ubiegłorocznej konferencji (a także w przedkonferencyjnych forach i warsztatach) uczestniczyło prawie 1900 osób z 73 krajów.

Więcej informacji na: http://www.online-educa.com.

e-Quality seminar, 21-22 września 2006 r., Szczecin

Problematyka jakości w nauczaniu na odległość jest zagadnieniem coraz częściej poruszanym podczas konferencji i dyskusji akademickich. Analiza wdrożenia oceny jakości w akademickim e-learningu jest również celem projektu e-Quality, którego rezultaty będą przedstawione podczas seminarium organizowanego we wrześniu w Szczecinie. Sesje plenarne i warsztaty obejmą m.in. takie tematy, jak: jakość w polskim szkolnictwie wyższym, jakość w akcji Minerva i inicjatywie e-Learning, multikulturalne aspekty jakości w krajach europejskich, szkolenia nauczycieli w zakresie jakości w e-learningu.

Więcej informacji na: www.e-quality-eu.org.


6th International Conference on Knowledge, Culture & Change in Organisation, 11-14 lipca 2006 r., Monash University Centre in Prato, Włochy

Głównym tematem konferencji jest oparta na wiedzy społeczna i ekonomiczna ewolucja. Mająca swe korzenie w globalizacji i rozwoju ICT zmiana charakteryzowana jest przez powstające społeczeństwo informacyjne i globalną ekonomię opartą na wiedzy.

Podczas konferencji przedyskutowane zostaną ważne zagadnienia z zakresu wiedzy, kultury i zmiany w organizacjach. W spotkaniu wezmą udział najlepsi światowi eksperci zarządzania, a także praktycy, nauczyciele i badacze.

Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa osoby zainteresowane bądź zajmujące się zmianami kulturowymi w organizacjach.

Więcej informacji poprzez: info-M06@commongroundconferences.com.

2nd International Conference WIKIMANIA 2006, 4-6 sierpnia 2006 r., Boston, Massachusetts, USA

Druga międzynarodowa konferencja WIKIMANIA odbędzie się w sierpniu w Bostonie. Proponowane tematy konferencji dotyczyć będą m.in.: infrastruktury technicznej, projektów i zawartości Wikimedii, bezpłatnego dostępu do informacji oraz prawa autorskiego. Podczas spotkania zorganizowane zostaną liczne warsztaty, prezentacje i debaty.

Więcej informacji na: http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimania_2006/En.

ECKM 2006: The 7th European Conference on Knowledge Management, 4-5 września 2006 r., Corvinus University of Budapest, Węgry

The European Conference on Knowledge Management (ECKM) zaprasza badaczy do zaprezentowania najnowszych odkryć i doświadczeń biznesowych zgromadzonych w zakresie zarządzania wiedzą, kapitału intelektualnego i kształcenia korporacyjnego.

Podczas konferencji wyodrębniono trzy bloki tematyczne: mierzenie kapitału intelektualnego wartości niematerialnych (Measuring Intellectual Capital and Intangible Assets), rola wiedzy we współpracy regionalnej (Role of Knowledge in Regional Cooperations), audyt w KM (Auditing Knowledge Management - Knowledge management in auditing). Więcej informacji na: http://www.academic-conferences.org/eckm/eckm2006/eckm06-home.htm

I-KNOW'06 6th International Conference on Knowledge Management, 6-8 września 2006 r., Graz, Austria

Program szóstej międzynarodowej konferencji I-KNOW składa się z czterech komponentów:

  • części badawczej (main scientific track), której celem jest wyodrębnienie i promocja obiecujących trendów w dziedzinie zarządzania wiedzą, a także multidyscyplinarny przegląd najnowocześniejszych rozwiązań, które będą stosowane w przyszłości w KM;
  • części specjalistycznej (special thematic tracks), mającej za zadanie wspieranie budowania relacji i kontaktów pomiędzy ekspertami zajmującymi się poszczególnymi sferami KM;
  • warsztaty, podczas których uruchomiona zostanie dla partnerów I-KNOW platforma służąca do projektowania, promowania i przeprowadzania ich programów. Są one narzędziem umożliwiającym połączenie społeczności I-KNOW z innymi zespołami;
  • niemieckojęzycznej części przemysłowej (industry track), prezentującej platformę, która zawiera informacje o najlepszych praktykach i pozwala na dzielenie się doświadczeniami gromadzonymi podczas realizacji projektów z zakresu KM.
Więcej informacji na: http://i-know.know-center.tugraz.at.


Katedra Informatyki Gospodarczej SGH zaprasza na:

VII Konferencję Naukowo-Dydaktyczną NTIE

Modelowanie kształcenia w zakresie informatyki ekonomicznej

17-18 listopada 2006 r., Warszawa

http://www.ntie.waw.pl/


Stan na 12 czerwca 2006 roku.